Copy
View this email in your browser
Editie #24 - September 2022
 
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL, September 2022

Intro

In de afgelopen twee maanden was het vooral vakantietijd en konden door de beperkte aanwezigheid van corona gelukkig veel mensen op vakantie en op adem komen. De werkdruk voor zorgpersoneel is echter nog altijd hoog door een tekort aan personeel en uitval door ziekte. Hopelijk houdt het coronavirus zich in de komende twee kwartalen koest. Dan komt er vermoedelijk langzamerhand  weer wat ruimte om de aandacht te richten op achterstallige werkzaamheden en kwaliteitsbeleid. Ons ABR-zorgnetwerk gaat door met het aanbieden van mogelijkheden om individueel en collectief te werken aan het verbeteren van de surveillance, infectiepreventie en het  juist gebruik van antibiotica. In deze nieuwsbrief lees je o.a. over de nieuwe mogelijkheden daarvoor. Doe er je voordeel mee!  
Introductie van Katrijn Rensing
Mijn naam is Katrijn Rensing. Sinds 1 september maak ik als opvolger van Ed IJzerman onderdeel uit van het regionale coördinatieteam (RCT) van het ABR Zorgnetwerk NH-FL. Ik ben opgeleid tot arts-microbioloog in het VU medisch centrum en ben al vanaf het begin van mijn opleiding gefascineerd door antibioticaresistentie. Eind 2018 heb ik mijn opleiding afgerond en daarna ben ik gaan werken bij Comicro in Hoorn. Tijdens mijn opleiding en werk als arts-microbioloog merkte ik dat ik het meest plezier haalde uit mijn werk wanneer ik mij bezig kon houden met onderzoeks- en beleidsprojecten.
In 2020 heb ik daarom de overstap gemaakt vanuit de klinische microbiologie naar een beleidsfunctie bij de overheid. Ik werk nu al weer ruim twee jaar met veel plezier als medisch adviseur infectieziekten bij Zorginstituut Nederland waar ik een inhoudelijke, coördinerende en verbindende rol vervul binnen het programma Zinnige Zorg. Daarnaast ben ik inhoudelijk betrokken bij infectieziekten gerelateerde adviesaanvragen vanuit het ministerie van VWS. Binnen de projecten waar ik aan werk komt ook telkens weer naar voren dat antibioticaresistentie een groot maatschappelijk probleem is dat om een multidisciplinaire benadering vraagt. Als lid van het RCT hoop ik zelf actief bij te kunnen dragen aan de bestrijding van antibioticaresistentie. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!
Urine sticken of niet? Alle neuzen dezelfde kant op.
Stinkende urine, troebele urine en een verpleeghuisbewoner met wat ander gedrag, daar kan maar één oorzaak voor zijn: een blaasontsteking. Maar klopt dat wel? Met regelmaat komt een verzorgende of verpleegkundige bij me met de vraag of ik voor een bewoner antibiotica voor wil schrijven voor een blaasontsteking. De urine stinkt en mevrouw is anders dan anders. Voor de zekerheid heeft de verzorgende de urine al gestickt en daaruit blijkt dat er zowel leukocyten als nitriet in de urine zitten. Tot een paar maanden geleden had ik antibiotica voorgeschreven voor deze mevrouw, maar inmiddels hebben wij onze werkwijze veranderd.

Project om antibioticaresistentie te verminderen
In samenwerking met implementatie adviseurs van UNO Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC) zijn we gestart met een door het ABR Zorgnetwerk NH-FL gefinancierd project om antibioticaresistentie te verminderen. We richten ons hierbij specifiek op de urineweginfecties, we willen voorkomen dat we ten onrechte antibiotica voorschrijven. We hebben  met behulp van ondersteunende materialen van UNO Amsterdam kennis opgedaan als projectgroep en deze kennis hebben we overgedragen aan de zorgmedewerkers. Zo leerden we met elkaar dat je een dipstick alleen kan gebruiken om een urineweginfectie uit te sluiten en niet om deze aan te tonen, dat was echt een eyeopener. Ook leerden we dat veel ouderen (voornamelijk vrouwen) bacteriën in de urine hebben zonder dat deze daadwerkelijk zorgen voor een urineweginfectie.

