Copy
Coopkracht - februari 2016
Wordt deze nieuwbrief niet goed weergegeven?
Minisymposium Werkerscoöperaties: Laat je alvast inspireren door enkele sprekers.
Frank Van Massenhoven, Voorzitter directiecomité FOD Sociale Zekerheid

"Ook ik denk dat de economie zal “ver-coöpereren”. Die overtuiging heeft weinig te maken met ideologie. Het heeft te maken met de vaststelling dat een aantal tendensen er zullen voor zorgen dat mensen steeds meer eigenaarschap zullen wensen in de organisatie waar ze werken. Zo leidt Frank Van Massenhoven het boek 'De werkerscoöperatie – het ondernemerschap herbekeken' in.
Een van die tendensen is dat mensen steeds meer op zoek zijn naar zinvol werk. Werk dat voldoende ruimte biedt voor betrokkenheid van de werknemers en voor ontwikkeling van talenten. Steeds meer willen mensen niet alleen intellectueel aandeelhouders maar ook reële aandeelhouders zijn van een bedrijf. Met andere woorden: mede-eigendom vertaald in financieel eigenaarschap én zeggenschap. Hierop kan het model van de werkerscoöperatie een antwoord bieden.

Geert Janssens, Etion

“Ook de Europese Commissie schuift participatie naar voren als een belangrijke opstap naar een creatiever en innovatiever ondernemerschap. Bezwaren tegen een werknemersparticipatie in de winst, de aandelen en het beleid van een onderneming vallen hoe langer hoe minder te rijmen met een vooruitstrevende visie op kennisintensief ondernemerschap. Participatie is geen wondermiddel, maar werknemers met een beetje meer eigenaarsmentaliteit doen de concurrentiekracht van onze economie zeker geen kwaad” legt Geert Janssens van Etion uit.
Geert Janssens legt tijdens het symposium de brug naar participatieve ondernemingen die vertrekken vanuit een gemeenschappelijk belang. Door werknemers mede-eigenaar te maken van hun functie en hen te betrekken bij de organisatie van het werk, zullen ze bereid zijn om die extra mijl te gaan. Dit gevoel van eigenaarschap kan nog worden versterkt door medewerkers te laten delen in de resultaten van het bedrijf. Lees meer daarover in de ETION Inspiratienota Participatief ondernemen die volgende week verschijnt. 

Vakbonden en werkerscoöperaties
Het coöperatieve model komt steeds meer op het netvlies van de vakbonden. Dat is niet vreemd. Denk maar aan de aandacht voor meer mede-eigenaarschap van werkers. Of aan de impact van de vierde industriële revolutie op de factor arbeid, zoals aan bod kwam op het World Economic Forum 2016. Luc Cortebeek (oud-ACV-voorzitter) geeft recent in Knack van 13 januari toe: ‘Natuurlijk zal werk er in de toekomst anders uitzien en moet een vakbond mee evolueren. Het is nooit een goed idee om in een loopgraaf te zitten wachten tot het weer overwaait. Je moet het debat aangaan, maar daarbij moet je wel altijd de werknemers blijven beschermen.’ (…) Een vakbeweging moet zich niet alleen bekommeren om de werknemers van vandaag maar ook over die van de toekomst.”

Maak kennis met de unieke kansen van de werkerscoöperatie in Vlaanderen en ga in debat met het werkveld (ondernemers, vakbonden, en experts van arbeidsmarkt en arbeidsrecht) op het Minisymposium Werkerscoöperaties van 17 februari 2016.
Coöperaties en het World Economic Forum 2016
De teneur van het World Economic Forum 2016 was we dat we in het streven naar duurzame en inclusieve groei op zoek moeten naar andere ondernemingsmodellen. En coöperaties spelen hier een belangrijke rol. Denk maar aan (1) de promotie van financiële inclusie door bv. coöperatieve banken en kredietunies. Of aan (2) de noodzaak van een gedeeld doel van een organisatie in een groter ecosysteem. En ten slotte (3) economische groei dankzij authentieke, duurzame en effectieve samenwerkingsverbanden met aandacht voor burgerparticipatie. The Fourth Industrial Revolution en de hiermee gepaarde technologische omwenteling zal steeds meer druk zetten op de arbeidsmarkt. Die revolutie zal alleen slagen als er voldoende aandacht is voor de rechten van de werkers en voor fatsoenlijk werk.
Nieuwe coöperatieve ideeën in de steiger
Pala wil coöperatieve uitgeverij uit de grond stampen
Stamp een coöperatieve uitgever uit de grond! PALA vzw wil een coöperatieve uitgeverij uit de grond stampen en zoekt hiervoor een (ervaren) ondernemende persoon. Meer info: info@pala.be of bel naar 0479 79 10 02. Gezien in de Pala nieuwsbrief van 7 januari.
Helemaal Helder: Een nieuwe aannemerscoöperatie!

