Copy
Coopkracht - november 2016
Voor een optimale weergave:
Moving Money into Cooperatives
In het kader van de Move your Money Week 2016, organiseerde Coopkracht i.s.m. FairFin op maandag 17 oktober 2016 de workshop: "Move Your Money into Cooperatives. Kansen en uitdagingen van Crowdfunding voor coöperaties". Herbeleef deze boeiende avond aan de hand van het verslag, presentaties, interessante links en enkele sfeerfoto's.
#coops4commons
Hernieuwbare energie
Een onderzoek van commissioned environmental research institute CE Delft plaatst de burgers in Europa in de kern van de energietransitie. Door als prosument te investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie kunnen ze tegen 2050 in 45% van Europese stroomvraag voorzien.

Grond
"Beste overheid, zet een nieuwe bril op om samen op een duurzame manier naar het landbouwbeleid te kijken. Start het aankopen van landbouwgrond voor een weerbare economie", betoogt Bram Stessel in MO* met enkele argumenten die steek houden én nog haalbaar zijn ook. 

Lokale besturen en commons:
Who owns the city? We own the city! How commons makes cities more inclusive, righteous and democratic: an article in Citiesintransition.eu – an online magazine full of inspiring stories on bottom-up initiatives written for and by City Makers from all over Europe.

Interesting research about Commons Associations
An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join. 
Nieuws in de kijker
COOPLAB is een workshop-traject voor coöperaties die hun werking willen versterken. Het traject is op maat, want je kiest zelf welke thema’s voor jou het meest relevant zijn: bestuur, groepsdynamica, financiering, ...
COOPLAB is er in de eerste plaats voor startende burger- of werkerscoöperaties. Iets voor jou?
Youth4Coop
Ook dit jaar gaat Coopkracht weer samenwerken met Globelink/KRAS. Het komende schooljaar gaan ze actief aan de slag met een 600-tal jongeren tussen 16 en 18 jaar rond thema “Bezit”.
Van 11 tot 13 oktober 2016 werd de derde International Summit of Cooperatives gehouden in het Canadese Québec met inspirerende sprekers, zoals Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin, en Robert Reich; thematische sessies (onder andere rond de SDGs of financing cooperatives) en nieuwe onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld de World Co-operative Monitor).
Coöperaties in deeleconomie
In het rapport Collaborative economy: an opportunity for cooperatives lazen we hoe het cooperatieve model kan bijdragen aan de democratisering en verduurzaming van deelplatformen zoals Uber en AirBnB. Dat het anders kan, bewijzen ondertussen steeds meer “platform coöperaties” zoals Partago in Vlaanderen of Fairmondo’s, Stocksy, Loconomics en La’Zooz in de V.S. Ook interessant is het artikel van Dirk Holemans: Van straatactivisme naar digitaal corporatisme.
Nog 2 nieuwe leden
Agrecon cvba-so

Agrecon is een startende coöperatieve die borrelt van ideeën en mogelijkheden om via samenwerking (al of niet via aandeelhouderschap) van betekenis te zijn voor de noodzakelijke transitie in de samenleving. Invalshoek of hefboom hiertoe is in hoofdzaak biologische voeding. Agrecon onderschrijft de 7 internationaal erkende coöperatieprincipes en staat aan de start van het verder vormgeven van de principes in de praktijk.
Tweeperenboom cvba

Tweeperenboom is een coöperatieve organisatie van diverse experten, gespecialiseerd in transitie- en doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken. Tweeperenboom begeleidt organisaties en mensen om te groeien en te versnellen en op deze manier wendbaar te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.

 
Kalender
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2016 Coopkracht - Het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp