Copy
Nieuwsbrief 2017 #2
Voor een optimale weergave:
Algemene ledenvergadering - 8 mei 16u30 - Wereldcafé Leuven
We nodigen van harte al onze (toekomstige) leden uit voor onze Algemene Vergadering op  maandag 8 mei 2017 van 16u30 tot 21u in het prachtige Wereldcafé.coop in Leuven. Het kookcollectief van Syrische vrouwen “From Syria with Love” verwent ons met allerlei authentieke lekkernijen en verhalen over de Syrische cultuur. Want we hebben reden genoeg om te vieren. Coopkracht zet de stap naar een rechtsstatuut. Sinds haar oprichting in 2008 was de feitelijke vereniging Coopkracht een deelwerking van de vzw Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen (MeMO). Daarnaast beheert MeMO vzw de online databank van mens- en milieuvriendelijke ondernemingen in Vlaanderen en Brussel (MeMO-gids). Omdat de Coopkracht-werking intussen uitgroeide tot de hoofdactiviteit van MeMO vzw, willen we dit ook weerspiegelen in een naamswijziging: van MeMO vzw naar Coopkracht vzw. We grijpen meteen ook de kans om de huidige werking van Coopkracht (de beginselverklaring) te integreren in de statuten. Naast een terug- en vooruitblik op onze activiteiten, lichten we op de ledenvergadering  het effect van de wijziging van rechtsvorm voor Coopkracht toe aan onze leden. We kiezen er ook een nieuw bestuur. Bovendien mag je enkele boeiende bijdragen verwachten rond ons meerjarenthema #coops4commons
Meer info en inschrijving
Coopkracht roept kandidaten op voor de Raad van Bestuur vóór 8 april 2017
Ter gelegenheid van de overstap naar een rechtsstatuut, kiezen we op onze Algemene Vergadering van 8 mei 2017 de Raad van Bestuur van de toekomstige Coopkracht vzw. We roepen dan ook graag met deze mailing onze leden op om zich kandidaat te stellen. Alle 11 bestuursmandaten zijn verkiesbaar.
Heb je zin om je kandidaat te stellen als bestuurder van Coopkracht? Wil je wel eens verder kijken dan je eigen coöperatieve organisatie? En wil je je ook inzetten voor de ruime coöperatieve beweging? Dan is dit je kans om lid te worden van de Raad van Bestuur van Coopkracht vzw. Je krijgt er ook wat voor terug. Dit is een boeiende opdracht in een aangename sfeer met inspirerende mensen. De bestuurders gaan open en constructief met elkaar om, met respect voor de coöperatieve principes. Zo draag je bij aan de missie, doelstellingen en waarden van Coopkracht. En dus ook aan de versterking van de coöperatieve beweging in Vlaanderen.
Stuur je motivatie met korte beschrijving van jezelf en je organisatie vóór 8 april 2017 aan ines.rothmann@coopkracht.org.
Meer info
Activiteitenverslag Coopkracht 2016
Wil je weten welk verschil Coopkracht in 2016 maakte? Bekijk dan hier ons activiteitenverslag 2016 (samenvatting of uitgebreide versie).

Enkele highlights in een notendop.
In 2016 organiseerde Coopkracht 4 netwerkevents voor leden en het brede publiek. We zetten de thema’s werkers- en burgerparticipatie sterker op de agenda. Het lanceringsevent van ons nieuwe meerjarenthema maakte veel nieuwe doelgroepen wakker om over de kracht van de coöperatie voor het beheer van de commons na te denken. Onze workshop over crowdfunding vestigde in het kader van de Move Your Money-week de aandacht op het feit dat heel wat coöperaties zeer mooie mogelijkheden bieden voor waardegedreven investeerders. En steeds meer jongeren ontdekken de kracht van coöperatief ondernemen. Coopkracht zette immers ook in 2016 sterk in op het Youth4Coop jongerenplatform met maar liefst 9 verschillende netwerk- en kennisevents en de ontwikkeling van divers online en offline leermateriaal. Daarnaast hielpen we om online informatie over coöperaties beter te ontsluiten voor starters met ambities op vlak van coöperatief ondernemen, via 22 getuigenissen, 9 praktijkinstrumenten en 6 films.
Warme oproep: (opnieuw) lid van Coopkracht?
We nodigen alle Vlaamse ondernemingen uit om actief werk te maken van zeven internationaal erkende coöperatieve principes (de ICA-principes) en zo mee bij te dragen aan de waardegedreven economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Je hoeft zelf geen coöperatief bedrijf (cvba) te zijn om de coöperatieve beginselen in je bedrijfsbeleid  te integreren. Wil je deelnemen aan dit waardevolle streven door lid te worden van Coopkracht, kom dan hier meer te weten over het Coopkracht-lidmaatschap.
Oproep Professionaliseringsaanbod omtrent coöperaties in zorg en welzijn. Deadline 20 maart 2017.
Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Minister van Werk en Sociale Economie met als doelstelling om door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn te informeren en inspireren omtrent de mogelijkheden van het gebruik van een coöperatieve vennootschap (met beperkte/onbeperkte aansprakelijkheid) binnen hun werking. Let op: de deadline om een offerte in te dienen is 20 maart om 10u.
Duurzaamheid en coöperaties
Als coöperatie kun je al je duurzame troeven uitspelen, door in een duurzaamheidsverslag je inspanningen zichtbaar te maken voor alle coöperanten en andere stakeholders. Je kunt dit eventueel combineren met je jaarverslag. Bekijk dit filmpje, ontwikkeld door Cera Coopburo, en begin zelf aan je eigen duurzaamheidsverslag.
Op 16 juni 2017 organiseert de NRC een event om de erkende coöperaties met elkaar in dialoog te brengen. Het doel is een uitwisseling en hopelijk ook actie over de bijdrage van de coöperaties aan de 17 nieuwe doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling tot 2030 (SDGs).
 
#coops4commons
Tijdens het CITYnvest event van REScoop op 2 februari 2017 riep Bart Tommelein de Vlaamse steden en gemeenten op om aan te sluiten bij hernieuwbare-energiecoöperaties en dergelijke projecten te steunen. Met de nieuwe burenpremie wil de Vlaamse overheid de energietransitie bevorderen en de burger een tastbaar financieel voordeel bezorgen. De premie werd ingevoerd op 1 januari 2017 en geeft een premie van 400 euro per woning voor renovatieprojecten die woningen energiezuiniger maken als ze gerealiseerd worden in collectief verband (>10 woningen). De premie wordt aangevraagd bij de distributienetbeheerder en biedt een uitstekende kans voor lokale energiecoöperaties.
Kalender:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2017 Coopkracht - Het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp