Copy
View this email in your browser
Editie #23 - Juli 2022
Nieuwsbrief ABR-Zorgnetwerken NH-FL: Juli 2022

Intro

Het eerste jaar van de subsidieperiode is achter de rug. Reden om de tussenbalans op te maken en conclusies te trekken over hoe het gaat met de uitvoering van het activiteitenplan. Het netwerk wint aan kracht, maar de beperkte deelname van zorgorganisaties en professionals aan de activiteiten baart ons zorgen. Het roept de vraag op of de huidige aanpak wel voldoende aansluit bij wat zorgorganisaties en professionals in de regio nodig hebben. Daarom stellen wij ons de vraag: Moet de huidige aanpak -die moet leiden tot een stevig ABR-zorgnetwerk- herzien worden; over een andere boeg gegooid worden? Wij gaan daarover graag in gesprek met jullie. Recent is door het Ministerie van VWS aangekondigd dat de huidige subsidieperiode met acht maanden wordt verlengd tot 1 januari 2024. Voor deze acht maanden zijn wij op zoek naar extra invulling van het activiteitenprogramma voor de regio. De resterende maanden van dit jaar willen wij benutten om hierover bijeenkomsten te organiseren, waarin wij met bestuurders en professionals in gesprek gaan over een aanpak die aansluit bij hun behoeftes en mogelijkheden en welke activiteiten daarbij passen. Wij zullen tijdig laten weten wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden, houd de berichtgeving hierover in de gaten. In deze nieuwbrief delen we een hoop wetenswaardigheden en nieuws rondom antibioticaresistentie en de nieuwe e-learning. Veel leesplezier!
Gezocht: huisarts voor het Regionale Coördinatieteam (8-16 uur)
 
Wegens het aanstaande vertrek van Daniëlle Grootfaam als huisarts binnen het RCT zijn wij op zoek naar een enthousiaste huisarts die mee wil helpen aan de opbouw van het ABR-zorgnetwerk. Klik hier voor meer informatie. 
Terugblik op thuiszorgbijeenkomst infectiepreventie in Kennemerland
Op 29 juni was onze thuiszorgbijeenkomst over infectiepreventie in Heemstede-Aerdenhout. Bij de (vernieuwde) Zorgbalans Academie hebben wij ongeveer 40 wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers mogen verwelkomen die meer wilden weten over de onderwerpen infectiepreventie en antibioticaresistentie. Verschillende sprekers hebben hun kennis hierover gedeeld, waaronder Anne de Vries (arts infectieziekten, GGD Kennemerland), Benjamin Wendt (wijkverpleegkundige en promovendus, IQ healthcare/RadboudUMC) en Tessa Langeveld (infectioloog en onderzoeker, RIVM). Ook hebben onze eigen deskundigen infectiepreventie, Anke Swinkels en Peter Molenaar, een interactieve sessie gehouden over de casuïstiek met betrekking tot infectiepreventie. Al met al een zeer geslaagde middag!

Ook een bijeenkomst bij jou in de regio?
Wil je dat er ook een thuiszorgbijeenkomst in jouw regio georganiseerd wordt? Neem contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl of l.r.r.simons@amsterdamumc.nl, zodat we samen naar mogelijkheden kunnen kijken. 
MUIZ-nieuws
 