Specifieke symptomen
Inmiddels kijken we niet meer op van vies ruikende urine, want we weten dat dit kan komen door wat iemand gegeten of (niet) gedronken heeft. We kijken nu naar specifieke symptomen, zoals pijn bij het plassen, opeens vaker moeten plassen, pijn in de buik of een duidelijk delier. Is er geen sprake van specifieke symptomen dan is er geen noodzaak om de urine te controleren en dus ook niet om te behandelen. Hierdoor schrijven we minder antibiotica voor.

De aanpak
Het project kost tijd, want het vraagt om een hele verandering in denken en werken. Veel collega’s zijn gewend om de urine te controleren bij vage, aspecifieke symptomen. Er wordt nog heel vaak gedacht dat een positieve dipstick een urineweginfectie aantoont en daarmee de gouden standaard is. Om het klein en met veel aandacht aan te pakken zijn we dit project begonnen op één locatie. We hebben de zorgmedewerkers geschoold en hebben zakkaartjes uitgedeeld met de nieuwe Verenso richtlijn, in begrijpelijke taal. De maanden die daarop volgden hebben we hen gecoacht in het toepassen van de nieuwe werkwijze.

De nieuwe werkwijze rondom het controleren van urine werd positief ontvangen door het team. Mede dankzij de achtergrondinformatie die zij hebben gekregen tijdens de klinische les. Er wordt hen niet iets opgelegd, maar we vragen hen juist om extra alert te zijn op welke klachten écht op een urineweginfectie kunnen wijzen en om na te denken over mogelijke oorzaken van andere klachten. Zo leveren we de beste zorg voor onze bewoners!

 
Deze Blog is geschreven door Merel Vonk-de la Combé, Verpleegkundig specialist bij Zorggroep Solis.
Wil jij ook meer verantwoord antibiotica voorschrijven bij urine weginfecties of lage luchtweg infecties in jouw verpleeghuis? Kijk dan eens op de website van UNO Amsterdam naar de beschikbare scholings- en andere ondersteunende materialen, die je in jouw verpleeghuis hiervoor kan inzetten.
Voor nadere informatie over (het gebruik) van deze materialen in jouw verpleeghuis kun je contact opnemen met Josien Wijffels, implementatie adviseur UNO Amsterdam via: J.f.a.m.wijffels@amsterdamumc.nl
Vacature: administratief medewerker  (24 uur per week)
 
Het Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Noord-Holland en Flevoland heeft een vacature voor een administratief medewerker (24 uur per week).
Op het moment van verspreiden van deze nieuwsbrief is de vacaturetekst helaas nog niet beschikbaar en blijft het bij deze vooraankondiging. Binnenkort zal de vacature gepubliceerd worden via verschillende kanalen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de vacature en wil je de vacature persoonlijk ontvangen, stuur dan een verzoek daarvoor naar:  info@abrzorgnetwerknhfl.nl.
World Antimicrobial Awareness Week; 18 t/m 24 november 2022
Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de zorgsector én daarbuiten. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Als gevolg daarvan worden eenvoudig te genezen ziektes en infecties, zoals blaasontsteking, opeens levensbedreigend. Dit vormt een groot gevaar voor de volksgezondheid.  
 
De World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) wordt jaarlijks wereldwijd door de WHO georganiseerd om kennis en bewustwording over resistentie te vergroten. Ook in Nederland doen we hieraan mee. Van 18 t/m 24 november organiseren de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR) de World Antimicrobial Awareness Week, met als centraal thema: antibioticaresistentie. Regionaal en landelijk organiseren de netwerken allerlei activiteiten rondom dit thema. Deze activiteiten zijn bedoeld voor professionals uit de gehele zorgsector, van artsen tot thuiszorgmedewerkers. Zo dringen we samen de verspreiding van antibioticaresistentie terug.  

