Interni bilten projekta Profesionalna orijentacija Giz-a i Inventive. Sadržaji namenjeni svim učesnicima na projektu.

Decembar 2012.godine, Broj IV

Dobrodošli u POruku

POruka je bilten o profesionalnoj orijentaciji, projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji” koji sprovodi GIZ, u okviru međunarodne saradnje Nemačke sa našom zemljom, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Drage koleginice i kolege,
 
2012. godina je bila veoma značajna i uspešna za profesionalnu orijentaciju u Srbiji. Timovi za profesionalnu orijentaciju u 732 škole i 54 Kancelarije za mlade kroz svoje usluge osnažuju i podržavaju gotovo 50 000 mladih da donesu jednu od najvažnijih odluka u svom životu!  Program profesionalne orijentacije sa neizmernom posvećenošću sprovodi tim od preko 2200 članova i članica koji su prošli kroz akreditovane obuke i uključili se u sve aktivnosti projekta.
 
U 2013. godini nastavljamo zajedno našu misiju uspostavljanja funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije koji  povezuje školski i omladinski sektor, ključne aktere u lokalnoj zajednici i doprinosi da svako dete i mlada osoba bude podržana u planiranju i razvoju svoje karijere.
 
Zahvaljujemo vam se na vašoj posvećenosti, zalaganju, uloženom trudu, razumevanju i spremnosti da mnoge novine u ovom projektu postanu stvarnost u našem okruženju. Želimo vam od sveg srca srećne praznike i sve najbolje u predstojećoj godini!

Najnovije vesti:

Lokalna zajednica sarađuje u oblasti profesionalne orijentacije
 
U svim gradovima i opštinama u kojima se uspostavlja lokalni tim za profesionalnu orijentaciju zapažena su prva postignuća. Rukovodioci timova i timovi su  
 
•           Predstavili na prvom mentorskom sastanku školama koje su ove godine počele uvođenje programa profesionalne orijentacije;
•           Predstavili usluge i aktere profesionalne orijentacije;
•           Predstavili kalendar predvidjenih akcija i manifestacija profesionalne orijentacije u lokalnoj zajednici;
•           Dogovorili sastanke sa predstavnicima/cama velikog broja različitih partnerskih institucija u cilju informisanja i motivisanja za doprinos u radu lokalnog tima za profesionalnu  orijentaciju.
 
Rukovodioci/rukovoditeljke lokalnog tima za profesionalnu orijentaciju ističu veliku zainteresovanost lokalnih institucija i već uspostavljenu saradnju i funkcionalnu mrežu podrške profesionalne orijentacije.

Stručni forumi, unapređenje kompetencija tima
 
Strategijom uvođenja programa profesionalne orijentacije predviđeno je organizovanje stručnih foruma radi unapređivanja stručnosti tima za profesionalnu orijentaciju na nacionalnom nivou.
 
Forumi za četiri odabrane tematske oblasti održali su se u Centru Inventiva  11. i 12. decembra 2012. Oblasti i voditeljke foruma bili su:
 
•           Realni susreti sa svetom rada - Marina Ostojić, konsultantkinja za razvoj programa;
•           Mentorstvo - Valerija Živković, konsultantkinja za razvoj programa
•           Status profesionalne orijetacije -  Marina Ostojić, konsultantkinja za razvoj programa;
•           Rodno osetljiva profesionalna orijentacija - Marija Ivković, konsultantkinja za pitanja rodne ravnopravnosti
 
Uvodno izlaganje i otvaranje foruma povereno je austijskom ekspertu, autoru petofaznog procesnog modela  profesionalne orijentacije, dr Ervinu Kemereru. Više o forumima  pročitajte ovde.
Vesti iz škola:

Aktivnosti za pohvalu u bazičnim školama
 
Od ukupno 730 škola uključenih u program profesionalne orijentacije, 670 škola su bazične škole. Od početka uvođenja programa, u ovim školama vidljiv je veliki entuzijazam školskog tima kao i rezultati dobro odrađene promocije, koji su rezultirali u velikom broju prijavljenih učenika i učenica iz VII i VIII razreda. Iako to nije njihova obaveza, većina škola je izrazila želju da formira Vršnjacki tim za profesionalnu orijentaciju. Veliko interesovanje i odlična energija, karakterišu i podršku koje bazične škole dobijaju od mentorskih škola. Kroz tu podršku, bazične škole dobijaju mogućnost da iskoriste iskustvo i već pređen put mentorskih škola, i da kroz primere dobre prakse unaprede sopstveni kvalitet. Za vreme nedavno održanih mentorskih sastanaka, isplanirane su i dogovorene brojne zajedničke akcije, čije rezultate očekujemo u bliskoj budućnosti. Sve bazične škole igraju aktivne uloge u tim zajedničkim akcijama, a ovim putem pozivamo i druge profesionalce da podrže svoje kolege i koleginice i učestvuju u aktivnostima.
 
