Copy
Click here to read the newsletter in your browser>>
MTW logo

We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year!

Ny studie visar att MEG kan användas för att identifiera visuell känslighet

Justin Schneidermans forskargrupp har i december fått en artikel med titeln ”Neural gain control measured through cortical gamma oscillations is associated with sensory sensitivity” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Brain Mapping. Artikelns huvudförfattare är Elena Orekhova, forskare vid Gillbergcentrum vid Göteborgs Universitet samt Moscow State University of Psychology and Education, och MedTech West.

Denna studie är en fortsättning på en tidigare studie som samma forskargrupp utfört vid NatMEG vid Karolinska Institutet. Man visade då att MEG (magnetencefalografi) är en teknik som kan användas för att mäta balansen i hjärnans ”gas- och bromssystem” vid ett flertal sjukdomstillstånd, bland annat epilepsi och autismspektrumtillstånd. Även normala variationer i ”gas- och bromssystemets” funktion kan påverka vårt beteende, exempelvis genom vår känslighet för sensoriska stimuli  i vår vardag. En del ‘neurotypiska’ individer kan vara särskilt känsliga för till exempel höga ljud, starkt ljus eller rörliga bilder, men sådan sensorisk känslighet är mer vanlig hos människor med autismspektrumstörningar (ASD). Den här studien visar att MEG kan användas för att förutsäga en förhöjd sensorisk känslighet hos både ‘neurotypiska’ individer och individer med ASD.

Hur hjärnans ”gas- och bromssystem” fungerar är något som vi behöver veta mycket mer om när det kommer till både diagnostisering av och behandling mot många sjukdomar, exempelvis epilepsi och autismspektrumstörningar. Många av de läkemedel och andra behandlingar som ges har inte önskad effekt på alla patienter, och kan också ge biverkningar. Därför letar forskare efter nya metoder för att kunna mäta den neurala aktiviteten i hjärnan och i framtiden kunna ställa säkrare diagnoser, men också kunna mäta effekten av både läkemedel och andra behandlingar.

Läs mer>>

Rolf Heckemann en av författarna till ny publikation i PNAS

Professor Rolf Heckemann, MedTech West and Göteborgs Universitet, är en författarna till en ny publikation i PNAS med titeln “Inflammation in the hippocampus affects insulin-like growth factor 1 receptor signaling and contributes to neurological sequelae in rheumatoid arthritis”.

Kronisk ledgångreumatism (Reumatoid Artrit, RA) kännetecknas av inflammation i leder och drabbar 1 % av befolkningen över hela världen. Hjärnan är ett relativt outforskat organ vid kronisk ledgångreumatism trots att många RA-patienter uppvisar symtom som involverar nervsystemet. I studien som publicerades i PNAS den 3 december 2018 kombinerar man observationer gjorda på patienter med RA och möss med experimentell RA för att visa att hjärnvävnader påverkas.

En avgörande upptäckt var de tecken på inflammation som man fann i hippocampus- ett centralt område i hjärnan där nybildning av nervceller sker också hos vuxna människor. Man kunde också konstatera att inflammationen minskade nervcellernas känslighet för en insulinliknande tillväxtfaktor (IGF1), vilket hade negativa konsekvenser för nervcellernas nybildning och följaktligen för hippocampus storlek. Avbildning av hippocampus hos RA-patienter med hjälp av magnetkamera (MRI) visade att hippocampus storlek är av betydelse för patienternas upplevelse av smärta, deras humör, och förmåga till fysiska aktiviteter.

Läs hela artikeln>>

Kristofer Bengtsson receives MedTech West funding

 

The MedTech West steering committee has decided to grant SEK 300,000 to the pilot project “Proactive Radiology” led by Kristofer Bengtsson from the Department of electrical engineering at Chalmers. The project will be a pilot study at a radiology department and is based on previous projects at an Emergency Department.

Kristofer Bengtsson gave an appreciated lunch seminar for MedTech West earlier this fall. The seminar was filmed and you can now watch it- you´ll find the link below.

