View this email in your browser
                                                                                       Zutphen, 7 maart 2020

Land van Ons koopt esgrond bij Hooghalen 

Onze 2.100 leden hebben zich in een digitale stemming uitgesproken. 97,5% vindt dat de Holtesch bij Hooghalen aangekocht moet worden. Er was al overeenstemming met de verkoper, dus dit gaat ons eerste perceel worden. De Holtesch is bij elkaar 13 ha groot, waarvan we nu bijna 8 ha aankopen. We hopen dat in de loop van de tijd we voor elkaar krijgen de andere 4 kleinere perceeltjes, die ook onderdeel van de Holtesch uitmaken, ook te verwerven. Maar dat is toekomst...

Voor nu gaan we eerst hier mee aan de slag. Bodemonderzoek en een langere termijn beheerplan hebben nu prioriteit. 

Overigens zijn er nog 2 percelen waar de leden "JA" tegen hebben gezegd. Een in het Zuid-Hollandse veenweidegebied en een perceel in Salland bij Deventer. Voor beide geldt dat we ver zijn met de verkopende partij, maar dat er nog wat puntjes op de bekende i moeten komen.

Beste belangstellende in Land van Ons: genoeg redenen om NU lid te worden van Land van Ons en een paar of heleboel m2's grond erbij te kopen. Oh ja: onze leden hebben ook ingestemd met een verhoging van de bovengrens van in te leggen ledenkapitaal van €2.000 naar €20.000/jaar en voor wie nog meer wil zijn er ook interessante mogelijkheden. De instapgrens blijft €20/jaar.

DUS DOE MEE, WORD LID EN GRONDEIGENAAR EN DRAAG MET JE GELD  BIJ AAN HET HERSTEL VAN BIODIVERSITEIT EN LANDSCHAP

Ga naar: https://mijn.landvanons.nl/members/new
 

Met elkaar werken aan het terugbrengen van het leven in ons landschap.  

Nieuwsitem RTV Drenthe over mogelijke aankoop van de Holtesch. Je krijgt een indruk van de ligging van het perceel.

De Holtesch op oude kaarten

Luchtfoto met aanduiding van het kadastrale perceel dat nu wordt gekocht. De 4 kleinere percelen, die ook nog bij de Holtesch horen zijn goed te zien.

De ligging van de Holtesch

Een perceel van 7.73.92 ha aan de Zwiggelterweg (doodlopend). Het perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als "esgronden". Het huidige gebruik is grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt.

De ligging is aan de rand van een bosperceel (SBB Heuvingerzand). Het is gelegen in de zone NNN (Nationaal Natuur Netwerk) en is aangeduid als de zone "droge dooradering 2019". Als we zouden willen zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Een verkennend gesprek met de provincie heeft plaatsgevonden. In de tweede helft van maart vindt een vervolggesprek plaats.

Er zijn diverse boeren in de nabijheid die voor het beheer wel interesse hebben. Twee hebben al spontaan contact gezocht. Nu de ledenvergadering akkoord gaat met aankoop, is het voorstel om 2020 te gebruiken voor nulmetingen en een lange termijnbeheer (teelt)plan. Dat geeft ook tijd om de mogelijkheden van een provinciale regeling verder te onderzoeken. Mocht daar wat uitkomen, dan is dat een extra plus. Voor teeltjaar 2020 zijn er verschillende opties, zowel wat betreft het beheer als wat betreft de teelt. Onze vrijwilligers met kennis op dat vlak zal worden gevraagd met voorstellen te komen.
 
De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.
De visie van Land van Ons is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om onze missie te realiseren.
Copyright © 2020 Land van Ons.
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. 

Uitschrijven voor deze mailing kan hier.