View this email in your browser
                                                                                       Zutphen, 1 april 2020

De impact van corona op Land van Ons


Je kan deze weken niet anders dan diepe bewondering hebben voor al die landgenoten die, met gevaar voor besmetting, zich drie keer in de rondte werken om alle corona-patiënten de goede zorg te geven. En als we dan hopelijk over een aantal weken de ergste crisis achter de rug hebben, weten zij dat er nog een enorme achterstand moet worden ingelopen van al die mensen met andere aandoeningen, die nu 'in de wachtkamer' zitten. Ze zijn niet te benijden. Als 'andere' burgers kunnen we er alleen maar voor zorgen dat we met elkaar het probleem niet groter maken dan nodig. Goede momenten dus voor reflectie en bezinning. Bijvoorbeeld over de vraag: Hoe kunnen we er nu met z'n allen voor zorgen dat we ECHT van deze crisis leren?

Gaan we de economische groei ter discussie stellen en meer aandacht geven aan welzijn? Een andere definitie voor het begrip welvaart? Minder denken in euro's, meer in gezondheid, sociale relaties, kennisverdieping, harmonie met al het leven om ons heen? Een half jaar geleden zou je door het grootste deel van de bevolking meewarig worden aangekeken en in de hoek van de geitenwollen sokken worden weggestopt. Maar dat kleine microscopische virus heeft (in ieder geval voor nu) veel mensen wakker geschud. 

En waar het in dit verband om gaat: wat is onze (Land van Ons) rol in deze (mogelijke) transitie? We zijn in ieder geval een van de voorlopers in het besef dat onze bodem (grond) letterlijk het fundament onder ons bestaan is. Iets waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Niet alleen omdat een groot deel van ons voedsel daarop geteeld wordt, maar ook omdat het voor een groot aantal (micro)organismen de plek is waar ze leven: voedsel, veiligheid en voortplanting. Dat leven en het evenwicht wat daarbij hoort, is waar we voor staan.

Die rol als voorloper schept ook een verantwoordelijkheid. Niet door politiek te gaan lobbyen. Dat wordt al veel te veel gedaan. Onze keuze is om zelf als burgers verantwoordelijkheid te nemen, onafhankelijk te zijn van politieke kleuring, subsidies, beleggingsinstellingen of banken. Dat is zeker niet de makkelijkste weg. Maar wel de beste garantie dat onze basisdoelstellingen niet vermalen worden in andere belangen.   

Franke Remerie
(voorzitter bestuur)
INTRO:Overzicht perceel

77.392/2.300 = 33.6 m2

Sinds gisteren (31 maart) zijn we met z'n allen (nu 2.300 leden) eigenaar van 7.8 ha landbouwgrond. Gemiddeld per persoon een stuk van ruim 5 bij 6 meter. Goede reden om in deze tijd, waarin een minuscuul klein virus de mensenwereld op z'n kop heeft gezet, af te reizen (alleen uiteraard) naar Drenthe en daar op een zonovergoten dag, te proeven van ons eigendom. In deze nieuwsbrief deel ik tussen de teksten door een paar van de filmpjes die er zijn gemaakt.

Verder aandacht voor de boer die voor ons het eerste perceel gaat bewerken. En hoe gaan we het aanpakken en wat verwachten we voor ons primaire doel: herstel van biodiversiteit en landschap. 

En tot slot een bericht vanuit de hoek van onze vrijwilligers 
Grenzend aan bosperceel aan de zuidzijde

Kees Sybenga, bd boer wordt onze partner

Biologisch dynamische legkippenboer Kees Sybenga gaat in de aankomende 2 groeiseizoenen ons land bewerken. Er waren 5 kandidaten, maar de wijze van boeren van Kees lijkt het beste aan te sluiten met onze doelstellingen voor herstel biodiversiteit. Kees heeft een gemengd bedrijf met 3.000 legkippen, diverse akkergewassen en nog teelt van planten (https://www.sijbenga.nl/). Hij had al een aantal jaren een biologisch bedrijf, maar recent heeft hij ook de stap naar bd gemaakt. 