 
Meer informatie of deelnemen aan de week? Klik hier >
Save the date; 2 november 2022
Bijeenkomst in Den Helder: Infectiepreventie in de Thuiszorg

Op 2 november organiseren wij opnieuw een (fysieke) bijeenkomst over infectiepreventie in de thuiszorg. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers in de thuiszorg in de regio Den Helder. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt later hier >
Wat is MUIZ ook alweer?
MUIZ staat voor Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO. Het meldpunt bestaat uit een beveiligde webapplicatie, een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie.
De webapplicatie MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de deelnemende andere zorginstellingen en de GGD in de regio. Het doel is om tijdige preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. 


Steeds meer ziekenhuizen en Medisch Microbiologische Laboratoria (MML) omarmen MUIZ.
De uitrol van MUIZ gaat gestaag door. Inmiddels hebben 24 VVT-organisaties verspreid over alle zes GGD-regio’s het convenant getekend, waarvan zeven organisaties ook echt gestart zijn met het werken met MUIZ.  Niet alleen de verpleeg- en verzorgingssector zien voordelen in de applicatie, ook de ziekenhuizen in de regio NH-FL sluiten zich aan. Het Dijklander ziekenhuis (locatie Purmerend en Hoorn) plaatste als eerste ziekenhuis een handtekening onder het convenant en op MUIZ aangesloten. Inmiddels hebben ook het Tergooi ziekenhuis (Gooi en Vechtstreek), het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG Amsterdam) en het Spaarne Ziekenhuis (Kennemerland) zich gecommitteerd. Deze ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor totaal zeven locaties, verspreid over vijf GGD-regio’s en vertegenwoordigen ongeveer een derde van alle ziekenhuizen in de regio NH-FL.

Daarnaast werken sinds enige tijd twee Medisch Microbiologische Laboratoria (MML) uit de regio met MUIZ. De artsen-microbioloog van Comicro hebben toegang tot MUIZ via het Dijklander Ziekenhuis en het Streeklab Amsterdam (verbonden aan de Amsterdamse GGD), zij zijn vanaf het begin aangesloten op het systeem. Onlangs heeft ook het Streeklab Haarlem, dat nauw samenwerkt met MUIZ-partner Spaarne Gasthuis, het MUIZ-convenant ondertekend.
Met artsen-microbioloog van de MML in het Tergooi ziekenhuis en het OLVG zijn (of worden binnenkort) verdere stappen gezet voor aansluiting.

De applicatie heeft al 125 actieve gebruikers. Doe mee en sluit ook aan!

Meer weten & op de hoogte blijven? Bekijk de MUIZ nieuwsbrief en houd onze website en sociale media in de gaten.

 
Bekijk de MUIZ nieuwsbrief >
Wist u dat?
  • De Stichting werkgroep Antibioticabeleid heeft net voor de zomer NethMap 2022 gepubliceerd. Het jaarrapport geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van antibiotica en resistentie daartegen in de meest voorkomende en voor de mens ziekmakende bacteriën en schimmels in Nederland en allerlei wetenswaardigheden over antibiotica (gebaseerd op de gegevens uit 2021).
  • Op deze websites farmacopedia.nl (AUMC) en adult.nl.antibiotica.app (SWAB) ook interessante informatie over AB te vinden is.
  • De SRI op 29 september 's ochtends in Utrecht het symposium ‘Van papier naar praktijk’ organiseert? U kunt zich tot 20 september aanmelden via deze link >. Deelname, inclusief lunch, kost €55,-. Voorlopig programma >.
  • Er recent een ontwikkelde gratis e-learning ‘Hygiënische werken in de praktijk’ voor zorgmedewerkers is? Test je kennis: Naar de e-learning > 
  • Wij op 21 september jl. op de NURSE-beurs staan, samen met GAIN en ABR Zorgnetwerk Holland West? Meer informatie >
Alle nieuwe informatie of informatie per sector in één oogopslag?

Op onze website is het mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg!
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.