Copy
Click to read the newsletter in your browser
MTW logo

Med ansvar för norra Europas största universitetssjukhus: Möt nya sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie Wennberg vid invigningen av BoIC

Strax före sommaren fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny sjukhusdirektör då Barbro Fridén lämnade sitt uppdrag för att driva sjukhus i Förenade Arabemiraten. Ny sjukhusdirektör är Ann-Marie Wennberg, professor i dermatologi och sedan tidigare representant i sjukhusledningen. De senaste åren har Ann-Marie arbetat som områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, varit aktiv i centrumbildningen SkinResQU, ansvarig för ”Framtidens vårdavdelning” och mycket mer.

Ann-Marie Wennberg är också en mycket meriterad forskare med ett stort antal vetenskapliga publikationer. Hur ser den nya sjukhusdirektören på forskningen?

Läs intervjun>>

Finansiering till AllAgeHub

I AllAgeHub samlas personer med olika kompetens för att gemensamt skapa tillgängliga boendemiljöer och användbar väldfärdsteknik. Målet är att inviga det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub i lokaler vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i början av 2017. Verksamheten kommer att innehålla en inspirationsmiljö, en lärmiljö, en innovationsmiljö samt utgöra en tvärvetenskaplig arena för forskning. Navet blir en idésluss som ska identifiera, fånga upp och precisera problem, utmaningar och förbättringsområden från deltagande parter.

En av deltagarna är MedTech West-forskaren Leif Sandsjö, verksam inom området ”Människan i vården” på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  vid Högskolan i Borås.

Läs intervjun>>

Sven Ekholm fortsätter slåss för akademiseringen av BoIC även 2017

Sven Ekholm
Under de tre senaste åren har Sven Ekholm, professor i radiologi med en lång karriär från University of Rochester, USA, haft som uppdrag att se över akademiseringen av nyinvigda Bild- och Interventionscenter, BoIC, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är nu klart att Sven kommer att fortsätta uppdraget även nästa år. Vi frågar Sven om vad som redan har gjorts och vad som återstår, samt och vad han egentligen menar med kafferummet.

Läs intervjun>>

Awards

Jennifer Alvén, PhD student in the Computer Vision and Medical Image Analysis research Group at Chalmers and MedTech West, sent us this picture from Mexico, where she received an award for "Best student paper at SCIA (Scandinavian conference on image analysis) 2015". Congratulations, Jennifer!

MedTech West staff

As our project coordinator Jenny Almqvist is moving on, we are happy to welcome Jan-Peter Idström to the MedTech West staff. Today Jan-Peter Idström is an ISEA senior advisor in Life Science, both in drug development and medtech companies/projects. This includes business advice, coaching and project leadership in the science park and start-up company setting, with a focus on academia, health care and industry collaborations. Jan-Peter has more than thirty years of experience in medical R&D, from both academic positions at GU and SU, and later in various positions at AstraZeneca R&D and Vitrolife. At MedTech West Jan-Peter will lead and coordinate activities within the project financed by Tillväxtverket with means from the EU regional development fund. A major objective of this project is to engage more SME in collaboration with research groups related to MTWs partners. Another is to support existing projects and MTW groups to attract more funding. Jan-Peter will start in his new position at MedTech West on 1 January, and work half time.

1 January 2017 Jenny Almkvist will start a new position at Västra Götalandsregionen as a Regional Development Officer, Life Science Expert. In her future position, Jenny will be involved in different efforts to enhance the life science sector in Västra Götaland in close collaboration with other FOUI actors within the regional health care system, academia and industry. Her work will also include participation in the joint mission to strengthen the innovation capacity in the region. This will be done together with colleagues within regional development. Cooperation partners are companies, universities, institutes, municipalities and business promotion organizations, such as science parks. There is also cooperation with national authorities and European institutions. This means that we will be seeing Jenny a lot also in the future, and like to wish her good luck!
 

Kommunikation mellan IT-system avgörande för strokedrabbade

Stroke är en folksjukdom som drabbar cirka 25 000 personer i Sverige. Vid en akut stroke är tiden till korrekt behandling avgörande för utfallet och den prehospitala bedömningen måste göras redan i ambulansen för att man ska kunna besluta om vilken vård som är bäst i det enskilda fallet. För att kunna fatta dessa avgörande beslut med hög precision är ICT-(informations- och kommunikationsteknik)-lösningar oerhört viktiga. Det kräver att alla inblandade ICT-system kan kommunicera och förstå varandra.

Projektet PrehospIT-stroke adresserar denna problematik med stroke som första tillämpningsfall och genomförde nyligen simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja i projektet PrehospIT-Stroke. Under två veckors tid i slutet av oktober genomförde man  fullskaliga simuleringar och elva team från olika ambulansorganisationer testade att använda mobilt ICT-stöd och expertkonsultation. Alla delar av försöken registrerades med video. Vi har pratat med Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers och MedTech West, som är projektledare och programansvarig på Prehospital ICT Arena på Lindholmen Science Park.

