Copy
De maandelijkse nieuwsbrief van Buitengewoon Lager Onderwijs De Olm Herk De Stad over autisme.
De Olm

"Als je flink bent, dan krijg je straks een ijsje!"

Of nog: "Als je niet flink bent, krijg je geen dessert." We kennen en zeggen het allemaal wel eens. Super, maar wat moet ik doen om flink te zijn? Of wat moet ik doen om dat ijsje of dat dessert te krijgen? Dit zijn vragen die voor iemand met autisme vaak zeer moeilijk te beantwoorden zijn.  Het is immers niet evident om aan te voelen wat in een bepaalde situatie gepast is, laat staan in te schatten welke verwachtingen de andere heeft.

Men veronderstelt dat iedereen weet wat 'flink zijn' betekent, maar hiervoor heb je nood aan een flinke portie contextgevoeligheid. En dat is vaak erg lastig voor personen met autisme. Gevolg is dat ze vaak foute linken leggen tussen een bepaald gedrag en de beloning. Bijvoorbeeld: "Als ik met mijn broer met de lego speel, mag ik straks een ijsje." Dat dit spel ook op een rustige manier dient te gebeuren, wordt vaak niet meegenomen in hun redenering. Hierdoor geraken ze vaak gefrustreerd en zulllen ze op den duur opgeven om nog flink te zijn. Of ze zullen zelfs meer stout zijn, want dan is het gevolg ten minste duidelijk en voorspelbaar.

Enkele tips om dit te vermijden:

  1. Om te beginnen moet er goed nagedacht worden, door de ouders samen met hun kind, over de definitie van flink zijn.
  2. Het gewenste gedrag zou zo concreet mogelijk omschreven moeten worden. Termen als 'beleefd zijn' kunnen veel te abstract zijn. Omschrijf het bv. daarom als volgt: "beleefd zijn door eerst te luisteren naar wat de andere zegt en dan zelf iets te zeggen (op een vriendelijke toon)".
  3. Forumuleer het gedrag positief, met andere woorden: zeg welk gedrag je verwacht in plaats van wat niet mag. 
  4. Hang de afspraken ergens op een zichtbare plaats in het huis, zodat je kind altijd kan gaan kijken wat hij moet doen om een beloning te krijgen.
  5. Bij de opstart van een nieuw systeem moet de haalbaarheid zeer groot zijn, zodat het kind succeservaringen kan opdoen en gemotiveerd blijft.
  6. Concrete afspraken rond de beloning zelf zijn noodzakelijk om discussie te vermijden. (waar, wanneer, hoe?)

Pokémon Go: zegen of vloek?

Voor wie de afgelopen maanden op een andere planeet verbleef: Pokémon Go is een game dat je speelt op je smartphone. Het spel is razend populair, en dat niet alleen bij kinderen en jongeren. Maar is dit spel nu een zegen of een vloek voor mensen met autisme?

Afbeeldingsresultaat voor pokemon

Waarom is Pokémon Go zo interessant voor mensen met autisme? Om te beginnen moet je om het spel te spelen naar buiten en de echte wereld in. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met autisme minder buiten komen en bewegen dan kinderen zonder autisme, en alles wat hen in beweging krijgt is dus lovenswaardig. Een andere meerwaarde zou zijn dat het sociaal contact bevordert. Mensen die vroeger nauwelijks contact durfden te nemen met andere mensen, stappen nu dankzij Pokémon Go op anderen af om over het spel te communiceren. Omgekeerd worden ze ook vaker aangesproken door anderen.

De pers heeft vooral alle voordelen van het spel in de verf gezet, maar Pokémon Go kent ook een paar risico's voor mensen met autisme. Om te beginnen is het een game en het is geweten dat het risico op gameverslaving bij mensen met autisme groter is dan bij mensen zonder autisme. Duidelijke afspraken over wanneer, hoe lang en waar er gespeeld kan worden zijn dus nodig (zoals bij elke andere game). Daarnaast is er in het geval van Pokémon Go mogelijk nog bijkomende verheldering nodig: hoe ver mag ik van huis gaan?
Een ander risico is dat het spel zo boeiend is, dat er een risico bestaat dat de persoon met autisme letterlijk het oog verliest op wat er zich afspeelt naast het scherm (bv. het verkeer, het gedrag van andere mensen).
In de pers was men erg lovend over het feit dat, gezien de gedeelde interesse in het vinden van de Pokémon, andere spelers het soms wat vreemde gedrag en communicatie van de mensen met autisme er bij namen. Dat zal wellicht kloppen bij éénmalige, korte en vluchtige contacten, maar zal dit ook blijven wanneer er langduriger contact is? 

Wat Pokémon Go zo interessant maakt is niet zozeer het spel zelf, dan wel het feit dat het mensen met autisme de deur uit helpt, hen laat bewegen en het sociaal contact bevordert via een (gemeenschappelijke) interesse. Maar alle activiteiten die deze kenmerken hebben, zijn ook een zegen voor mensen met autisme!  

Inleefmoment VVA

Afbeeldingsresultaat voor vva

Op donderdag 10 november organiseert de VVA een inleefmoment: geen klassieke uiteenzetting over autisme, maar een interactieve avond waarin je als deelnemer uitgedaagd wordt om zelf even te 'beleven' wat autisme kan zijn. Deze boeiende avond wordt gebracht door Marc Peeters, persoon met autisme en Frie Horemans, mama van een kind met autisme. 

Waar? CC De Muze in Heusden-Zolder (Dekenstraat 40)
Wanneer? donderdag 10/11 van 20.00u tot 22.30u
Kostprijs? €5, VVA-leden gratis

Kijk eens even mee naar de wereld door een autistische bril..

Afbeeldingsresultaat voor hoofdingang

... En waar moet de rest van mijn lichaam dan naar binnen gaan? ...


 

Email Marketing Powered by Mailchimp