Copy
De maandelijkse nieuwsbrief van Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk De Stad over autisme.
De Olm

Leren met autisme

Leren en studeren is niet altijd een pretje. Of je nu autisme hebt of niet. Wanneer ouders of onderwijsprofessionals geconfronteerd worden met gedrag dat dit duidelijk maakt, liggen oplossingen niet meteen voor de hand. ‘Het is maar gewoon flauw doen’, ‘Ze wil niet geholpen worden’ of ‘Hij vraagt alleen maar aandacht’ zijn dan veel gebruikte interpretaties van moeilijke momenten, thuis of in de klas.

Met het boek "Leren met autisme" wil Kobe Vanroy verder kijken dan het gedrag. Aan de hand van de Autisme-Centraal-Methodiek worden heel wat uitspraken met een andere, inspirerende blik bekeken. Wat is de mogelijke oorzaak van moeilijkheden en vooral, hoe kunnen we ze autismevriendelijk en efficiënt aanpakken? Elk probleem wordt verhelderd vanuit het autistisch denken en krijgt een concrete aanpakstrategie waarin er plaats is voor zowel omgevingsaanpassingen als vaardigheden leren.
Afbeeldingsresultaat voor leren met autisme


Een voorbeeld uit het boek: 
Wie al eens grote hoeveelheden informatie heeft moeten verwerken, kent ongetwijfeld de kracht van samenvatten. Niet vanzelfsprekend voor heel wat mensen met autisme, aangezien je hoofd- en bijzaken moet kunnen onderscheiden en een gestructureerd geheel hoort op te bouwen. Een veelgebruikte techniek bestaat erin om de informatie op een visueel duidelijke, grafische manier kernachtig weer te geven bv. in een mindmap of een webschema. Soms verliezen kinderen met autisme zich echter in zo'n web, zeker wanneer de schema's vertrekken vanuit een centrum en concentrisch uitweiden. 

Afbeeldingsresultaat voor mindmap geschiedenis

Voor kinderen met autisme, maar ook voor begeleiders is het soms eenvoudiger wanneer de schema's een horizontale opbouw volgen. In dit geval staat het "centrale" begrip niet in het midden van het schema, maar wel uiterst links. De uitbreidingen volgen dan telkens één stap naar rechts in plaats van concentrisch rondom. Niet alleen kan er op die manier meer structuur aan het schema gegeven worden, maar is het voor de begeleiding eenvoudiger om duidelijk aan te geven tot waar de hoofdzaken gaan, en wanneer het detail begint. 

Afbeeldingsresultaat voor mindmap horizontaal

Denk dus telkens goed na over de bedoeling en de heldere structuur van het schema. We proberen telkens informatie op een geordende manier weer te geven. Doe dat op een manier die voor de persoon met autisme het best werkt! 

Schermgebruik beperken

Heb je jezelf ook al eens volgende vraag gesteld: "Bestaan er apps die ervoor zorgen dat mijn kind niet de hele tijd met de apps op zijn smartphone of tablet bezig is?" Hier stellen we er enkele aan je voor: 

Voor jonge kinderen is er de gratis app Mybee. Deze app zorgt ervoor dat kinderen enkel toegang hebben tot websites, filmpjes en apps die een redactie heeft goedgekeurd (voor de verschillende leeftijden van peuter tot basisschool). Als de redactie van Mybee een bepaalde app niet geschikt acht voor kinderen, dan kan het kind aan een ouder via de app toestemming vragen om toch toegang te krijgen. Als ouder kan je eveneens een tijdslot instellen: de periode waarbinnen het kind de tablet of smartphone kan gebruiken. 

Voor ouderlijk toezicht kan je de app Kids Place - Parental Controls gebruiken. Deze app zorgt ervoor dat het kind enkel de apps te zien krijgt en kan gebruiken die jij als ouder hebt gekozen. Je kan met deze app ook voorkomen dat je kind telefoongesprekken voert, nieuwe apps download of in-app aankopen doet. 

Eveneens populair is de Screen Time Companion App (gratis basisversie, €3,39 per maand als je alle functies wil gebruiken). Deze app laat je toe om te bepalen welke apps overdag tijdens schooltijd mogen gebruikt worden en welke na schooltijd en in de weekends. Je kan per app ook een tijdslimiet instellen, om zo het spelen van een bepaalde game in de tijd te beperken. Je kan zelfs extra schermtijd als beloning toekennen, bijvoorbeeld wanneer je kind een bepaalde taak volbracht heeft.

Bij wat oudere kinderen en jongeren zien we liever leerprocessen, zodat ze zelf hun schermtijd en appgebruik leren beheren. In dat verband is het schermtijd-plan dat Klasse ontwikkelde een aanrader (te vinden op www.klasse.be). Dit is geen app, maar een document om het kind of de jongere inzicht te geven in schermtijd, dit vervolgens te bespreken om zo tot afspraken te komen.

 

Afbeeldingsresultaat voor schermtijdplan klasse 

Op de boekenplank

Afbeeldingsresultaat voor hoogsensitiviteit survivalgids      Afbeeldingsresultaat voor hoogsensitiviteit doe-gids

"De HOOGSENSITIVITEIT survival gids" maakt deel uit van de reeks 'survivalgidsen' voor kinderen. Hoogsensitieve kinderen kunnen in dit boekje meer informatie en gedetailleerde uitleg vinden op kindermaat, samen met heel wat praktische tips over hoe om te gaan met de gevolgen. Dit boek is dus niet autismegebonden.

Aanvullend op deze gids is er nu ook "Mijn HOOGSENSITIVITEIT doe-gids". Dit is een werkboekje waarin het kind allerlei zaken kan invullen om de survivalgids te personaliseren. Op die manier kom je tot een specifiek persoonlijk document rond wat hoogsensitiviteit precies betekent. Het doe-boekje is een concretisering en visualisatie van een aantal oefeningen (ideeënkaartjes om te ontspannen, lijstjes, ...) die ook kinderen met autisme kunnen helpen. 

Email Marketing Powered by Mailchimp