Copy
View this email in your browser
Editie #21 - Maart 2022
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL: Maart 2022

Samenwerken tegen de opmars van antibioticaresistentie

In een periode waarin de ene mondiale dreiging lijkt af te nemen en een andere zich aandient, werkt het ABR-zorgnetwerk door aan het organiseren van het verzet tegen de opmars van antibioticaresistentie. In de voor ons nu nog gunstige ABR-fase moeten we samenwerken om ons straks optimaal te kunnen verweren tegen grotere ABR-problemen. Daarom zijn wij blij dat wij gestaag vorderingen maken in het hechter maken van de ABR-keten.
De deelname aan activiteiten van het ABR-zorgnetwerk door zorgorganisaties neemt toe. Het regionaal coördinatieteam is onlangs versterkt met een zeer ervaren deskundige infectiepreventie. Alle (!) A-teams van de ziekenhuizen hebben eind 2021 meegedaan aan de enquête van de SWAB. In opdracht van het ABR-zorgnetwerk heeft GGD Amsterdam een e-learning ‘Hygiënisch werken in de praktijk’ voor de zorg ontwikkeld en in januari op hun GGD-website gepubliceerd. In de aanloop naar de implementatie van een ketensamenwerking bij uitstek, het Meldpunt Uitbraak InfectieZiekten en BRMO (MUIZ), zien we  mooie ontwikkelingen. Voor ons is dat een reden om in de komende tijd in aparte nieuwsbrieven extra aandacht aan MUIZ te geven.

We houden u op de hoogte en wensen u veel leesplezier!
 
Uitnodiging voor deelname aan project Handhygiëne in de thuiszorg
Het Antibioticaresistentie (ABR)-zorgnetwerk en GGD Hollands Noorden zijn op zoek naar thuiszorgorganisaties die mee willen doen aan een project om de uitvoering van handhygiëne in de eigen organisatie te verbeteren en te borgen.

Handhygiëne draagt sterk bij aan het beperken van de overdracht van infectieziekten. Handhygiëne is de basis. Dat is een les die we inmiddels allemaal hebben geleerd tijdens de coronapandemie. Heel Nederland sloeg massaal aan het handen wassen. Handhygiëne is helemaal belangrijk in situaties waar kwetsbaren verzorging ontvangen en waar zorgmedewerkers in toenemende mate medisch complexe handelingen uitvoeren.

Maar hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers weten wat goede handhygiëne is en weten wanneer handhygiëne toegepast moet worden in de dagelijkse praktijk? Dat er in de organisatie blijvende aandacht is voor de handhygiëne? In de (corona)praktijk èn uit onderzoek blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig te realiseren is.

Doel:
Doel van dit project is het stimuleren van aandacht voor handhygiëne in de thuiszorg. Door dit onderwerp te borgen in de organisatie wordt de uitvoering van handhygiëne in de praktijk structureel onder de aandacht gebracht en weet de organisatie hoe zij zorgmedewerkers hierin kan faciliteren.
 
Waarom deelnemen?
Door deel te nemen aan het project heeft u de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in het toepassen van handhygiëne in de organisatie. De GGD biedt gratis ondersteuning om de uitvoering van handhygiëne te verbeteren en de kennis en vaardigheden in de thuiszorgorganisatie te borgen. Het vergroot de bewustwording van handhygiëne in de gehele organisatie.

 
Meer informatie en aanmelden >
Nieuwe e-learning voor de zorg: 'Hygiënisch werken in de praktijk!'
Werk je al lang in de zorg of pas net? Dat maakt niet uit, want tijdens deze e-learning leer je zeker wat nieuws!

Als zorgmedewerker heb jij een belangrijke rol in het voorkomen van de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën en andere micro-organismen. Dit doe je door hygiënisch te werken. Bij verzorgende taken houdt je rekening met mogelijk contact met lichaamsoppervlakken en lichaamsvloeistoffen (bloed, urine of braaksel) of hulpmiddelen die hiermee in aanraking zijn gekomen, zoals een po.  Bij schoonmaakwerkzaamheden houdt je rekening met oppervlakken of spullen die mogelijk besmet zijn, zoals het toilet, de po of de gedeelde tillift.
 
Welke onderwerpen worden behandeld?
In deze e-learning leer je meer over hoe micro-organismen zich verspreiden (transmissieroutes), hoe je door hygiënisch werken deze verspreiding kan voorkomen (handhygiëne, persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, reiniging en desinfectie) en doorloop je een infectiecasus. In de laatste module 'wegwijs in de praktijk' komt alle theorie terug met praktijkgerichte voorbeelden.
 
Hoe werkt het?
De e-learning bestaat uit 8 modules. In elke module worden vragen gesteld en kun je punten en sterren behalen. Daarnaast zijn er leuke bonusvragen om je uiteindelijke score nóg hoger te laten eindigen. De maximale score is 1.000 punten!
Je doorloopt de e-learning in ongeveer 40 à 50 minuten. Je kunt 2 accreditatiepunten verdienen. Je kunt de e-learning zo vaak als je wilt volgen en na een pauze weer starten waar je bent gebleven. 
Deze e-learning is gezamenlijk ontwikkeld door het ABR Zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland en de GGD Amsterdam. Wij wensen je veel plezier en succes bij deze e-learning!

 
Klik hier om naar de e-learning te gaan >
Versterking Regionaal coördinatieteam met deskundige infectiepreventie
De oproep begin dit jaar in de nieuwsbrief heeft geleid tot de komst van een zeer ervaren deskundige infectiepreventie. Haar Naam is Charlotte Michels.  Bij dezen stelt zij zich voor!
Lees meer, Charlotte Michels versterkt regionaal coördinatieteam >
Bijeenkomst over infectiepreventie voor thuiszorgmedewerkers in Flevoland
Op 30 maart organiseert het ABR-zorgnetwerk samen met GGD Flevoland in het World Trade Center in Almere een gratis, geaccrediteerde bijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers. Wil je deelnemen, lees dan verder!
Meer informatie en aanmelden >
Wist u dat?
  • Een deskundige infectiepreventie van het RZN op 18 maart een Infectiepreventieles aan het ROC Nova College in Haarlem geeft? Wilt u ook uw IP-onderwijs verbeteren? Meld het ons via: info@abrzorgnetwerknhfl.nl 
  • Wij sinds kort twee infographics hebben over onze ABR-regio's? 
  • Er een nieuwe rapportage over antimicrobiële resistentie (AMR) in Europa is? ‘
  • Eline van Dulm, voormalig RCT-lid,  op 21 januari jl. gepromoveerd is op “Antibiotic resistance in specific sociodemographic groups: implications for public health”
  • ABR-Stuurgroeplid Menno de Jong, hoofd van de afdeling medische microbiologie en Infectiepreventie van het Amsterdam UMC, op 16 maart in het bestuurlijk ROAZ een presentatie zal geven over de noodzakelijke samenwerking in de keten?
  • De 10 ABR-zorgnetwerken samen op 14 april (tussen 9.30-11.30 uur) een Teams-bijeenkomst organiseren over de digitalisering van (zorg)gegevens. In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij een viertal initiatieven die zich richten op de digitalisering van gegevens die de activiteiten van de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie raken. De bijeenkomst is bedoeld voor de regionale coördinatieteams, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar info@abrzorgnetwerknhfl.nl .
Alle nieuwe informatie of informatie per sector in één oogopslag?

Speciaal voor u verzamelen we al het recente nieuws in een handig overzicht op onze website. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.