Inmiddels zijn in drie van de zes GGD regio’s de eerste zorglocaties ook echt aangesloten op MUIZ (Meldpunt uitbraak infectiezieke en BRMO)! Daarnaast hebben we al meer dan 100 actieve MUIZ-gebruikers in onze NH-FL regio. Lees er meer over in onze eerste MUIZ nieuwsbrief en weet dat de tweede MUIZ-nieuwbrief alweer in juli verstuurd wordt, dus mis ‘m niet en meld je aan door te mailen naar MUIZ-abrzorgnetwerknhfl-request@amc.nl met als onderwerp 'SUBSCRIBE'. 
Wat doen SWAB en A-teams in de strijd tegen antibioticaresistentie?
De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Verenigeng voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentieontwikkeling en aan de beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik. Hiervoor zijn sinds 2015 in de Nederlandse ziekenhuizen antibioticateams (A-teams) ingesteld die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van een antimicrobial stewardship-programma, voor het bewaken van de kwaliteit van het voorschrijfgedrag in het ziekenhuis. Om wat meer beeld te krijgen wat leden van een A-team doen spraken wij Jara de la Court (links) en Suzanne Kuijpers (rechts), beide werkzaam bij het A-team van het Amsterdam UMC. Lees hier meer over hun ervaringen.
100% deelname A-teams van ziekenhuizen in de regio aan SWAB-enquête
De ABR Zorgnetwerken NH-FL hebben een vragenlijstonderzoek gehouden onder de antibioticateams (A-teams) van de twaalf ziekenhuizen in de regio. Het doel van het onderzoek was om meer te weten te komen over de activiteiten, de huidige en gewenste tijdsbesteding van de A-teams en inzicht te krijgen in factoren die de werkwijze van de A-teams bevorderen of belemmeren.

Tijdsbesteding A-teams
De huidige tijdsbesteding in uren per week ligt lager dan de tijd die men nodig heeft voor het verrichten van de A-teamwerkzaamheden. Daarnaast worden in NH-FL gemiddeld wekelijks iets minder uren (58.9) besteed dan in ziekenhuizen in de rest van Nederland (66.8), maar het aantal uren varieert aanzienlijk tussen ziekenhuizen. Het gewenste aantal uren ligt voor zowel de regio NH-FL als de rest van Nederland op ongeveer 87 uur per week. 

Bevorderende/belemmerende factoren en behoeftes
Veelgenoemde bevorderende factoren zijn een goede samenwerking en korte lijnen. Belemmerende factoren hebben veelal te maken met een gebrek aan personeelscapaciteit, geen structurele financiering en te weinig (ICT) ondersteuning. De helft van de A-teams heeft behoefte aan meer nascholing over antibiotic stewardship onder zorgprofessionals. Ten slotte is er belangstelling vanuit de deelnemende ziekenhuizen voor een regionale bijeenkomst voor A-teams om o.a. best practices en ervaringen te delen. 

 
Lees meer over de resultaten van het SWAB-onderzoek >
Korte items

Toenemende resistentie voor diverse antibiotica onder groep A streptokokken
In april en mei waren er opvallend meer meldingen van invasieve infecties met groep A streptococcen (GAS) bij met name (jonge) kinderen. Lees verder... 

Bijzonder resistente micro-organismen bij personen in Nederland die recent afkomstig zijn uit Oekraïne
In Oekraïne is, volgens beperkte beschikbare gegevens, sprake van een hoge mate van antibioticaresistentie. Lees verder...
Volg de nieuwe e-learnings over antibioticaresistentie in de zorg en antibiotica voorschrijven in de tweede lijn 

E-learning: Antibioticaresistentie in de zorg
Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van antibioticaresistentie en infecties? En hoe voorkom je het? Dat leer je in de nieuwe e-learning Antibioticaresistentie gemaakt door Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en vier ABR zorgnetwerken. 

E-learning van 1 uur

Als begeleider, (wijk)verpleegkundige, verzorgende of doktersassistent kom je in aanraking met infecties en antibioticaresistentie. Dan is het belangrijk om te weten hoe je daarmee omgaat. Volg daarom in slechts 1 uur deze nascholing. Daarna kun je precies uitleggen wat antibiotica is en hoe je er verantwoord mee omgaat. Ook weet je meer over luchtweg- en urineweginfecties en hoe je infecties en antibioticaresistentie kunt voorkomen. 
Kosten en accreditatie
Deze e-learning is kosteloos te volgen. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten ontvangen? Dan kost het € 7,45 incl. BTW.
 