Behalve de gewassen waar Kees nu mee bezig is heeft hij ook vergaande plannen voor teelt van paddenstoelen op stro van eigen teelt. In de combinatie met z'n kippen kan hij een gesloten systeem maken: graangewas - stro - paddenstoelen - kippen - akker  

Archeologisch onderzoek

In de linker afbeelding de ligging van de nieuwe hoofdwaterleiding door ons perceel (vanaf 2.2 tot en met 2.9). De rechter afbeelding geeft in blauw ons perceel aan. Met het leggen van de leiding (in 2014) is voor die tijd uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan in de 12 meter brede sleuf die toen gegraven is. Daarbij zijn onder meer resten gevonden van huizen, waterputten en schuren uit verschillende perioden. De oudste al uit de 3e eeuw, de jongste uit de 15e eeuw.

Heeft al dit moois invloed op het kunnen gebruiken van de grond? Nee, zolang we maar niet de bodem dieper gaan omwoelen dan 10 cm onder de teeltlaag. Noot: de teeltlaag is, afhankelijk van de plaats waar je gaat graven op de Holtesch 30-40 cm dik. 

In een volgende nieuwsbrief nog meer informatie over de cultuurhistorie van de Holtesch. 
Bewoning van alle tijden

Nieuw

Alle oude nieuws- en ledenbrieven staan nu op onze website.

Nieuwsbrieven (voor leden en alle belangstellenden)
In het hoofdmenu onder de kop: Nieuwsbrieven.

Ledenbrieven (uitsluitend voor leden)
In MijnGrond links onder de kop Ledenbrieven.
 
Overgang akker naar het Heuvingerzand van SBB

Teelt voor Hooghalen 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden staat Boekweit hoog op verlanglijstje als hoofdteeltgewas voor dit groeiseizoen. Boekweit was in vroeger tijden voor de arme zandgronden een goed gewas, waarbij de opbrengst zat in de combinatie van honing (boekweit is zeer nectarrijk) en de boekweitkorrel zelf. Boekweit heeft ook een paar nadelen: het is gevoelig voor vorstschade (altijd dus zaaien na IJsheiligen) en in tegenstelling tot graan blijft het lang doorbloeien en vrucht zetten. Nadeel? Ja voor de oogst is dat een nadeel, omdat je dan aan de plant zowel rijpe al niet rijpe zaden hebt zitten. Meestal wordt er dus voor gekozen het gewas eerst te maaien en op het land na te laten drogen en daarna pas met de combine te oogsten. Maar bij nat weer loop je natuurlijk het risico van een verrotte oogst en in het drogingsproces op het land laten een deel van het zaad los en wordt dus niet geoogst. Voor ons is dat prima, want dat is voedsel voor allerlei vogels.

De keuze van het zaad is een volgend punt. Zoals bij de meeste cultuurgewassen, zijn er meerdere variëteiten, waarbij de echt oude rassen nauwelijks te krijgen zijn. We hebben contact gezocht met Peter Brul. Peter is landbouwkundig adviseur met een biologische achtergrond. Hij was ooit betrokken bij het opzetten van het Louis Bolkinstituut en daarna nog een lange staat van dienst bij Agro-Eco advisors (http://www.agro-eco-advisors.com/nl/over-ons/). Hij adviseert nu in Noord Nederland een aantal boeren (en SBB) om te experimenteren met meer insectenvriendelijke gewassen als Boekweit en Veldboon. We onderzoeken nu of we ons voor de boekweitteelt bij dit initiatief kunnen aansluiten. En wat zou er niet mooier zijn dan dat we eind van dit seizoen onze leden blij kunnen maken met de Land van Ons boekweit

Noot: naar aanleiding van een Boekweitbericht van ons op Twitter meldde zich al spontaan een restaurant dat nu afhankelijk is van buitenlandse aanvoer en graag wil afnemen. Is het zo simpel?

