Copy
View this email in your browser
Editie #17 - Juni 2021
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL: Juni 2021
Yvonne van Duijnhoven, voorzitter van de ABR-stuurgroep en werkzaam als hoofd van de Afdeling Infectieziekten & Toezicht bij GGD Amsterdam treedt uit de stuurgroep. Per 1 september wordt zij Directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond/Directeur GGD en GHOR in Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vanaf de oprichting van de ABR-zorgnetwerken heeft Yvonne het voorzitterschap met haar kenmerkende gedrevenheid en hartelijkheid ingevuld. Wij zijn haar zeer dankbaar voor de inspirerende leiding in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd feliciteren wij de GGD Rotterdam met deze (top)transfer! Wie Yvonne gaat opvolgen als voorzitter is nog niet bekend; wij hopen hierover meer te kunnen vertellen in onze volgende nieuwsbrief. 

Door Yvonnes vertrek is het ABR-bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe GGD-representant met affiniteit voor de infectieziektebestrijding en dit is gelukt! De stuurgroep is verheugd te kunnen melden dat Anja Schreijer, hoofd van het team infectieziektebestrijding bij GGD Amsterdam, deze plek zal vervullen. Anja was voor haar huidige functie werkzaam bij GGD GHOR Nederland en heeft daar bijgedragen aan de oprichting en ontwikkeling van de ABR-zorgnetwerken in Nederland. 

In de nieuwe samenstelling gaat de stuurgroep door op de ingeslagen weg die moet leiden naar goed samenwerkende ABR-zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland. Met behulp van het activiteitenprogramma van het RCT en de betrokkenheid van alle ketenpartners in de regio moet het ons lukken om na corona ook deze ‘stille pandemie’ te bestrijden; alleen samen krijgen we antibioticaresistentie onder controle!
Webinar 'Antibiotica-allergie, de allergie die vaak geen allergie is' op 6 juli

Op dinsdag 6 juli om 19:30u organiseren de twee ABR-zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland een gratis webinar voor medisch en verpleegkundig specialisten en andere geïnteresseerden. Accreditatie is toegekend (2 punten).  

Ongeveer 10% van de patiënten meldt een penicillineallergie bij een bezoek aan huisarts, apotheek of ziekenhuis. Na een evaluatie van de allergie blijkt meer dan 90% van deze patiënten niet allergisch te zijn en worden de betreffende antibiotica dus ten onrechte vermeden. In het webinar zullen de risico’s van deze onjuiste registratie aan bod komen en wordt een oplossing gegeven om dit te verminderen.

 
Meld je aan voor het webinar >
Oproep politieke partijen: doe meer om nieuwe antibiotica te ontwikkelen

De Nederlandse overheid moet meer doen om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen, die effectief zijn tegen resistente bacteriën. Dat vinden GroenLinks, de PvdA, D66 en de SP.

De partijen wijzen op een rapport van de Access To Medicine Foundation (ATMF). Deze non-profitorganisatie waarschuwde vorige week dat een gebrek aan nieuwe antibiotica, waar bacteriën niet tegenop kunnen, een “stille pandemie" is die nu al jaarlijks 700.000 levens eist. “De Covid-19-pandemie heeft laten zien dat de wereld beter voorbereid moet zijn op opkomende, wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid”, aldus de ATMF. “Antibioticaresistentie is zo’n bedreiging, en in tegenstelling tot Covid-19 is ze heel voorspelbaar.”

Het probleem is dat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica financieel niet interessant is voor bedrijven. Het is een van de redenen dat slechts 55 nieuwe antibiotica zich in een late ontwikkelingsfase bevinden. GroenLinks, PvdA, D66 en SP willen dat de overheid meer doet om deze ontwikkeling aan te jagen. Deze maand riep GL-Kamerlid Corinne Ellemeet minister Tamara van Ark in een debat op actie te ondernemen. Het Verenigd Koninkrijk en Zweden ontplooien al initiatieven om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te ondersteunen, stipte Ellemeet aan. Van Ark erkent dat antibioticaresistentie een probleem is en geeft aan ideeën uit het VK en Zweden in de gaten te houden, maar concrete toezeggingen deed ze niet. De partijen dienen binnenkort een motie in om de regering tot actie aan te zetten.


