Interni bilten projekta Profesionalna orijentacija Giz-a i Inventive. Sadržaji namenjeni svim učesnicima na projektu.
Februar 2013.godine, Broj VI


Dobrodošli u POruku

POruka je bilten o profesionalnoj orijentaciji, projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji” koji sprovodi GIZ, u okviru međunarodne saradnje Nemačke sa našom zemljom, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.
 

Drage kolege i koleginice, sa velikim zadovoljstvom i ponosom čitamo vesti koje nam šaljete, kao i one koje dobijamo kroz medije, o sjajnim akcijama koje sprovodite. Ovom prilikom želimo da vas podsetimo da je krajem prošle godine naš projekat promenio ime i da se sada zove Profesionalna orijentacija u Srbiji. Molimo vas da to imate u vidu kada komunicirate sa vašom zajednicom. Ako vam je potrebna pomoć oko saradnje sa medijima, tu smo da pomognemo! Javite nam se na boss@giz.de
 
Timovi za profesionalnu orijentaciju
Rukovoditeljke  timova za profesionalnu orijentaciju iz Čačka (24.01.), Novog Sada (28.01.) i Vranja (07.02.) realizovale su sastanke na kojima su promovisale ulogu  i odgovornost tima u promociji i održivosti programa u lokalnim zajednicama. Na sastancima su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, uglednih firmi i ustanova. U Srbiji sada ima 35 rukovodilaca i rukovoditeljki timova za profesionalnu orijentaciju, pa ovim putem želimo dobrodošlicu svim novouspostavljenim timovima!

Zanimanja budućnosti – Pokrenut sajt Mojaposla.rs
U nameri da mladima olakša donošenje odluke o karijeri i obrazovanju, udruženje SEE ICT pokrenulo je u okviru projekta Profesionalna orijentacija u Srbiji  veb sajt www.mojaposla.rs koji predstavlja korisne i zanimljive informacije o zanimanjima budućnosti. Reč je o poslovima iz oblasti kreativne industrije, informacionih tehnologija, primenjene umetnosti i usluga ka kojima se već nekoliko godina usmerava  tržište rada. Sajt Mojaposla.rs mladima pruža informacije o zanimljivim zanimanjima, kroz intervjue sa mladim stručnjacima iz različitih oblasti. Molimo vas da ovu informaciju podelite sa mladima sa kojima radite!

Koristite internet
Internet nam omogućava mnoge nove stvari. Da saznate kako ga jedna škola koristi na vrlo kreativan način u programu profesionalne orijentacije, kliknite ovde

Šest meseci saradnje učeničkih kompanija i biznis sektora
Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u okviru projekta Profesionalna orijentacija u Srbiji i u saradnji sa reformom srednjeg stručnog obrazovanja pokrenula je projekat pod nazivom „Promocija preduzetništva u srednjim školama i unapređenje veština mladih kroz iskustvo i praksu“. Projekat je namenjen učeničkim kompanijama i srednjoškolcima uključenim u njihov rad. U okviru šestomesečnog programa mentorske podrške, oni će biti u prilici da unaprede svoje ideje i biznis planove, kao i veštine iz oblasti preduzetništva. Takođe, 10 učeničkih kompanija će ponuditi realne susrete mladima!
Vesti iz škola:

Umrežene škole širom Srbije
U toku januara 2013. bazične i mentorske osnovne škole u Srbiji aktivno su učestvovale u akcijama organizovanim u okviru programa Profesionalna orijentacija u Srbiji. Neke od akcija su inicirale mentorkse škole, a neke same bazične, i omogućile su da se kroz tematsko druženje povežu školski timovi profesionalaca, vršnjacki timovi i započet je proces umrežavanja i izgradnje partnerskih odnosa između škola.
Održani sastanci sa mentorskim školama
Početkom februara u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu održani su sastanci sa predstavnicima mentor škola starije generacije sa ciljem osnaživanja timova u definisanju i plasiranju usluga iz oblasti profesionalne orijentacije. Ove mentor škole sa bogatim iskustvom u primeni ovog programa će svoje mentorske usluge ponuditi pre svega školama koje su ove školske godine uključene u projekat na njihovom sledećem sastanku, ali i svim drugim zainteresovanim korisnicima.