Održani mentorski sastanci – podrška školama u implementaciji programa
 
Prvi mentorski sastanak okupio je timove za profesionalnu orijentaciju iz oko 500 škola, edukovanih za program profesionalne orijentacije u avgustu i septembru 2012. godine. Tom prilikom, timovi su se bavili temama od značaja za unapredjivanje i razvoj programa. Kroz prezentaciju postignuća škola u implementaciji programa razmenjene su ideje a poseban izazov su predstavljale usluge profesionalne orijentacije za mlade i uspostavljanje partnerstva i mentorstva izmedju škola u lokalnoj zajednici. O zaključcima mentorskih sastanaka pročitajte više ovde
 
Preporuke školama
 
Decembar je mesec za umrežavanje škola  kroz partnersku akciju profesionalne orijentacije  u lokalnoj zajednici.

Kako se bliži kraj prvog polugodišta, to je prilika za sumiranje postignuća:

·         Sumirajte u društvu školskih i vršnjačkih timova iz drugih škola u okruženju, pozovite ih na šoljicu čaja u ove zimske i snežne dane.

·         Predstavite im svoje ideje a pažljivo saslušajte njihove i napravite plan zajedničke akcije za narednu godinu.

·         Prikažite vaša postignuća i Učeničkom parlamentu, Nastavničkom veću, Savetu roditelja, Školskom odboru, jer imate čime da se pohvalite, a oni su radoznala publika.
 
A vaše želje zapišite svakako. Možda Deda Mraz uskoro zakuca i na vrata vaše škole!

Vesti iz Kancelarija za mlade:

54 Kancelarije ušle u prvi krug mentorstva za Karijerni Info Kutak
 
U toku prva dva vikenda decembra održano je 5 treninga za predstavnike/ce Kancelarija za mlade koji će raditi na uspostavljanju Karijernog info kutka. Treninzi su održani u Beogradu (Centar Inventiva), Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, a posebnu pomoć oko organizacije samih treninga su pružili regionalni koordinatori kancelarija za mlade.
Kao mesto koje pruža osnovne informacije vezane za karijeru, Karijerni info kutak je zamišljen kao resurs uz pomoć koga Kancelarija ima znanja i promoviše sva dešavanja i usluge koje postoje iz oblasti karijernog informisanja u lokalnoj zajednici.
 
Kancelarije dobijaju i mogućnost da mladima pruže osnovne informacije o mogućnosti za izbor zanimanja i škole, putem table-pulta (info table sačinjena je od plutane, piši-briši table i postera sa džepovima za brošure) i brošura koje se odnose na 5 faza petofaznog modela profesionalne orijentacije. Svaka kancelarija koja je do ovog trenutka uključena u projekat dobiće u toku januara pult i 5 brošura po 100 primeraka brošura (ukupno 500 komada) za uspostavljanje usluge informisanja mladih o karijeri!
 
Stručna praksa u okviru karijernog informisanja mladih za studente i studentkinje
 
U okviru programa stručne prakse 47 studenata i studentkinja psihologije, pedagogije, andragogije i socijalnog rada su, tokom novembra i decembra 2012. održali 30 obuka za preko 400 srednjoškolaca i srednjoškolki u 15 srednjih škola i 6 Kancelarija za mlade. Preko 2000 mladih je informisano o programu profesionalne orijentacije i karijernog informisanja koji se realizuje kroz radionice i individualno savetovanje u beogradskim kancelarijama za mlade. Utisci srednjoškolaca i srednjoškolki koji se na ovaj način informišu o razvoju svoje karijere su izuzetno pozitivni. Na obukama se razmatra moderno shvatanje karijere u 21. veku, mladi prolaze iskustveno kroz svih 5 faza profesionalne orijentacije,  razmenjuju svoja iskustva i stvaraju kreativnu energiju.
 
Preporuke za Kancelarije za mlade
 
Da li znate koji se akteri bave ili koji bi u budućnosti mogli da se bave karijernim informisanjem u vašoj zajednici? Obavezno posetite osnovnu školu u vašem kraju i raspitajte se da li je uključena u Projekat. Na koji način možete sarađivati sa svakim od ovih aktera?
 
Ne zaboravite, vaša uloga da informišete mlade - mapiranjem postojećih akcija i usluga koje vi pružate i koji pružaju lokalni akteri imaćete informacija šta sve realno postoji za mlade. Iskoristite pomoć vaših mentora da definišite moguće usluge same KzM kroz obrazac usluga. Takođe, predstavite usluge Karijernog info kutka predsedniku/ci opštine ili osobi zaduženoj za mlade i pitanja zapošljavanja u opštini. Posetite osnovne i srednje škole, filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje, Centar za karijeru, Centar za socijalni rad, udruženja i druge organizacije i zajedno sa njima popišite sve aktivnosti i usluge kroz formular PO usluga.