Bron: ANP
Wij zoeken een nieuwe collega! 
We zoeken  een Arts Verstandelijk Gehandicapten, voor één dag in de week. Ben of ken jij iemand waarvoor deze functie geschikt is? Bekijk hier de volledige vacature en reageer snel! 
Promotie Gwen Teesing: "Improving Hand Hygiene in Nursing Homes: Results of the HANDSOME study"

Op vrijdag 2 juli om 13:00u verdedigt gezondheidswetenschapper en musicoloog Gwen Teesing haar proefschrift: "Improving Hand Hygiene in Nursing homes: Results of the HANDSOME study" Het onderzoek naar handhygiëne is uitgevoerd in 80 verpleeghuizen verspreid door Nederland. 

Voor de studie is de HANDSOME-interventie ontwikkeld en uitgevoerd, om de naleving van de handhygiëneregels (compliance) bij het personeel te verbeteren. In een gerandomiseerde studie bleek vervolgens dat de compliance sterker was verbeterd in de interventiehuizen (van 12% naar 36%) dan in de controlehuizen (van 13% naar 21%). De interventie was even succesvol in een Train de Trainer-model. De interventie heeft niet geleid tot een afname van infectieziekten bij de bewoners van de verpleeghuizen. Materialen om de interventie zelf uit te voeren zijn beschikbaar op de website zorg voor beter.

 
Meer informatie over het onderzoek naar handhygiëne in verpleeghuizen >
Alle nieuwe informatie op de ABR-website in één oogopslag?
Speciaal voor u verzamelen we al het nieuws op onze website in een handig overzicht.
Klik hier om het nieuwsoverzicht van het tweede kwartaal van 2021 te bekijken. 
Project 'Observatie van urineweginfectie gerelateerde Klachten bij Kwetsbare Ouderen' wordt positief gewaardeerd

In juli 2020 is met behulp van financiering van de ABR-Zorgnetwerken NH-FL het OKKO-project uitgevoerd, gericht op het observeren van urineweginfectie gerelateerde klachten bij kwetsbare ouderen die dergelijke klachten zelf niet (goed) kunnen aangeven. Afgelopen maart is dit project afgesloten en geëvalueerd; met positief resultaat! 
Klachten die wijzen op een urineweginfectie, zoals pijn bij het plassen en vaker plassen, kunnen niet altijd (goed) aangegeven worden door kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld door dementie. Om de aanwezigheid van zulke klachten in kaart te brengen, zijn observaties van verpleegkundigen en verzorgenden daarom heel belangrijk.
In het OKKO-project hebben onderzoekers in kaart gebracht wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor het observeren van urineweginfectie gerelateerde klachten bij deze doelgroep. Vervolgens hebben zij, in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden, twee hulpmiddelen ontwikkeld voor de observatie van deze klachten: een 'observatie checklist' en een '24-uurs observatielijst'. Beide hulpmiddelen zijn in de praktijk uitgeprobeerd en geëvalueerd; verpleegkundigen zijn tevreden over de hulpmiddelen, vinden de materialen goed toepasbaar bij de doelgroep, en raden het gebruik ervan aan bij hun collega’s. De hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar op de website van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO) Amsterdam.
 
Klik hier voor meer informatie over OKKO en de gratis materialen >
Doe mee met gefinancierd implementatieproject om infectieziekten in uw organisatie tegen te gaan

Minder Antibioticagebruik in verpleeghuizen? Ja dat kan! Antibioticaresistentie is een toenemend probleem in de gezondheidszorg. Om dit probleem aan te pakken is het belangrijk om infectieziekten alleen met antibiotica te behandelen als dat écht nodig is. 
Om dit te onderzoeken heeft het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC verschillende studies uitgevoerd naar hoe je infectieziekten in de ouderenzorg het beste kunt vaststellen en behandelen. De inzichten uit deze studies zijn vertaald naar verschillende praktische producten of werkwijzen die zorgprofessionals hierbij kunnen ondersteunen. De producten zijn onderverdeeld op basis van het type infectieziekte: urineweginfectie of lage luchtweginfectie. Het gaat om beknopte scholing en ondersteunende materialen voor op de werkvloer. Er zijn producten beschikbaar voor o.a. verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.
Schrijf je in voor begeleiding bij de implementatie 
In september 2021 start het Implementatieproject Infectieziekten en Antibiotica. Speciaal en exclusief voor organisaties aangesloten bij UNO Amsterdam en het ABR-zorgnetwerk NH-FL. Je kunt je vanaf nu opgeven om mee te doen en te leren om meer verantwoord met antibiotica om te gaan door de producten, onder begeleiding van een implementatiecoach, succesvol te implementeren en te borgen binnen jouw organisatie. Bij deelname doet je organisatie kennis en ervaring op over het implementeren van interventies, die ook breder toepasbaar is. Meer praktische informatie over dit project vind je op de website van UNO Amsterdam. Bekijk welke producten meerwaarde kunnen hebben in jouw zorgorganisatie en help zo mee om antibioticaresistentie terug te dringen!