Läs intervjun här>>

Publication in Science takes Chalmers closer to quantum computer

Johan Bylander (Image rights: Chalmers, MC2)
Researchers at Chalmers, with collaborators, have developed a new method to improve superconducting quantum electronic circuits, and thus get one step closer to the future quantum computers. The findings were published on 8 December in the renowned scientific journal Science, with Jonas Bylander, assistant professor at the Quantum Device Physics Laboratory at the Department of Microtechnology and Nanoscience, MC2, at Chalmers as one of the co-authors. The researchers designed and applied a technique to pump quasiparticles away from an electronic device. The result is a three-fold improvement in performance and a substantial reduction of noise and time variations.

Read the article on Chalmers webpage>>

Phantom movements in augmented reality helps patients with chronic intractable phantom limb pain

Dr Max Ortiz Catalan at Chalmers University of Technology, the Department of Signals and systems, has developed a novel method of treating phantom limb pain using machine learning and augmented reality. This approach has been tested on over a dozen of amputees with chronic phantom limb pain who found no relief by other clinically available methods before. The new treatment reduced their pain by approximately 50 per cent, reports a clinical study published in The Lancet.

Read the article on Chalmers webpage>>

Ny upptäckt kan förbättra återhämtningen efter stroke

Image rights: Akademiliv
Snabbare och bättre återhämtning efter stroke kan bli resultatet av en nyupptäckt behandlingsstrategi som visat sig skapa nya nervkopplingar i hjärnan – en avgörande faktor för inlärning. I en studie vid Sahlgrenska akademin förbättrades rörelseförmågan hos möss som fick behandlingen.

– Det blir fler utskott och kopplingar mellan nervcellerna så att de kvarstående cellerna kan ta över funktioner som de döda cellerna en gång hade, säger Marcela Pekna, docent vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.

I fokus står en molekyl, kallad C3a-peptid, som produceras naturligt i kroppen vid vissa sjukdomstillstånd. Nu tillfördes den istället försöksdjur via näsdroppar.

Läs artikeln i Akademiliv>>

Look at the presentations from Park Annual 2016

Omvärldsanalys
The innovation event Park Annual attracted 500 life science delegates this year. Did you miss it or do you want to share the seminars with a collegue who did? 

Go to the presentations>>

Beställ omvärldsanalysen Life Science West från Sahlgrenska Science Park

Omvärldsanalys
Nu kan du beställa omvärldsanalysen Life Science West från Sahlgrenska Science Park. Den ger en gemensam bild av styrkorna med life science-klustret i Västsverige ur ett kommersiellt perspektiv.

Läs mer>>

Utlysningen ”Project proposals to improve health” samt medfinansiering från VGR

Måndagen den 21 november 2016 öppnade Swelifes och Medtech4Healths stora utlysning ”Project proposals to improve health”. MedTech West, västsvensk nod för Medtech4Health, och Sahlgrenska Science Park, regional koordinator för Swelife, har gemensamt anordnat två informationsmöten för att berätta om utlysningen.

Utlysningen som riktar sig till samverkansprojekt med målet att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård, har en total budget på 15 MSEK. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Dessutom finns möjlighet att söka ytterligare finansiering genom VGR, vilket du kan läsa mer om på vår hemsida.

Läs mer på vår hemsida>>

Medtech4Health Innovation Award 2017

Medtech4Health Innovation Award vänder sig till personal, kliniker eller verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård med syftet att lyfta fram goda initiativ som kan spridas till andra.

Genom Medtech4Health Innovation Award vill man lyfta fram goda exempel på när vården aktivt deltar i utvecklingen och införandet av ny teknik, som leder till betydelsefulla förbättringar av vården och att ny medicinteknik kan nå ut på marknaden. Deadline är 31 januari, 2017.

Läs mer>>

IMBioC MTT-S International Microwave Bio Conference in Gothenburg

On 15-17 May 2017, MedTech West will be co-arranging the International Microwave Bio-Conference (IMBioC), which is an international forum for the exchange of ideas and information on state-of-the-art research in microwave and RF theory and techniques that bridge the science and engineering gap as applied to biological systems. This conference is an ideal forum for sharing new ideas on emerging techniques and applications. Note that the paper submission deadline has been moved and is now 23 December.
 
Read more on the IMBioC webpage>>

Vitalis 2017

Registreringen har öppnat till Vitalis, som under tre dagar i april samlar över 3 500 deltagare. Här möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. MedTech West är där!
 
Läs mer på Vitalis hemsida>>
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
MTW website
MTW website

Copyright © 2016 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe from this list    update subscription preferences