Butlletí electrònic del CCD de la UPC.
Número 14 - Juny de 2012

La CUD als nous Estatuts de la UPC

Els nous Estatuts de la UPC –aprovats pel Claustre el dia 21 de desembre de 2011 i per Acord de la Generalitat GOV/43/2012, de 29 de maig de 2012- representen, des de la perspectiva de la cooperació al desenvolupament, un avanç molt significatiu en relació amb la normativa anterior, que tan sols es referia a aquest àmbit d’actuació de manera molt genèrica i marginal.

El desplegament estatutari d’aquesta matèria significa, d’una banda, l’adequació a la normativa i instruments que regulen el paper de la universitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. I, d’altra banda, també consolida el CCD com la unitat responsable d’aquesta línia a la nostra universitat i clarifica quin és el seu encaix en l’estructura orgànica de la UPC. [saber-ne més]

Campanya 0'7% sí

Coincidint amb el proper període de matrícules del mes de juliol, ens proposem un any més donar un impuls a la Campanya. Només amb un click en el moment de fer la matrícula, tots els estudiants s'hi poden adherir. Gràcies a aquest suport, el CCD dóna suport a nombroses iniciatives de cooperació que duen a terme estudiants, PAS i PDI de la UPC. [saber més sobre la campanya]

Telemedicina a Bluefields

Telecos Sense Fronteres està duent a terme la 7a fase del projecte de Telemedicina a Bluefields (RAAS, Nicaragua). L’ONG té com a finalitat treballar per reduir la bretxa digital en països menys afavorits ja que creiem en la importancia del paper que les TIC poden jugar en els processos de desenvolupament. [saber-ne més]

XX Convocatòria d'Ajuts

El passat mes de maig es va resoldre la XX Convocatòria d'Ajuts del CCD, adreçada a la comunitat universitària per donar recolzament a projectes i accions de cooperació al desenvolupament i també a propostes d'educació per al desenvolupament i sensibilització. [saber-ne més]

Un portal per a la cooperació amb Etiòpia

ESUnet és un portal creat per facilitar les relacions entre diverses universitats etíops i espanyoles involucrades en iniciatives de cooperació. Jesús Berdún, estudiant de la UPC i membre d’AUCOOP, hi va participar fa poc amb un article sobre el projecte que el grup de cooperació de la UPC desenvolupa a la Wollo University d’Etiopia. [saber-ne més]

La UPC participa en la formació de directius en gestió universitària a Haití

La Càtedra UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) de la UPC participa en un programa de formació en gestió universitària a les principals institucions d’educació superior d’Haití, coordinat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). La UPC rebrà una delegació de 30 representants d'universitats haitianes el proper 21 de juny. [+]

Acostant els alumnes de 3er d’ESO a la cooperació al desenvolupament

El passat 23 d’abril, en el marc del programa Mostra del Coneixement del Servei d’Universitat i Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa, Anna Rius va impartir la conferència “ Acosta’t a la Cooperació pper al Desenvolupament en Salut Visual”. El programa té per objectiu posar a disposició dels instituts de secundària de Terrassa diverses activitats com a complement de la formació dels alumnes. [+]

Taller a l'ETSAB

El taller té com a objectiu reflexionar i estudiar com, a través de petites intervencions urbanes, la dona pot incorporar-se a l’espai públic. La fase de Barcelona, del 10 al 12 de juliol, és oberta a tothom. [+]

Aigua que treu la fam, a Tarragona

La Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC i el Centre de Cooperació de la URV han organitzat l'exposició "Aigua que treu la fam", que es pot veure fins l'octubre a l'ETSE de la URV, a Tarragona. L'exposició ofereix una visió propera de la gestió integral i sostenible de l'aigua, i la seva importància per a la sobirania alimentària amb exemples de projectes duts a terme per la CUS [+].

Josep Casanovas al Consell de Cooperació al Desenvolupament 

Des del passat mes de març, Josep Casanovas, director del CCD, forma part del Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya en qualitat de vocal, representant les universitats. Aquest és un òrgan consultiu i de participació pel que fa al desplegament de les activitats vinculades a aquest àmbit per part de la Generalitat de Catalunya. [+]

Recolzament a la docència de l’enginyeria de processos al Marroc

En els darrers anys, la col·laboració del departament d’Enginyeria Química (EQ) de la UPC i el departament d’Enginyeria de Processos de l’Escola Nacional d’Indústria i Mineria (ENIM), de Rabat, ha estat basat en formar i proporcionar eines de suport a la gestió i optimització de processos en sectors com el de la indústria química i energètica. Aquesta nova fase pretén anar més enllà. Es planteja el disseny estructural d’un màster en optimització de processos i sistemes energètics [+]
  Tant si ets PAS, com PDI, com estudiant, saps que pots col·laborar?  
Aquest contingut té llicència creative commons 
2012 Centre de Cooperació per al Desenvolupament - UPC.