Copy
Click to read the newsletter in your browser
MTW logo

Catch the wave at MedTech West

For 4 days, MedTech West hosted an elective course for eight medical students. Elin Eriksson Hagberg, Johan Wessberg and Roger Watkins, all from the Department of Neuroscience at Gothenburg University, were course leaders together with MedTech West´s Justin Schneiderman. The name of the course was “Catch the wave – visualization of brain activity”, and as the title indicates it focused on various techniques to catch and visualize neurophysiological signals from the cortex, with a focus on EEG and MEG.

On the third day of the course, the group of medical students went to visit the MEG lab at the MC2 Department at Chalmers. There, the physics professor Dag Winkler´s research group is developing a new high-Tc SQUID MEG device, and the medical students got the opportunity to be examined with the MEG system. While MEG research at MedTech West focuses on investigating the brain, this demonstration carried out by Justin Schneiderman and Christoph Pfeiffer, was measuring magnetic fields from the students´ heart beats, which is significantly stronger and therefore easier to measure.


Read the article>>

Innovationsfonden finansierar projekt för behandling av fantomsmärta

Image rights: Neuromotus project

Ett av projekten som beviljades bidrag från Innovationsplattformens Innovationsfond var ”Validering av Neuromotus: En innovativ lösning för behandling av fantomsmärta”. Övergripande projektansvarig är Max Jair Ortiz-Catalan från Chalmers och Integrum som ansvarar för kommersialiseringen. Lina Bunketorp Käll, Center för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (CARE) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ansvarig för hjärnavbildningsdelen. Varför är fantomsmärtor ett växande problem och på vilket sätt kan Neuromotus hjälpa de drabbade?


Läs intervjun med Lina Bunketorp Käll>>

Innovationsfonden finansierar projekt för videostöd i den PreHospitala Strokekedjan

Image rights: Neuromotus project

Ytterligare ett projekt som får finansiering från Innovationsplattformens nyinrättade Innovationsfond är ViPHS-projektet– Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan. Innovationsplattformen, som etablerades 2015, är en satsning från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) för att stödja innovationer inom hälso- och sjukvården. I och med anslaget kan ViPHS-projektet dra igång. ViPHS-projektets första steg leds av Lars Rosengren, professor i neurologi, Regionala Strokerådet/Strokecentrum Väst i samarbete med Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park.


Läs hela artikeln>>

MedTech West lunchseminar: Prehospital ICT Arena and the project PrehospIT / stroke – where are we now?

At this MedTech West lunch seminar, professor of practice Bengt Arne Sjöqvist, project leader and program manager at Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park, will talk about the arena and the project as well as update us on  what is going on right now.
 

ICT and eHealth has the potential to radically improve prehospital care in many aspects. Prehospital ICT Arena (PICTA) was formed at Lindholmen Science Park in 2014. It is a neutral, open national collaboration arena applying the principles and ideas of Open Innovation. Within PICTA health care, business and academia join forces to share knowledge and identify obstacles that hinders the sector from growth and utilization of ICT/eHealth in an optimal and efficient way. As part of this, PICTA also identifies and runs projects with common interest to the stakeholders and a potential to develop the sector further. The project PrehospIT/Stroke is a good example. Here twenty-one parties in Sweden are involved in a project to create better conditions for optimal use of ICT/eHealth in pre-hospital care, by laying a foundation for national harmonization of semantic and technical interoperability – with the acute stroke chain as first application.

When? 11:30-12:30 (13:00 incl. lunch) 28 February 2017
Where? Förmaket, Vita stråket 12, Sahlgrenska University Hospital

MedTech West arrangerar Medtech4Health-dag på Sahlgrenska

Kristina och Reidar, Medtech4Health
Den 2 mars är det dags för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health att besöka Göteborg. Missa inte årets bästa tillfälle att träffa dem!

Precis som förra vintern kommer Reidar Gårdebäck och Kristina Svensson från Medtech4Health att göra ett stopp hos oss i Göteborg på sin resa runt landet. Vi på MedTech West är västsvensk kontaktnod för Medtech4Health- ett nationellt Vinnova-finansierat strategiskt Innovationsprogram som startade 2016. Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och för hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige. Medtech4Health stöttar initiativ och projekt inom näringsliv, hälso- och sjukvård och akademin. Medtech4Health åker runt för att träffa alla som på olika sätt berörs av deras arbete. Programansvarige Reidar och Kristina, som är kommunikatör, kommer att svara på frågor om Medtech4Healths utlysningar, presentera olika strategiska aktiviteter och lyssna på era önskemål för framtiden.

