Copy
Click to read the newsletter in your browser
MTW logo

Hjärntrötthetsstudie i fNIRS-labbet på MedTech West

Forskaren Simon Skau testar utrustningen på forskaren Christian Waldenberg
Funktionell infraröd spektroskopi (fNIRS) är en icke-invasiv funktionell neuroimagingteknik som använder infrarött ljus för att undersöka vaskulär aktivitet i hjärnan. På MedTech West finns ett fNIRS-labb där det sedan en tid tillbaka pågår en studie om hjärntrötthet.

Hittills har man undersökt drygt 40 personer med fNIRS och neuropsykologiska test. Vi ber Simon Skau, doktorand vid sektionen för klinisk neurovetenskap på Göteborgs Universitet och MedTech West, berätta mer om hjärntrötthetsprojektet.

Läs intervjun>>

Microwave Tomography: Translation to the Clinic

Paul Meaney (private)

with Dr. Paul Meaney, professor at Dartmouth since 1997 and Chalmers University of Technology since 2015

Dr. Paul Meaney´s research has focused mainly on microwave tomography which exploits the many facets of dielectric properties in tissue and other media. His principle interest over the last decade has been in the area of breast cancer imaging where his group was the first to translate an actual system into the clinic. His team has published several clinical studies in various settings including: (a) breast cancer diagnosis, (b) breast cancer chemotherapy monitoring, (c) bone density imaging, and (d) temperature monitoring during thermal therapy. Dr. Meaney holds 10 patents, has co-authored 70 peer-reviewed journal articles, co-written one textbook and presented numerous invited papers related to microwave imaging. Welcome to hear Paul Meaney´s seminar here in Gothenburg.

When? 11:30-12:30 (13:00 incl. lunch) 26 January 2017
Where? Hjärtats Aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital

If you register before 13:00 pm on Monday 23 January, you will be served a light lunch after the seminar.


Read more and register>>

Den första omgången av innovations- och entreprenörskursen klar

Stina Isaksson

Intresset var stort när Medtech4Health anordnade entreprenörskurs i Umeå och Uppsala i slutet av 2016. Alla fick inte plats. De strategiskt utvalda deltagarna kom från olika delar av landet och från olika sektorer, från vård, akademi och innovationssystemet. Kursinnehållet handlade bland annat om handlade bland annat om varumärke, patent, design-skydd och CE-märkning. MedTech West är västsvensk nod för Medtech4Health, som är ett strategiskt innovationsprogram.

Stina Isaksson var en av deltagarna. Hon arbetar som forskningsledare vid forskningsenheten vid Södra Älvsborgs Sjukhus och är disputerad sjuksköterska med en bakgrund från forskning om ägg- och spermadonation. Som forskningsledare arbetar Stina med sjukhusets innovationsprojekt och fungerar bland annat som samordnare för de innovationsprojekt som sjukhuset har i samarbete med Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Läs vår intervju med Stina>>

Avancerad simulering och projicering nu vid Högskolan i Borås

Image rights: KTC (photo: Suss Wilén)
Henrik Andersson
Den 19 januari invigdes Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Högskolan i Borås. Vi ber föreståndare Henrik Andersson berätta vad KTC är:

- KTC är en satsning som påbörjades för två år sedan och som innebär att vårdstudenter får möjlighet att öva på kliniska färdigheter i en högteknologisk miljö, säger Henrik. Avancerad simulering och projicering ingår i konceptet och bakom all teknik finns en tydlig pedagogisk idé.

Vad finns det för teknik i KTC?

- I lokalerna finns bland annat
ljud och ljusprojiceringsutrustning, en mängd kameror, mikrofoner och datorer för inspelning samt återkoppling av genomförd simulering, säger Henrik. Därtill finns det patientsimulatorer  med olika tekniska finesser,  och merparten av all teknik styrs från ett kontrollrum.

Vilka kommer att använda KTC?

- Just nu är det sjuksköterskestudenter på grundnivå och avancerad nivå som tränar och examineras vid  KTC, svarar Henrik. I framtiden tänker vi oss att också externa aktörer, som ambulans, hemsjukvård eller räddningstjänst, ska kunna dra nytta av miljön.