Meer informatie of inschrijven?
Bekijk dan de website van Verantwoord Medicijn Gebruik (IVM).
 
E-learning: Antibiotica voorschrijven in de tweede lijn

Bacteriële infecties behoren tot de meest voorkomende doodsoorzaken ter wereld. Als zorgprofessional in Nederland krijg jij waarschijnlijk ook te maken met het behandelen van dit soort infecties. Het is daarom belangrijk om te weten wanneer je welke antibiotica moet voorschrijven. Dat leer je in deze door ABR Zorgnetwerk Holland West ontwikkelde e-learning. De verkregen kennis kun je direct toepassen in de praktijk. 

Systematisch voorschrijven van antibiotica

Dankzij een systematische benadering kan elk antibiotisch vraagstuk worden opgelost. Met de systematiek die je tijdens deze e-learning leert, kun jij straks voor iedere bacteriële infectie op een beredeneerde manier het juiste antibioticum en de bijbehorende dosering kiezen. Tegelijk maak je kennis met de belangrijkste groepen antibiotica en hun werkingsmechanismen. Verder behandel je in deze interactieve en afwisselende e-learning alle aspecten van antibiotische behandeling. Waaronder de meest voorkomende verwekkers, antimicrobiële resistentie en de belangrijkste groepen antibiotica voor de dagelijkse praktijk. Daarnaast bespreek je aan de hand van casuïstiek een praktisch stappenplan voor de keuze van een antibioticum, dat direct toepasbaar is in de praktijk.

Voor wie
De e-learning is kosteloos en geschikt voor iedereen die in het ziekenhuis beslissingen maakt over antibiotica beleid: medisch specialisten van beschouwende en snijdende specialismen, ziekenhuisapothekers, ziekenhuisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Wanneer is de e-learning beschikbaar?
Deze nieuwe e-learning is per direct beschikbaar op Boerhaave Nascholing en je kunt de e-learning op ieder gewenst moment maken. Nadat je je hier hebt ingeschreven en de bevestiging hiervan heeft ontvangen, kun je direct de e-learning volgen. De e-learning duurt ongeveer twee uur en kan tussentijds worden gepauzeerd.
Accreditatie
Accreditatie is toegekend met 2 punten voor ABAN, NAPA,
NVZA en VSR.
Wist u dat?
  • Vilans gestart is met een programma, inclusief nieuwsbrief, ‘Kan of moet het hygiënischer?’ dat gericht is op het verbeteren van infectiepreventie binnen de gehandicaptensector? Lees hier verder. 
  • Regio Noord-Nederland webinars voor de thuiszorg organiseert? Het tweede webinar voor de thuiszorg is inmiddels beschikbaar op onze website: Reiniging en desinfectie.
  • GGD Amsterdam in samenwerking met ons zorgnetwerk de gratis e-learning  ‘Hoe werk je hygiënisch in de praktijk’ heeft ontwikkeld voor medewerkers in de langdurige zorg? De e-learning is geaccrediteerd en deelname kost je nog geen uur. Geïnteresseerd? Lees verder en bekijk hem hier
  • Het ABR-zorgnetwerk een gratis en geheel verzorgd FTO met spiegelinformatie over het eigen antibioticavoorschrijfgedrag verzorgt voor huisartsen? Geïnteresseerd? Klik hier
  • Het ABR-zorgnetwerk een stimuleringsfonds voor het verbeteren van de infectiepreventie binnen je organisatie heeft? Wil je er een beroep op doen? Klik dan hier
Alle nieuwe informatie of informatie per sector in één oogopslag?

Speciaal voor u verzamelen we al het recente nieuws in een handig overzicht op onze website. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie per sector te bekijken, zoals voor huisartsen, ziekenhuizen, verpleeg-en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg.
Heeft u vragen over ABR? Klik hier voor meer informatie >
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Heeft u vragen over artikelen in deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via info@abrzorgnetwerknhfl.nl
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.