Nytt för i år är att vi också kommer att presentera alla spännande projekt i Göteborg som fick finansiering under Medtech4Healths första år. Från Chalmers kommer Max Jair Ortiz Catalan och Bo Håkansson för att presentera sina projekt. Från företagssidan får vi höra 1928DIAGNOSTICS, Mevia, PREDICARE, PRESSCISE, Promimic och Ten Medical Design berätta om sina projekt och om sitt arbete. Även SIO Grafen kommer för att berätta om sin verksamhet och med sig har de Wellspect som ska berätta om hur grafen kan användas inom deras område.

Läs mer och anmäl dig senast måndagen den 27 februari för att ta del av mingellunchen>>

När? 10:00-14:00  torsdagen den 2 mars 2017 inkl. lunch
Var? Sahlgrens Aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Bildrättigheter: Presscise

Ett av de Göteborgsbaserade företag som fick finansiering från Medtech4Health under 2016 är PRESSCISE.

Hej Andreas Nilsson på PRESSCISE. Vilka är ni och vad gör ni?

– Vi är ett start-up företag i medtech-branschen. Vårt fokus ligger på kompressionsprodukter där vi har utvecklat unika produkter för patienter med venös insufficiens. Målet för oss är att alla kompressionsbehandlingar ska vara kvantifierbara och säkra. Då våra produkter ger precisa tryck är de just det.

Kan du beskriva projektet som ni fått Medtech4Health-pengar för?

– Tillsammans med Skaraborgs Sjukhus Skövde har vi utfört en patientstudie för att kliniskt verifiera vår senaste produkt Lundatex® system. Vi undersöker upplevelsen från både sjuksköterskans och patientens synvinkel- såväl användarvänlighet som följsamhet.

Vad kommer hända härnäst?

– Resultaten från studien har gett oss fortsatt tilltro till vår produkt och dess effekt på följderna av venös insufficiens. Nästa steg blir att författa en rapport av resultaten från studien. Även om vi har försäljning i flera länder så behöver vi komma ut bredare på den svenska marknaden. Vi har också sett att det finns utrymme för oss nu att bredda produktportföljen för att nå fler patientgrupper.

Tillsammans med flera andra Göteborgsföretag som kommer att presentera sina projekt på Medtech4Health-dagen fick Presscise finansiering från Medtech4Health under 2016.

Läs intervjuerna på vår hemsida>>

Informationsseminarium om nya utlysningen Innovatörer inom vård & omsorg 2017

MedTech West är västsvensk nod för det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Tillsammans med Innovationsplattformen, VGR, håller vi två informationsseminarier om utlysningen Innovatörer inom vård & omsorg 2017. Det första går av stapeln kl. 11.00-11.20 den 28 februari 2017 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strax efter informationsseminariet startar ett MedTech West lunchseminarium som du kan stanna kvar på om du har anmält dig även till det. Seminariets titel är “Prehospital ICT Arena and the project PrehospIT/stroke – where are we now?”

Läs mer och anmäl dig>>

Nu har startskottet gått för AllAgeHub

Verksamhetsledare Theresa Larsen. Foto: Maja Sabelsjö, GR.
Nu har startskottet gått för AllAgeHub- ett forskning-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder ska leva självständiga och trygga liv. Vid startkonferensen i Runan på Chalmers den 9 februari 2017 invigdes den nya arena som planerats i tre års tid. MedTech West representeras av forskaren Leif Sandsjö.

Läs hela intervjun med verksamhetsledare Theresa Larsen>>

Metis Forum samlar intressenter kring IT inom prehospital vård 

From left: Rubén Buendía and Bengt Arne Sjöqvist
Frida Hermansson, PICTA

Metis Forum är en öppen mötesplats för alla som har ett intresse av att använda IT på bästa sätt inom prehospital vård, till exempel ambulanssjukvård, och som vill träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ta fram idéer till projekt. Mer än 50 intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi runt hela landet samlades den 9 februari på Lindholmen Science Park.

Bland annat gav Bengt Arne Sjöqvist en uppdatering om projektet PrehospIT och det nya projektet ViPHS och MedTech West-forskaren Rubén Buendía presenterade en studie kring nya verktyg för trauma-triagering. Förutom att lyssna på en mängd intressanta föredrag fick deltagarna också chansen att nätverka och mingla över både lunch och fika. Nästa Metis Forum äger rum den 31 maj 2017.

Läs mer och ladda ner presentationer här>>
 

Nya benförankrade hörapparater klarade långtidstestet

Tack vare ett implantat som ersätter mellanörat kan funktionellt döva få normal hörsel. Mer än 200 000 människor världen över har idag sådana hörapparater som omvandlar ljudvågor i luften till vibrationer i skallbenet. En ny typ av hörapparat som bygger på liknande teknik, men med flera förbättrade funktioner inte minst för patienten, används hittills av 16 personer i en klinisk studie som inleddes 2012 i Göteborg. Det är en forskargrupp vid Chalmers institution för signaler och system som i samarbete med överläkare Måns Eeg-Olofsson och hans team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har tagit fram dessa typer av benförankrade hörapparater. Nyligen passerade man en milstolpe på vägen mot kommersialisering. Bland annat har 20 månaders konstant radiospelande- Sveriges Radio P1 på hög volym- bidragit till det underlag som forskarna behöver. Långtidstestet visar att livslängden för det nya implantatet är längre än den önskade minimitiden för implantat i människokroppen.