Februar – mesec puteva obrazovanja – Upoznaj školu i zanimanje da lakše napraviš pravi izbor!
U osnovnim školama u Srbiji uveliko teče proces upoznavanja srednjih škola.  Učenici/ce  na radionicama  profesionalne orijentacije osvešćuju svoje motive i argumente za željenu školu i zanimanje, definišu svoja očekivanja, sagledavaju i povezuju kriterijume za izbor škole i zanimanja, uslove i obrazovne profile koji se nude.
Školske holove krase kreativni posteri o srednjim školama – produkti rada učenika/ca nakon upoznavanja srednjih škola.  Ako primetite i mladje učenike/ce kako čitaju sa postera, to je znak da nam učenici/ce u programu profesionalne orijentacije ostavljaju mladjima tragove za izbor budućnosti!
Preporuke za škole
Samovrednovanje i vrednovanje rada škole
Sve što radite u oblasti profesionalne orijentacije, onako kako baš vi umete, posvećeno i kompetentno, evidentirajte! Time ćete obogatiti sopstveni portfolio profesionalnog razvoja ali istovremeno i doprineti da vaša škola ima dokaze za sve oblasti samovrednovanja i vrednovanja rada škole. Učinite da je vaš rad u oblasti profesionalne orijentacije vidljiv a doprinos zapažen, da baš vi i vaš rad doprinosite kvalitetu rada škole.
Organizujte reviju proizvoda sa radionica puteva obrazovanja i mreže srednjih škola. Ohrabrite vaše učenike/ce da sve što su saznali o srednjim školama predstave na najrazličitije načine, putem postera, plakata, kviza, filma, PP prezentacije, stripom ili na neki drugi nači. Na reviju proizvoda sa radionica pozovite i roditelje da zajedno slavite rast kompetencija učenika/ca za izbor škole i zanimanja. Pozovite na reviju škole iz okruženja,  kolege/inice i učenike/ce i predstavite vaša postignuća.
Stručno usavršavanje u ustanovi
Postanite nosilac veštine: Lako do 44! Sve što radite u oblasti profesionalne orijentacije i zadovoljni ste izuzetnim postignućima, razmenite sa drugima! Napravite jedinstven paket znanja i veština koji ćete ponuditi kao uslugu profesionalne orijentacije  za profesionalce/ke. Time ćete preneti specifična znanja i veštine u oblasti profesionalne orijentacije, unaprediti kompetencije drugih profesionalaca/ki i upisati sebi sate stručnog usavršavanja u ustanovi i van ustanove.  Pokažite i dokažite da se aktivnostima u oblasti profesionalne orijentacije dolazi lako do 44 sata stručnog usavršavanja u ustanovi!
Roditelji
Uključite roditelje u aktivnosti profesionalne orijentacije. Oni su vaša najviše motivisana i zainteresovana grupa saradnika. Omogućite im uvide u razvoj i napredak njihove dece na putu do odluke o školi i zanimanju. Učinite da zajedno doprinosite da je profesionalna orijentacija – životna orijentacija za njihovu decu, a vaše učenike/ce.
Podržavajte i činite i dalje najviše moguće kroz aktivnosti i zanimljive sadržaje u oblasti profesionalne orijentacije da učenici/ce rastu, saznaju i uživaju osvajajući puteve izbora svoje buduće škole i zanimanja.

Vesti iz Kancelarija za mlade:

Još 32 Kancelarije za mlade otvaraju Karijerni info kutak (KIK)
U novom krugu prijava za uspostavljanje Karijernog info kutka, 32 Kancelarije za mlade, pretežno sa juga Srbije, ima želju da omogući mladima u svom kraju karijerno informisanje. U tome ćemo im pomoći već početkom marta kada kreću obuke za saradnike i saradnice kancelarija.
U postojećim KIK-ovima, u njih 53, organizuju se realni susreti i to pre svega „Razgovori sa predstavnicima zanimanja“ kroz koje mladi dobijaju više informacija o konkretnim poslovima i putu karijere za određeno radno mesto i zanimanje.

Program stručne prakse ostvaruje izuzetne rezultate i uspehe
Nakon trećeg seminara za studente i studentkinje psihologije, andragogije i socijalnog rada održanog u Centru Inventiva od 08. do 10. februara, formirani su novi timovi koji će u predstojećem periodu organizovati brojne radionice i individualna savetovanja za beogradske srednjoškolce i srednjoškolke. Do sada su studenti i studentkinje na praksi održali preko 50 obuka za 900 srednjoškolaca i srednjoškolki u 25 srednjih škola i 9 Kancelarija za mlade. Preko 3000 mladih je informisano o programu. Izjave mladih kao što je „Konačno učimo nešto što je praktično i vredno za ceo život“ pokazuju da program zaista pomaže mladima da bolje upoznaju sebe, svoje mogućnosti na tržištu rada kao i da ozbiljnije razmišljaju o svojoj budućoj karijeri.
Sledi nam uzbudljiv period u kome će studenti i studentkinje organizovani u mobilne timove pružiti podršku kancelarijama za mlade širom Srbije i u okviru usluga Karijernog info kutka održati radionice profesionalne orijentacije za njihove korisnike.

Preporuke za KZM

Uključite se u tim za profesionalnu orijentaciju
Da li ste napravili prvi kontakt sa rukovodiocima i rukovoditeljkama tima za profesionalnu orijentaciju? Oni su iskusne osobe čiji je zadatak da uvežu aktere i kreiraju tim od aktera koji se bave profesionalnom orijentacijom u vašoj opštini.  Mentor/ka za Karijerni info kutak će vas pripremiti za sastanak, kako biste što bolje mogli da informišete i upoznate aktere sa vašim kapacitetima, angažmanom i planovima za razvoj KIK-a.  Tražite podršku ostalih institucija!

Vršnjačka podrška u informisanju o karijeri
Vršnjački tim za profesionalnu orijentaciju čine mladi ljudi iz onih osnovnih škola koje su se priključile projektu Profesionalna orijentacija u Srbiji. Proverite da li ovaj tim postoji i kod vas, te da li deca završila osnovnu i upisala srednju školu. Ako jesu, eto motivisanih i već informisanih volontera/ki koji/e vam mogu pomoći  u organizaciji Karijernog info kutka.

Širi dalje iskustvo i znanje
KIK je uvelo 53 KzM, a slede obuke za KIK sa još 32 kancelarije.  To je odlična prilika da međusobno prokomentarišete iskustva, pomognete i zatražite savete i podršku vaših kolega.