Copy
Open this email in your browser>>

En analys av intellektuella tillgångar i Rolf Heckemanns forskningsprojekt om MR av hjärnan och mjukvara för bildgranskning – en studie i mjukvara som medicinteknisk produkt 

Tillsammans med studenter på Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor har vi med utgångspunkt i professor Rolf Heckemanns forskningsprojekt arbetat fram ett antal centrala frågeställningar kring mjukvara som en medicinteknisk produkt och möjligheten att nyttiggöra dessa i hälso- och sjukvården.

Vi har gjort en genomlysning av projektets forskningsresultat i form av intellektuella tillgångar som kan nyttiggöras. Dessutom har vi kopplat detta till en omvärldsanalys av sådana faktorer som är av vikt för en nyttiggörandeprocess, såsom värdekedjan, marknaden och möjliga samarbetspartners. Dessa insikter vill vi vid detta lunchseminarium diskutera. Vi vill också ta del av andras erfarenheter kring mjukvara som medicinteknisk produkt, ur såväl ett praktiskt perspektiv som ett policyperspektiv.  

Lunchseminariet leds av Ulf Petrusson, professor vid Handelshögskolan i Göteborg, tillsammans med Christoffer Hermansson och Anna Holmberg Borkmann från Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor och Institutet för innovation och samhällsförändring. Vid bordet finns också professor Rolf Heckemann, Göteborgs universitet och MedTech West, samt Henrik Mindedal, föreståndare på MedTech West.
 
Varmt välkommen att delta!
 
 Detta seminarium är helt digitalt. Vi pratar svenska, förutom Rolf Heckemann som är mer bekväm med engelska. Sista dag för anmälan är måndag 14 december kl. 12:00.

 När? Kl. 12:00 – 13:00 tisdag 15 december, 2020
Var? Zoom - länk kommer i din email när anmälan stängt
REGISTER
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2020 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe    update subscription