Interni bilten projekta Profesionalna orijentacija Giz-a i Inventive. Sadržaji namenjeni svim učesnicima na projektu.

Oktobar 2012.godine, Broj II

Dobrodošli u POruku


POruka je bilten o profesionalnoj orijentaciji projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji.”

Najnovije vesti:

Projekat “Profesionalna orijenatacija na prelasku u srednju školu“ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ je na nedavno održanim pregovorima između vlade Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije produžen do polovine 2015 sa odobrenim dodatnim sredstvima od 1 milion evra. Takođe, dogovoreno je i da naziv projekta bude prilagođen svim ciljnim grupama u koje su uključeni i srednjoškolci, pa je naziv promenjen u Berufsorientierung in Serbien (BOS), odnosno "Profesionalna orijentacija u Srbiji."
Vesti iz škola:

Formirani lokalni timovi za profesionalnu orijentaciju
Cilj lokalnih timova za profesionalnu orijentaciju je uspostavljanje i održavanje saradnje institucija i profesionalaca/ki u lokalnoj zajednici, povezivanja škola sa svetom rada i drugim relevantnim akterima u lokalnoj zajedini, kao i kreiranje okruženja koje će stimulisati unapređenje kompetencija i zapošljivost mladih. Lokalni tim čine koordinatori/ke školskih timova za profesionalnu orijetaciju, tim mentorske škole, predstavnik/ca Kancelarije za mlade, predstavnik/ca Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici/e privrede, školske uprave, lokalne samouprave, roditelja, itd., koji su nedavno prošli dvodnevnu obuku u prostorijama centra Inventiva u Beogradu. Sledeći korak tima je uspostavljanje partnerstava škola, realizacija mentorskih sastanaka i podrška sprovodjenju projekat a potom i definisanje usluga aktera uključenih u projekata u lokalnoj zajednici kao osnov za saradnju.

Obuke za mentorske škole
Na početku školske 2012/13 godine program profesionalne orijentacije se priključilo oko 480 novih osnovnih škola, od kojih je 45 dobilo mentorski status. Nove škole pridružuju se već postojećoj mreži mentorskih škola sa kojima će zajedno ispunjavati ulogu resurs centra za profesionalnu orijentaciju u svojoj lokalnoj zajednici. Njihova uloga je takođe da budu mentori ostalim školama i da stvaraju partnerske odnose sa svim učesnicima programa. Obuke za nove škole održaće se sredinom i krajem oktobra meseca i na njima će učestvovati prošireni petočlani školski timovi.

Savet meseca 
Mesec oktobar je u Kalendaru profesionalne orijentacije u školi označen kao mesec samospoznaje.
Preporuka:
Da bismo omogućili mladima da upoznaju sebe i svoje sposobnosi, realizaciji radionica iz faze Samospoznaja poželjno je da prisustvuju razredne starešine (ukoliko nisu i sami realizatori), kako bi što bolje upoznali svoje učenike i povezali se sa njima na nov i još kvalitetniji način. To bi im omogućilo da sadržaje i produkte iz ove faze predstave roditeljima učenika na roditeljskom sastanku. Ovakav način vođenja učenika u  građenju slike o sebi je  razvojno podsticajan za svako dete!
Vesti iz Kancelarija za mlade:

Još par koraka do Karijernog info Kutka u Kancelarijama za mlade
U toku je priprema za uspostavljanje Karijernog info kutka. Raspisan je konkurs za trenere/ce i mentore/ke na koji se prijavilo više od 80 ljudi širom Srbije. Nakon selekcije kandidata izabrani treneri i trenerice prisustvovaće treningu za trenere koji će se održati u Beogradu od 2. do 4. novembra  2012. godine.
Trodnevni trening za trenere obuhvatiće niz radionica iz oblasti profesionalne orijentacije, mentorstva, promocije, itd., koje za cilj imaju da ih osnaže da u direktnom radu sa predstavnicima kancelarija upostave Karijerni info kutak. Kutak, kao bazična usluga karijernog informisanja, biće formiran u svim kancelarijama.
Karijerni info kutak je značajan servis za mlade u lokalnoj zajednici zato što Kancelariju za mlade čini prepoznatljivom polaznom tačkom za istraživanje bogatih informacija i mogućnosti koje stoje pred mladom osobom prilikom procesa izbora budućeg školovanja i zanimanja.
Kancelarije se mogu informisati i prijaviti ovde, a sve što je potrebno jeste da kancelarija prijavi dva predstavnika/ce koji će uz mentorsku podršku trenera/ice voditi mini istraživanje – dokumentovanje svih aktivnosti, programa i usluga vezanih za karijernog informisanje u lokalnoj zajednici (npr. sajmovi obrazovanja, praksi, ispostava Nacionalne Službe za zapošljavanje, biznis inkubatora, škola....) Za učesnike i učesnice programa, posebno koordinatore/ke lokalnih timova za profesionalnu orijentaciju ovo poslednje je vrlo važno, jer će popisane aktivnosti biti prvi korak upostavljanja Kataloga usluga profesionalne orijentacije u lokalnoj zajednici.
Sredinom novembra treneri će početi sa direktnim radom sa Kancelarijama za mlade na uspostavljanju usluge.

Savet meseca 
Mesec oktobar je u Kalendaru profesionalne orijentacije u KzM označen kao mesec vršnjaka.
Preporuka:
Prepoznajte u lokalnoj zajednici mlade koji kao vršnjački lideri mogu da prenesu ključne informacije o karijeri jer želimo da svaka mlada osoba u našoj zemlji može da kaže ,,Hoću odgovornost za svoju budućnost!’’