Copy
Nyheter från The Freedom Theatre, Frihetsteatern i Jenins flyktingläger i Jenins flyktingläger, Palestina. Läs mer: www.thefreedomtheatre.org
FRIHETSTEATERNS FÖRSKOLA HAR ÖPPNAT!

Vi på Frihetsteatern i Jenins flyktingläger i ockuperade Palestina är fantastiskt glada över att meddela att vi nu har gjort verklighet av vår dröm att starta en förskola!

Efter intensivt arbete med att renovera lokaler och rekrytera personal öppnade vi dörrarna till vår förskola den 7 februari. Leksaker och material har till stora delar skänkts av generösa vänner i Sverige och det är vi oerhört tacksamma för! TACK till alla som har bidragit på olika sätt, ni anar inte vad det betyder för oss och barnen! 

Bottenvåningen på Frihetsteatern har förvandlats från mötesrum till barncenter.

En barnvänlig förskola med leken som ledord
I vår förskola är barnens rättigheter och behov den självklara utgångspunkten. Vi betraktar lek som grundläggande för barns utveckling och aktiviteterna på förskolan ska vara roliga, kreativa och dra nytta av barns inneboende nyfikenhet och lust att upptäcka, lära och framför allt leka. 
 
Vår barngrupp är liten till att börja med och barnen ingår i Frihetsteaterns familj såtillvida att deras föräldrar är engagerade i teatern. Detta eftersom vi vill ha utrymme att skapa vår egen pedagogik, inspirerad av svensk barnomsorg men med lokal förankring, och ge möjlighet åt personalen att delta i kompetensutveckling.
Förskolans lokaler kommer att vara tillgängliga för andra barn på eftermiddagar och helger, och teaterns medlemmar kommer att vara ideellt engagerade och erbjuda sagoläsning, teaterpjäser, lekar, utflykter och mycket annat. 

För oss är detta på många sätt att sluta en cirkel som började med vår föregångare Arna Mer Khamis arbete med barn i Jenins flyktingläger - och passande nog gör vi det samma år som Frihetsteatern firar tio år!

 sikt planerar vi att starta ett för Jenin unikt utbildningsprogram, öppet för alla som arbetar med barn. Vi hoppas och tror att vi därigenom kan öka statusen för vad vi anser vara ett av de viktigaste yrkena i världen, och så frön till en förändring av barnomsorgen i hela Palestina.
 
Vill du vara med?
Vårt barncenter är icke-vinstdrivande och behöver stöd både i form av finansiering, material och mänskliga resurser. Ett månadsbidrag är den stödform som gagnar vår verksamhet mest eftersom det ger oss långsiktig trygghet men vi är även fortsatt i behov av kvalitetsleksaker för åldrarna 6 månader till 6 år, som inte finns tillgängliga i Jenin. 

Ett annat sätt är att bidra praktiskt i vår kompetensutveckling av pedagoger. Eller kanske vill din förskola, dina barns förskola eller någon annan du känner starta en insamling, fadderskap eller utbyte med vår förskola? På det sättet kan barn och pedagoger både i Sverige och i Palestina få ett fönster ut till världen.
 

Kontakta oss så berättar vi mer!
info@thefreedomtheatre.org

Ge ett bidrag till vår förskola: 
Stiftelsen The Freedom Theatre Foundation
Bankgiro:
 5939-2068
Märk insättningen med "Förskola"

 

TACK FÖR DITT STÖD!


Mer om oss
Hemsida: www.thefreedomtheatre.org
Facebook: www.facebook.com/thefreedomtheatre
Twitter: @Freedom_Theatre
Youtube: www.youtube.com/thefreedomtheatre

Copyright © 2016 The Freedom Theatre, All rights reserved.
Our mailing address is:
School Street, Jenin Refugee Camp, Occupied Palestine