Copy
View this email in your browser
Nieuwsflits ABR-Zorgnetwerken NH-FL, 24 november 2021
Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Antwoorden op de Quiz!
Tot gisteravond laat was het mogelijk om mee te doen aan onze quiz. Hartelijk dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om mee te doen. Er zijn 6 volledig goede inzendingen binnengekomen. Deze winnaars mogen een keuze maken uit een mooie taart, een doos met Tony Chocolonely-chocoladerepen of een waardebon (bol.com). Met de prijswinnaars - die op ons LinkedIn-account worden gepubliceerd - wordt deze week contact opgenomen voor het afleveren van de prijs.
Hieronder staan nog eens de vragen, met daarbij de goede antwoorden. Dan kan je zien of je tot de 6 goede inzenders behoort!


1. Welke twee soorten infecties komen het meest voor bij ouderen in verpleeghuizen? 
Antwoord: luchtweginfecties en urineweginfecties.
Zie ook: Prevalence of healthcare-associated infections in Dutch nursing homes | RIVM
 

2. In welk land ter wereld komt anitbioticaresistentie het meest voor? 
Antwoord: India.


Drug Resistance Index (DRI)
3. Welk stripboek heeft een editie gewijd aan antibioticagebruik? 
Antwoord: Suske en Wiske
Lees ook online: 'Tante Biotica' 

4. Onderzoek naar de registraties van allergie voor antibiotica in een patiëntdossier laat zien dat er vaak toch geen sprake is van een allergie. Hoeveel procent van het aantal geregistreerde allergische reacties is naar men aanneemt juist? 
Antwoord: Percentages in de orde van 10% - 30% zijn goed gerekend. Uit de literatuur is bekend dat er veel onterechte antibiotica-allergie registraties zijn, tot wel 90% van alle registraties. 
Zie ook: Antibiotica-allergie | Antibioticaresistentie Zorgnetwerk Holland West (abrhollandwest.nl)

 
Vacature voor huisarts-expert!

Gezocht: huisartsen die opgeleid willen worden tot huisarts-expert om collega’s te helpen bij het juist voorschrijven van antibiotica. Lees de vacaturetekst!
Ervaringen in ABR-zorgnetwerk Noord-Nederland leren dat er flinke verbeteringen mogelijk zijn. In het tweede jaar na het FTO was de reductie in prescriptie bij huisartsen die hadden deelgenomen aan het FTO 32,8% ten opzichte van het jaar voor het FTO. De huisartsen die niet hadden deelgenomen schreven 9,8% minder voor. Ook tijdens de COVID-pandemie was het verschil tussen wel of niet deelnemende huisartsen fors. Hiernaast leek de prescriptie van 2e keus middelen naar 1e keus middelen te zijn verschoven, maar de gebruikte data lieten hier geen harde conclusies toe.

 
Naar de vacature >
Op de hoogte blijven?

Uitgebreide informatie over ons ABR-netwerk en onze activiteiten is te vinden op onze website www.abrzorgnetwerknhfl.nl. Neem daar ook gerust eens een kijkje! 
LinkedIn
Website
Email
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.