Copy
MTW logo

Utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa har öppnat!

Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning mellan Medtech4Health och Swelife. Utlysningen välkomnar projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Syftet med utlysningen är att bidra till att Sverige förblir världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Hälso- och sjukvård, akademin samt näringslivet kan söka medel. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Det ska också finnas ett betydande behov och en efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Projekt kan söka upp till 3 miljoner kronor var. Medfinansiering från sökande parter krävs. Utlysningen öppnade den 14 september. Sista ansökningsdag är den 25 november och beslut meddelas 31 mars 2021.

Drop-in-rådgivning

Swelife och Medtech4Health bjuder in till öppen drop-in-rådgivning i Teams under senhösten. Du kan då få rådgivning kring utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter. OBS! Här diskuteras inte enskilda projektdetaljer, utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många.

Om du har andra frågor, exempelvis om bedömningsprocessen och Vinnovas “Intressentportalen” kan du kontakta oss eller Vinnova enskilt.

ONSDAGAR KL 10-11, 23 - 25 NOVEMBER
Klicka här för att komma till drop-in på onsdagar

TISDAGAR KL 10-11, 3 - 24 NOVEMBER
Klicka här för att komma till drop-in på tisdagar

Har du frågor? Välkommen att höra av dig till Medtech4Healths och Swelifes lokala representanter:

Henrik Mindedal, MedTech West

Tel 0708-88 84 45

Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park
goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se
Tel 0706-310142

Läs mer här>>

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2020 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe    update subscription

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 MedTech West, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.