Vill du veta mer? Kontakta Henrik Andersson,

Prehospital Diagnostics for Traumatic Thoracic Injuries project receives co-funding

Stefan Candefjord and Rubén Buendía

Stefan Candefjord´s and Rubén Buendía´s project “Prehospital Diagnostics for Traumatic Thoracic Injuries" has received co-funding from S.o. KG Eliassons tilläggsfond 2016.

Traumatic injuries cause about six million deaths per year worldwide, and many survivors suffer life-long disabilities.Traffic accidents and falls in the home are common causes. Thoracic (related to chest) account for over a quarter of fatal and severe injuries. Two common thoracic severe injuries are pneumothorax (PTX) and hemothorax (HTX), i.e. presence of air and blood in the pleural space (between the membranes surrounding the lungs). These conditions can be life threatening because an expanding mass of air or blood inside the chest will compress central organs such as the lungs, heart and major blood vessels.

Read more>>

Utlysningen ”Project proposals to improve health” samt medfinansiering från VGR

Måndagen den 21 november 2016 öppnade Swelifes och Medtech4Healths stora utlysning ”Project proposals to improve health”. MedTech West, västsvensk nod för Medtech4Health, och Sahlgrenska Science Park, regional koordinator för Swelife, har gemensamt anordnat två informationsmöten för att berätta om utlysningen.

Utlysningen som riktar sig till samverkansprojekt med målet att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård, har en total budget på 15 MSEK. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Dessutom finns möjlighet att söka ytterligare finansiering genom VGR, vilket du kan läsa mer om på vår hemsida.

Läs mer på vår hemsida>>

Sista chansen att nominera till Medtech4Health Innovation Award 2017

Den 31 januari är sista chansen att nominera till Medtech4Health Innovation Award vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra.

Genom Medtech4Health Innovation Award vill man lyfta fram goda exempel på när vården aktivt deltar i utvecklingen och införandet av ny teknik, som leder till betydelsefulla förbättringar av vården och att ny medicinteknik kan nå ut på marknaden.

Läs mer>>

IMBioC MTT-S International Microwave Bio Conference in Gothenburg

On 15-17 May 2017, MedTech West will be co-arranging the International Microwave Bio-Conference (IMBioC), which is an international forum for the exchange of ideas and information on state-of-the-art research in microwave and RF theory and techniques that bridge the science and engineering gap as applied to biological systems. This conference is an ideal forum for sharing new ideas on emerging techniques and applications. Paper submission deadline: 30 January.
 
Read more on the IMBioC webpage>>

Metis Forum

Välkommen till nästa Metis Forum eftermiddagen den 9 februari på Lindholmen Science Park.

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där arenans intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan idag. Vi välkomnar fler som har ett intresse av att använda IT på bästa sätt inom prehospital vård, till exempel ambulanssjukvård.

Läs mer  och anmäl dig>>

Vitalis 2017

Registreringen har öppnat till Vitalis, som 25-27 april samlar över 3 500 deltagare på Svenska Mässan i Göteborg. Här möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Nu finns återigen möjlighet att ta del av en grundläggande e-hälsoutbildning i samband med Vitalis, där kursplanen är framtagen i samverkan med bland andra SKL, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker och erbjuda ett utbildningsbevis. Masterclass arrangeras för tredje året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion.

Läs mer om masterclass@vitalis>>


Vitalis-stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Det delas ut årligen till personal inom vård & omsorg som med stöd av digitalisering och nytänkande utvecklar användarnära innovationer. Stipendiesumman är på 50 000 SEK och kommer att fördelas på ett eller två bidrag från kommun och/eller landsting/region. Stipendiat/er kan även vara verksamma inom vård och omsorg driven i privat regi, på uppdrag av kommun alternativt landsting/region.

Läs mer om Vitalis stipendium>>

Vitalis hemsida>>

The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) provides different forms of research grant funding in order to best support Swedish research. Check out the webpage that gives you an overview of calls during 2017.

In English>>
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
MTW website
MTW website

Copyright © 2017 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe from this list    update subscription preferences