Read the article>>
Watch the lunch seminar with Kristofer Bengtsson on Youtube>>

Årets Medicinteknikdagar i Umeå

 

Årets Medicinteknikdagar (MTD) ägde rum i Umeå och temat var ”Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri”. Under två dagar hölls inspirerande och intressanta plenarföreläsningar med senaste nytt inom medicinteknikområdet, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer.

MedTech Wests föreståndare Henrik Mindedal var på plats tillsammans med vice föreståndare Sara Bogren. Utöver att hålla ett föredrag om hur regionala noder och Medtech4Health kan stödja innovationer inom medtech deltog Henrik också i den efterföljande paneldebatten. Flera forskare från MedTech West, Göteborgs Universitet och Chalmers presenterade sin forskning.

Läs mer>>

Michael Schöll Group receives funding

Michael Schöll's research group was recently awarded a total of SEK 2 million in ALF funds for a translational study to identify the early pathogenic processes that lead to neurodegenerative diseases. Schöll is a researcher at the University of Gothenburg, Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine, and MedTech West, as well as Lund University and University College London (UCL).
 
From the Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), Michael Schöll also received research funding of GBP 396,000 with research colleagues at UCL.

VHAP project receives funding from Chalmers and Autoliv

Professor of Practice Bengt Arne Sjöqvist and Assistant Professor Stefan Candefjord, researchers at MedTech West and Chalmers, have received funding from Chalmers in collaboration with Autoliv Development AB. The funding will cover a post-doc for the period 2019-2020, which represents a new research track and commercial platform for increasing traffic safety, improving intelligent transportation systems and enabling in-vehicle health monitoring, named the Vehicle Human Assessment Platform (VHAP).

Read more>>

Medtech4Health-medel till västsvenskt projekt för att lindra lymfödem

Bedömningsprocessen av ansökningarna i Medtech4Healths utlysning Medicintekniska samverkansprojekt är klar och tio projekt får mellan en och två miljoner var. Medlen kommer att användas till att utveckla medicinteknik för diagnos och behandling inom allt från diabetes till hepatit C. Ett projekt arbetar med att ta fram ett kit som gör att patienter kan ta sina blodprover hemma och skicka in för analys, och på så vis slippa att resa. Ett annat projekt utvecklar en pump för patienter som behöver kontinuerlig smärtlindring. Ett tredje har som syfte att välja rätt antibiotika vid blodinfektioner – viktigt med tanke på antibiotikaresistens. Projekten visar på bredden på medicinteknik.

Ett av projekten som fått medel är “Development of an innovative compression sleeve for breast cancer-related arm lymphoedema” och handlar om ett förband som kan lindra lymfödem – en vanlig biverkan vid bröstcancer. Vi pratar med Josefin Damm, produktutvecklare och medgrundare på det västsvenska företaget PressCise.

Läs hela intervjun>>
 

Forskningsanslag ger bättre precision i stråldosberäkningar

Peter Bernhardt
Ett projekt som fått VR-anslag med 3,3 MKR under 4 år samt forskningsanslag från Cancerfonden med 3 MKR under 3 år handlar om nya metoder för att analysera och förbättra diagnostik och behandling av spridd cancer med radioaktiva läkemedel. Projektet leds av Peter Bernhardt, professor och 1:e sjukhusfysiker vid Avdelningen för radiofysik vid Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– En stor del av detta projekt handlar om hur vi kan skapa bättre bildkvalitet i så kallade SPECT-bilder, det vill säga en tomografisk avbildning av hur radioaktiva läkemedel fördelas i kroppen, säger Peter. Med hjälp av förbättrad bildkvalitet kan vi bättre kvantifiera upptaget av läkemedlet och på så sätt få en bättre precision i stråldosberäkningarna till cancerpatienter som behandlas med radioaktiva läkemedel.