– Nu har vi data som visar att implantatet kan fungera åtminstone i tio år om hörapparaten används på normalt sätt åtta timmar dagligen, säger professor Bo Håkansson, upphovsman till de benförankrade hörapparaterna med 40 års forskning bakom sig.

Läs hela artikeln på Chalmers>>

Associated researchers

Niklas Klasson
Niklas Klasson is a PhD student in Anders Wallin’s research group “Adult cognitive disorders” at the Department of Psychiatry and Neurochemistry at the Sahlgrenska Academy.

In his PhD Project, Niklas is looking at brain volumetrics in mild cognitive impairment and dementia using magnetic resonance imaging. In the first stage of the project, he is evaluating manual and automatic methods for assessment of intracranial volume. In a later stage he will look into how intracranial volume might be used as a proxy for premorbid brain volume to normalize regional brain volumes for differences in overall, premorbid brain size. This is done in order to increase the regional volumes predictive value for dementia. In the last stage of his PhD project, Niklas will evaluate the predictive value of brain volumetrics (in a memory clinic setting) 2-6 years before dementia onset.

Welcome to MedTech West, Niklas!

WiSE seminar with professor Ann-Sofie Sandberg from Chalmers

Ann-Sofie Sandberg is a professor at the Division of Food and Nutrition Science, Department of Biology and Biological Engineering, Chalmers. Her lunchseminar with the title “From PhD in Clinical Nutrition to Professor in Food Science” will focus on her career from a young PhD student to a professor, in prosperity and adversity, and her chances to move forward in the Academy. Ann-Sofie´s research has focused on different areas: her PhD at the medical faculty on dietary fibre, then continuing to bioavailability of minerals and when moving to Chalmers also including processing effects on nutrient bioavailability and from the year 2000 building up research on marine bioactive compounds and metabolic disease and later food factors influencing immune and allergy development in infants.

When? Tuesday 28 February 2017, 11:30-13:00 incl. lunch
Where? Chalmers University of Technology

Read more and register>>
 

Smart Textiles-studie om textila muskler i Science Advances

I framtiden skulle textila muskler kunna göra dig starkare. Forskare från Smart Textiles har gett vanligt tyg förmåga att dra ihop sig likt muskelfibrer genom att belägga textil med ett elektroaktivt material. Teknologin öppnar upp nya möjligheter att designa ”textila muskler” som exempelvis skulle kunna byggas in i kläder och göra det lättare för funktionsnedsatta personer att röra sig. Studien har nyligen publicerats i tidskriften Science Advances. Utvecklingen av robotik och proteser har gått snabbt framåt tack vare teknologiska genombrott.

Till exempel utvecklas anordningar som fungerar som ett slags yttre skelett och muskler, så kallade exoskelett, som kan förstärka människans egen förmåga och som får kraft genom att de drivs av motorer eller tryckluftssystem. I den aktuella studien har forskarna i stället utnyttjat de fördelar som finns med lätta, smidiga tyger och utvecklat vad man kan kalla textila muskler. Forskarna har använt tyg och belagt det med ett elektroaktivt material genom vilket själva kraften i de textila musklerna uppstår. När en svag spänning appliceras till tyget ändrar det elektroaktiva materialet volym. Tygets egenskaper styrs av hur väven eller stickningen är uppbyggd, vilket man kan dra nytta av beroende på användningsområde.

Läs mer på Smarta textiliers hemsida och hitta länk till publikationen>>
 

IMBioC MTT-S International Microwave Bio Conference in Gothenburg

On 15-17 May 2017, MedTech West will be co-arranging the International Microwave Bio-Conference (IMBioC), which is an international forum for the exchange of ideas and information on state-of-the-art research in microwave and RF theory and techniques that bridge the science and engineering gap as applied to biological systems. This conference is an ideal forum for sharing new ideas on emerging techniques and applications.
 
Read more on the IMBioC webpage>>

Chalmers Venture´s Start-Up Camp 2017

Startup Camp batch # 10 is starting in March and they are looking for strong teams with challenging tech ideas. They are looking for people that can develop the technology and persons that can do the business. Read more here>>

The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) provides different forms of research grant funding in order to best support Swedish research. Check out the webpage that gives you an overview of calls during 2017.

In English>>
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
MTW website
MTW website

Copyright © 2017 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe from this list    update subscription preferences