Interesse? 
Bekijk de flyer en meld je vóór 20 augustus 2021 aan via uno@amsterdamumc.nl.
Klik hier voor meer informatie over het implementatieproject >
Fleur Koene is de winnaar van de ABR-prijsvraag en vertelt over haar werk bij het Streeklab Amsterdam

Fleur deed eind vorig jaar mee met de prijsvraag omdat ze stiekem hoopte iets te kunnen vertellen over het Streeklaboratorium Amsterdam aan de lezers van deze nieuwsbrief, mocht ze winnen. Dat gebeurde in december 2020, waar het gure winterweer, een strenge lockdown en SARS-CoV-2 diagnostiek onze dagen beheersten. Ten tijde van dit schrijven is het 30⁰C buiten en staan we voor een nieuwe fase in de pandemie; wanneer hoeveel te versoepelen in de maatregelen? Die beslissing heeft alles te maken met transmissie, infectiepreventie, diagnostiek, vaccinatiegraad en het nu eenieder bekende R-getal. Niet zozeer antibioticaresistentie (ABR). Binnen de zorgverlening van het Streeklaboratorium zijn echter alle bovenstaande aspecten van infectieziekten bestrijding relevant.

Het bijzondere aan het Streeklaboratorium Amsterdam
Het Streeklaboratorium Amsterdam is het enige laboratorium voor de medische microbiologie in Nederland dat onderdeel is van een GGD. Vanuit die historie is publieke gezondheidszorg in het kader van infectieziekten onze kerntaak, in al haar facetten. Daarnaast bestaat er een directe relatie met de academische zorg via het AUMC. Niet enkel in de vorm van de artsen-microbioloog verbonden aan het AUMC, maar ook op het gebied van onderzoek. Ons gezamenlijk doel is topklinische zorg in de eerste lijn te bieden en dat bereiken we door deze samenwerking. 

Het Streeklaboratorium Amsterdam biedt niet alleen infectieziekten diagnostiek (inclusief ABR), maar we geven ook advies (gevraagd en ongevraagd) met betrekking tot behandeling, diagnostiek en infectiepreventie, onderwijs d.m.v. symposia, DTO’s, FTO’s. We doen aan surveillance en innoveren continu in diagnostiek en via onderzoek. Wat het Streeklaboratorium extra bijzonder maakt is de aandacht voor antibioticaresistentie; vooral in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT-sector). Twee onderwerpen die je verder zelden in één zin zult tegenkomen.
Meer weten over wat het Streeklab doet op het gebied van soa's en in de VVT-sector?
Ik nodig u allen uit om mijn gehele stuk te lezen op de website van het ABR-zorgnetwerk. Hierbij wil ik het zorgnetwerk wel alvast danken voor de heerlijke taart en de gelegenheid iets te schrijven over het Streeklaboratorium Amsterdam en u voor uw aandacht!  

Fleur Koene
Arts-microbioloog

 
Meer weten over het Streeklab Amsterdam? Klik hier >
Wist u dat...
  • De kennispagina op onze website is veranderd? U kunt nu per sector informatie vinden. Onderwerpen zoals scholing, richtlijnen en protocollen zijn hier te vinden! Klik hier om de pagina te bekijken.
  • De GGD Amsterdam elke derde dinsdag van de maand een hygiëne Webinar organiseert voor zorgmedewerkers? De eerstvolgende is na de zomer, op 21 september en gaat over het NORO-virus.
  • Het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) dit jaar voortvarend van start is gegaan en zich heeft voorgenomen om de komende vier jaar 60 WIP-richtlijnen te gaan herzien? Dit jaar starten de richtlijntrajecten voor PBM, isolatie, BRMO/MRSA, Reiniging en desinfectie van ruimtes, handhygiëne en basishygiëne thuiszorg. De werkgroepen worden op dit moment samengesteld. Naar verwachting wordt de eerste herziene richtlijn in 2022 gepubliceerd. De komende periode komt er ook een SRI-website en een emailadres voor vragen over de inhoud van de richtlijnen. Klik hier voor meer nieuws over het SRI.
  • De laatste cijfers voor Antibioticaresistentie in Noord-Holland West en Noord-Holland Oost/Flevoland nu te vinden zijn in nieuwe deelrapporten? In de rapporten vindt u informatie over de gemelde uitbraken in ziekenhuizen en verpleeghuizen in de afgelopen jaren en resistenties in de routinediagnostiek. 
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.