Copy
De maandelijkse nieuwsbrief van Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk De Stad over autisme.
De Olm

Strippen tijdens een gesprek


Als je al eens een lastige situatie of een inzicht in emoties hebt uitgelegd aan mensen met autisme, dan weet je dat concrete communicatie belangrijk is. Eenduidig taalgebruik, expliciete verwoordingen, positieve instructies ... Daarnaast is een visuele en permanente vorm van communicatie ongetwijfeld een meerwaarde. Dat betekent dus dat we best een inhoudelijk gesprek visueel ondersteunen, vb. op papier. 
'Strippen' kan hiervoor handig zijn. Hierbij teken je gaandeweg de lastige situatie uit in een stripverhaal. Zo creëer je een beeld dat soms veel duidelijker kan zijn dan een heleboel woorden of lijstjes. 

Start met het aangeven van de context (zie hier linksboven symbool voor school). Bouw tijdens je gesprek de verdere situatie uit. Je hoeft geen tekentalent te zijn, want dit kan gewoon met stokmannetjes. Woorden en gedachten zet je in ballonnetjes of wolkjes. Je kan kleuren afspreken om de emotie te benadrukken (vb. rode wolkjes voor negatieve emoties, blauwe voor positieve). Wees zeker dat je alles goed hebt begrepen voor je het gaat tekenen. Sommige kinderen tekenen het ook liever zelf.
Het is ook altijd erg handig dat je later naar deze stripverhalen kan teruggrijpen! Dat kan je met woorden niet. 

Naar Kobe Vanroy

Activiteiten VVA

'Wat kun je doen als je te snel boos bent'

Het boek 'Wat kun je doen als je te snel boos bent' is een help-oefenboek voor kinderen. Het boek helpt hen nadenken over boosheid en reikt gereedschappen aan om anders met boosheid om te gaan. De verhalende manier, de (soms geweldig goed gevonden) aangereikte beelden, de opdrachtjes en leuke illustraties en humor maken het aantrekkelijk oermateriaal dat vooral aanzet tot nadenken. Het kind wordt uitgenodigd passende strategieën te verkennen. Verrassende mechanismen over boosheidstriggers worden blootgelegd op een zodanige wijze dat we ons moeilijk kunnen voorstellen dat ze niet op een of andere wijze inspireren kunnen zijn voor wie werkt met normaalbegaafde kinderen met autisme. 

Wat kun je doen als je te snel boos bent - Huebner Dawn - SWP 2014

Minder stress bij de tandarts

Naar de tandarts gaan vinden veel mensen niet leuk. Voor kinderen met autisme (en hun ouders) kan dit een beangstigende en stresserende gebeurtenis zijn. Als je weet wat precies de bron van angst of stress is, kan je gerichter een oplossing zoeken. Op de website van Participate vind je mogelijke oorzaken en heel wat tips die het aangenamer kunnen maken.

Email Marketing Powered by Mailchimp