Läs hela intervjun>>
 

The Biomarkers in Neurodegenerative Diseases PhD course- next time in London

In April 2018 the inaugural Biomarkers in neurodegenerative diseases course took place at the University of Gothenburg, and now it´s decided that the 2nd Biomarkers in Neurodegenerative Diseases course will be held in April 2019 in Queen Square, London, as an exciting UCL/University of Gothenburg collaboration.

Aimed at PhD level and beyond, this detailed and comprehensive 4 day course will feature leading names in biomarker research including Profs. William Jagust (University of California, Berkeley), John Hardy (UCL), Henrik Zetterberg (UCL/UGot), Kaj Blennow (UGot), Jonathan Schott (UCL) and Nick Fox (UCL). The course welcomes delegates from around the world for a unique educational and networking opportunity.

Read more>>

17 december öppnar utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Den 17 december öppnar utlysningen Medicintekniska samverkansprojekt – 2018 . Med denna utlysning vill Medtech4Health och Swelife stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras.

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet och/eller effektivisera vården eller omsorgen.

I december anordnade Sahlgrenska Science Park och MedTech West ett frukostseminarium där vi informerade om utlysningen. För dig som inte kunde komma planerar vi att hålla ett lunchseminarium den 23 januari. Inbjudan kommer snart!

Läs mer om utlysningen>>

Dags att nominera till Innovation Award 2019

Nu har det blivit dags att nominera dig själv eller dina kolleger till Medtech4Healths Innovation Award 2019. Medtech4Health Innovation Award vänder sig till er som arbetar med att utveckla och implementera innovativ medicinteknik inom vården. Genom Innovation Award vill vi lyfta fram goda exempel på när vården aktivt deltar i utvecklingen och införandet av ny teknik, som leder till betydelsefulla förbättringar av vården och leder till att ny medicinteknik kan nå ut på marknaden. Prissumman på 100 000 kronor ska gå till arbetsgrupp, klinik eller liknande och ska användas till personalfrämjande aktiviteter som vidareutbildning, konferens, studieresa eller liknande.

Vinnare 2018 var Lunds universitet Diabetescentrum, Region Skåne, patientföreningar och andra grupper som under Damon Tojjars ledning tagit fram EASY diabetes – ett AI-baserat beslutsstöd för bättre diabetesbehandling. Vinnarna gick hem med 100 000 kronor, men samtliga finalisters projekt blev uppmärksammade med en film.

Vem tycker du ska belönas med 100 000 kr?
Nominera här>>

MedTech West är västsvensk nod för det nationella, strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health som finansieras av Vinnova

Missa inte Vinnovas utlysning för startups

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé?

Med den här utlysningen vänder sig Vinnova till Startupföretag för att genomföra projekt med hög risk och stor potential som ökar företagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. Pengarna ska användas till utvecklingsprojekt för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären bygger på. Det kan till exempel handla om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning. Sista dag för ansökan är 15 januari 2019.

Läs mer>>

Save the date 4-5 March 2019

Official kickoff for Chalmers AI Research centre

​Save the date 4-5 March 2019 for this upcoming initiative seminar on AI. Program and registration will be available in January.

Read more>>

Registration now open for Engineering Health 2019

Engineering Health is a joint event organized by Sahlgrenska University Hospital, Sahlgrenska Academy, and Chalmers University of Technology to bring medicine and engineering closer together.

What will the future of healthcare bring? How do we take advantage of the endless possibilities of new technology? And what skills will be desired? This conference aims to inspire new research collaborations and new career tracks of the future of healthcare. Several MedTech West researchers will present their research at the conference. This is a conference mainly for those who are studying or researching in the field of life sciences in west Sweden.

When? 20-21 March, 2019
Where? Wallenberg Conference Centre

The conference is held for the second time. This year's host is Sahlgrenska University Hospital.

Registration is open>>

Read about the last Engineering Health event>>

Follow MedTech West on Facebook

MedTech West now has a Facebook page as well. Click here to follow us >>
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2018 MedTech West. All rights reserved.
Helene Lindström: helene.lindstrom@medtechwest.se
unsubscribe    update subscription