Begin 2012 ging Het StroBuro cvba van start als een bedrijf voor algemene aanneming van gebouwen in kalkhennep en strobalen. Ze verkochten ook bouwstrobalen en kalkhennep aan aannemers en zelfbouwers. Het was van in het begin de bedoeling om een coöperatie van aannemers te worden – om kennis te delen, om samen grondstoffen aan te kopen, om projecten samen te kunnen aanpakken, om de marketing van deze weinig bekende bouwwijze samen op te nemen. Intussen splitste Het StroBuro in twee delen: een coöperatie van aannemers en een aannemersbedrijf.
Lees hier meer.
Nieuws van Youth4Coop
Coopkracht is vanaf nu officieel partner van BAAS. BAAS is een project van Jeugdhuis Kavka in samenwerking met de Stad Antwerpen en 10 partners. Iedereen tussen de 18-30 jaar oud, uit Antwerpen, met een interesse in ondernemerschap wordt begeleid in zijn of haar ondernemerschapsdromen. De verschillende partners geven infosessies die jongeren in verschillende fasen van hun ondernemingsdroom begeleiden. Ook Coopkracht sensibiliseert vanaf maart in verschillende praktijksessies tientallen jongeren voor coöperatief ondernemen.
Ook dit jaar is Coopkracht weer van de partij en nemen we deel aan het Globelink/KRAS initiatief. KRAS is een project waarbij jongeren van de derde graad zich een jaar lang in hun vrije tijd verdiepen in een mondiaal thema. Dit jaar is het thema "work for life" of 'waardig werk'! Coopkracht helpt dit jaar jongeren na te denken over dit thema en mogelijke oplossingen, kansen, problemen in hun regio. We willen de blik verruimen, vooral rond het thema coöperatief ondernemen en werkerscoöperaties. Met al die bagage stappen de jongeren dan op de trein naar Brussel om op 29 april 2016 voor één dag in onze parlementen te zetelen.
Inspirerende gedachten van onze leden
Waarom werken mensen samen in een coöperatief bedrijf ? De menselijke voordelen van coöperatief ondernemen herbekeken door Bob Docx.

Waarom werken mensen samen in een coöperatief bedrijf? Of op een coöperatieve basis in een organisatie of vereniging? Of in eigen gezin of relatie? Daar kunnen veel redenen voor zijn. Om te beginnen zijn er weinig dingen zo plezant als samen fantaseren over nieuwe mogelijkheden en perspectieven, samen plannen maken. Je stimuleert elkaars creativiteit, waardoor pistes worden ontdekt en vorm kunnen krijgen die niemand op zijn/haar eentje zou bedacht hebben.
 
Bob Docx is lid van het Coopkracht-bureau en was o.m. jarenlang voorzitter van MeMO vzw, coördinator van de Krikker cvba en van Educar vzw.
Spijker je kennis bij en netwerk op deze evenementen
17 februari 2016
Minisymposium en Boekvoorstelling:
‘De werkerscoöperatie, het ondernemerschap herbekeken’

De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
8 en 15 maart 2016
BAAS, Pril-Idee - Samen Beter Ondernemen
14 en 21 maart 2016
BAAS, Pre-idee - Samen Beter Ondernemen
9 tot 11 maart 2016
Participatief Leiderschap
Nederland.
21 maart 2016
Coop Workshop - Starten met een coöperatie.
17 en 18 maart 2016
Coop Tour Duitsland
9 maart 2016
Workshop voor starters: van pril idee tot solide coöperatie
Jeugdherberg De Blauwput Leuven
22 februari 2016
Netwerkevent 'Samen Stromen'
De Bijloke Gent
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2016 Coopkracht - De koepel voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp