Copy
Coopkracht - december 2015
Wordt deze nieuwbrief niet goed weergegeven?
Nieuwe leden in de kijker
   
Wil je ook deel uit maken van de coöperatieve beweging in Vlaanderen en de ICA-principes mee helpen versterken? Word dan lid van Coopkracht en geniet van onze ledenvoordelen.
Save the date: 17 februari 2016 - Minisymposium en boekvoorstelling
17 februari 2016, 10u, Brussel - Minisymposium en Boekvoorstelling: ‘De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken’

Dit minisymposium en het bijhorende boek willen een stimulans en een instrument zijn voor waardegedreven coöperatieve ondernemingen. Vennootschapsrechtelijke en sociaalrechtelijke thema’s, communicatie en participatie, en specifieke financiering en recrutering komen aan bod in de inhoudelijke bijdragen en in tal van praktijkvoorbeelden. 
Het minisymposium is niet te missen voor wie deze vorm van ondernemerschap wil exploreren of zijn kennis erover wil verdiepen. Experts uit verschillende vakgebieden schreven het boek, dat in voorjaar 2016 verschijnt: Dirk Ameel, Rudi Bollen, Joris De Wortelaer, Kristel Maasen, Peter Tierens, Nora Timmermans, Muriël Wouters en Johann Wuestenberg.

De exacte locatie wordt later nog bekendgemaakt.
Coöperatieve duurzaamheid hoog op de agenda in Vlaanderen en de wereld
Coopkracht wil coöperaties profileren als duurzaamheidskampioenen. Een instrument is in de maak, jouw input is welkom.
 
De afgelopen maanden is hiervoor al heel wat werk verricht. We brachten de concrete ledenbehoeftes in kaart (tijdens de Algemene ledenvergadering op 9 maart 2015 en de Coopkracht-Ontmoeting op 12 september 2015).
We inventariseerden de bestaande meet- en verslaggevingsinstrumenten en de eerste ervaringen van coöperaties met duurzaamheidsverslaggeving. Binnenkort ontwikkelen we een praktijkgericht instrument  voor de beoordeling van duurzaamheidsprestaties en voor de duurzaamheidsverslaggeving van coöperaties. Die taak is in handen van een expertenteam, bestaande uit Sustenuto en Coopburo. Dit gebeurt onder begeleiding van Coopkracht en met financiering van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. In verschillende focusgroepen met coöperaties tussen december 2015 en maart 2016 willen we nog meer input verzamelen. Ook uit Antalya nemen we bijkomende inspiratie mee, waar van 10 tot en met 13 november de Global ICA-Conference plaatsvond en de coöperatieve duurzaamheid hoog op de agenda stond.

Wil je betrokken blijven en ben je benieuwd naar de uitkomsten? Hou dan het Coopkracht-initiatief coöperatieve duurzaamheid op onze website in de gaten.
Start een netwerkactiviteit op samen met Coopkracht
Nieuwe aanpak
In onze achterban mankeert het niet aan enthousiasme en inspiratie over coöperatief ondernemen. Hoe mobiliseren we het slapende spaargeld in Vlaanderen voor de investering in coöperaties? Hoe kunnen coöperaties meer met elkaar samenwerken? Hoe geven coöperaties  door sociale innovatie Vlaanderen een boost? Dat zijn enkele thema’s waar onze leden ’s nachts van wakker liggen. Daarom wil Coopkracht meehelpen om antwoorden op deze vragen te vinden. Samen met jou willen we de handen in elkaar slaan om een nog krachtiger netwerkagenda aan te bieden.

Coopkracht kiest voor een gedifferentieerde netwerkaanpak. Dat heeft twee doelstellingen. We willen tegemoet komen aan de toenemende vraag naar gedachtewisseling, netwerking en inspiratie. En we willen de betrokkenheid van onze leden bij de Coopkracht-werking versterken. Naast de netwerkactiviteiten die Coopkracht plant, moedigen we ook onze leden aan zélf initiatief te nemen om netwerkactiviteiten te starten binnen de Coopkracht-werking. Coopkracht ondersteunt daarbij en biedt een kader aan (bv. mee nadenken over aanpak, verspreiding oproep en zoeken naar geschikte locatie).

Heb jij zélf een thema waar je graag van gedachten wilt wisselen met andere coöperaties of wil je andere Coopkracht-leden inspireren met je vernieuwende inzichten? Laat het ons weten en we bekijken hoe we dit samen op poten kunnen zetten.

Nieuwe netwerkactiviteiten
  • 4 december 2015 - Welke mogelijkheden bieden EU-subsidieprogramma’s voor coöperaties? Tijdens deze infosessie krijg je een overzicht van de subsidiemogelijkheden die Europa te bieden heeft voor coöperaties. Ook krijg je uitleg over hoe een Europees project op te starten. Daarnaast ga je met concrete projectideeën aan de slag tijdens de workshops. Meer info
  • 17 februari 2016 - Minisymposium en Boekvoorstelling: ‘De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken’. Meer info
Youth4Coop: Jongeren vinden werk op coöperatieve wijze
Jongeren kunnen nieuwe energie, enthousiasme en frisse ideeën inbrengen voor de duurzame ontwikkeling van onze economie en maatschappij. Toch hebben veel jongeren grote moeite om fatsoenlijk werk te vinden. Coöperaties kunnen jongeren helpen om werkervaring op te doen. Ze kunnen hen inspireren en ondersteunen met de start van een coöperatie.

Wil je meer weten over waarom jongeren het coöperatieve ondernemerschapsmodel zo attractief vinden? Ben je benieuwd naar voorbeelden van jonge coöperatieve ondernemers en hoe we samen jongeren kunnen ondersteunen? Lees hier meer over in het artikel van de ILO: Rediscovering cooperatives: young people finding work the cooperative way.

Onze recente bevragingen van jongeren uit het BAAS-project van Kavka en van verantwoordelijken ondernemerschapsprojecten in de Vlaamse Jeugdhuizen gesteund op de vormingsdag van Formaat, bevestigen deze bevindingen.
Kalender
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2015 Coopkracht - De koepel voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp