Copy
Nyhedsbrev udsendt til alle medlemmer ansat på efterskoler. 

Foreningerne har fornyet anbefalingen om arbejdstid for efterskolerne

Parterne skal finde lokale løsninger, men foreningernes aftale anbefaler nogle rammer.
 
Af kommunikationchef Mikkel Hvid og forhandlingschef Jette Morsing
 
Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere og Efterskoleforeningen har fornyet og forlænget deres fælles anbefaling om skolernes planlægning af arbejdstiden, når efterskolerne vender tilbage efter nedlukningen.
    Aftalen udstikker nogle rammer, som de lokale parter på efterskolerne anbefales at indgå aftaler inden for.
    Anbefalingen balancerer to hensyn: Skolernes behov for at komme i gang og give eleverne en god oplevelse i de sidste skoleuger. Og lærernes behov for en arbejdstid, som ikke bliver ubærlig på grund af udskudte opgaver, aflyste arrangementer med videre.

Konkret anbefaler parterne derfor:

 • At de lokale parter genforhandler indgåede lokalaftaler omhandlende nedlukningsperioden.
   
 • At det aftales, at skolerne maksimalt kan flytte 22,2 arbejdstimer per lærer fra den seneste nedlukningsperiode, som løber fra den 30. marts til – formodentlig -  den 10. maj. Bemærk, at skolen kun kan flytte timer, som var planlagt i nedlukningsperioden, men som konstaterbart ikke blev afviklet.
   
 •  At det aftales, at skolerne maksimalt kan flytte 37 timer, der har været planlagt til særlige aktiviteter i hele nedlukningsperioden til særlige aktiviteter i tiden efter nedlukningsperioden. Med hele nedlukningsperioden menes fra den første hjemsendelsesdag til skolen atter kan åbne op.
  De op til 37 timer per lærer kan kun flyttes, hvis:
  • Timerne i hjemsendelsesperioden har været planlagt til en særlig aktivitet (gymnastikopvisning, lejrskole eller lignende)
  • Timerne ligger ud over 37 timer pr. uge/7,4 timer pr. dag
  • Timerne rent faktisk ikke har været præsteret til andre opgaver.
  • Timerne efter nedlukningsperioden bruges til særlige aktiviteter.
Det er de lokale parter, som definerer, hvilke særlige aktiviteter der kan være tale om – dog understreges det i anbefalingen, at undervisning, almindeligt tilsyn og weekendvagter ikke kan opfattes om særlige aktiviteter.
 
Parterne understreger samtidig, at de almindelige bestemmelser om fridage, fridøgn og hviletid naturligvis skal overholdes.

Hvis nedlukningen forlænges ud over den 10. maj, vil foreningerne mødes igen og drøfte situationen og aftalen.

Foreningen synes, det er fornuftigt
Forhandlingschef Jette Morsing er godt tilfreds med aftalen om fælles anbefalinger. Hun forstår godt, at efterskolerne kan få brug for noget af den ikke-afviklede arbejdstid, når skolerne genåbner. Men samtidig synes hun, at aftalen sætter nogle hegn op for, hvor meget den enkelte lærer kan komme til at arbejde i de sidste uger, inden sommerferien:

»Vi får sat nogle tal på, hvor meget arbejdstid der kan ligge og vente på lærerne, når de vender tilbage. Og samtidig får vi understreget, at timerne kun kan flyttes, hvis lærerne ikke allerede har udført arbejdet. Så jeg er godt tilfreds med resultatet, og jeg tror, at de lokale parter kan udfylde rammerne«, siger hun.

Foreningens hovedbestyrelse nikkede onsdag den 15. april 2020 til aftalen, som dermed er godkendt.

Foreningen forhandler
Lærerne på efterskoler, som ikke har en tillidsrepræsentant, skal kontakte Frie Skolers Lærerforening, som kan forhandle en lokal aftale på plads med skolen.

Læs hele aftalen her

Find flere svar på fsl.dk/corona.

Du finder blandt andet svar vedrørende barsel, syge børn og ledighed.

Kontakt os

Hvis du har et spørgsmål, er du meget velkommen til at sende det til os på mail eller ringe. Men tjek lige vores hjemmeside først – måske ligger svaret der.
Da hovedparten af medarbejderne arbejder hjemmefra i øjeblikket, kan du opleve, at vi ikke svarer helt så hurtigt, som vi plejer.
Facebook
Hjemmeside
Twitter
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6
8240 Risskov

Telefon: 87 46 91 10
Mail: fsl@fsl.dk


Ønsker du at modtage nyhedsbrevet på en anden email? 
Opdatér din mail eller afmeld nyhedsbrevet.