UPDATE VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Er is nu een kernteam van ongeveer 20 leden, die bereid zijn de aankomende maanden zich voor tenminste 2 uur per week in te zetten. De afgelopen maanden hebben echter veel meer leden aangegeven een actieve rol te willen spelen voor de organisatie dan de groep die nu in dat kernteam zit . En er is ook nog een groep die zich ook heel veel inzet, zonder dat ze in het kernteam zitten.

Wij zijn dankbaar voor deze grote betrokkenheid en hopen op korte termijn organisatorisch in staat te zijn om ruchtbaarheid te geven aan deze handreikingen, zodat we als coöperatie in de diepte en breedte kunnen groeien.
 
Omdat wij elkaar binnen het kernteam nog aan het leren kennen zijn, zijn we aankomend kwartaal voorzichtig met de uitbreiding ervan. Dit stelt ons in staat om goed te kijken welke specifieke kennis en vaardigheden er nog nodig zijn om de basis te verstevigen, alvorens uit te breiden.
 
Wij gaan vanuit PR & Communicatie wel proberen om zo snel mogelijk alle leden die graag actief ambassadeur willen zijn de middelen te verstrekken om dit ook te kunnen doen. We denken bijvoorbeeld aan promotiemateriaal of het oprichten van een communicatieplatform voor leden. Ook zouden we het ledenbestand graag zien als flexibele schil van kennis en vaardigheden, waarop we, bijvoorbeeld op projectbasis, een beroep kunnen doen.
 
Vooralsnog houden we jullie graag via de nieuwsbrief op de hoogte over de ontwikkelingen van de vrijwilligersorganisatie. Voor vragen kun je contact opnemen met Shanna Wielinga (Coördinator Vrijwilligersorganisatie) via vrijwilligers@landvanons.nl.  
 

VACATURES


Fotograaf
Voor het kernteam vrijwilligers van Land van Ons zijn wij nog op zoek naar een fotograaf die zich structureel en proactief inzetbaar wil maken om de doelstellingen van Land van Ons te bereiken. 
Wij vragen:
  • het nemen en tot digitaal eindproduct kunnen verwerken van foto- en filmmateriaal
  • een proactieve houding
  • de bereidheid om op een digitaal platform in een team af te stemmen
  • het geduld en de flexibiliteit om te werken in de startfase van de coöperatie
  • minimale inzetbaarheid van 2 uur per week gedurende de komende 3 maanden 
Stuur een kort bericht naar Shanna Wielinga, coördinator vrijwilligersorganisatie via vrijwilligers@landvanons.nl.
 
Professionele kennis Mailchimp
Op projectbasis (=inzet wisselend) iemand die professioneel kennis heeft van Mailchimp: analyses, beter benutten van alle mogelijkheden van deze software. Stuur een kort bericht naar Edith Baijens, applicatiebeheerder via (administratie@landvanons.nl)

Professioneel bodemkundig onderzoeker
Op projectbasis (=inzet wisselend) iemand die professioneel kennis heeft van chemische en fysische samenstelling van de bodem, onderzoeksresultaten kan duiden en aanbevelingen kan doen. Stuur een kort bericht naar Franke Remerie, voorzitter bestuur via (bestuur@landvanons.nl)

Professionele kennis social media
Op projectbasis (=inzet wisselend) iemand die professioneel kennis heeft van marktbewerking en analyses van de diverse social media kanalen. Stuur een kort bericht naar Shanna Wielinga, coördinator vrijwilligersorganisatie via vrijwilligers@landvanons.nl.

Wat bieden we?
  • de kans om een bijdrage te leveren aan het regenereren en bevorderen van de biodiversiteit
  • in klein teamverband inhoudelijk vormgeven aan het Land van Ons gedachtegoed
  • in een breed en divers netwerk van bevlogen burgers
Landgoed Heuvingshof
De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.
De visie van Land van Ons is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om onze missie te realiseren.
Copyright © 2020 Land van Ons.
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uitschrijven voor deze mailing kan hier.