Copy
Coopkracht - oktober 2015
Het sociaal statuut van de coöperatieve werker
De Belgische sociale zekerheid kent verschillende statuten, met verschillende sociale- zekerheidsrechten en bijdrageplichten. De twee meest voorkomende statuten zijn dat van werknemer en dat van zelfstandige. Wie in een werkerscoöperatie werkt, kan zich de vraag stellen of hij in de ogen van de sociale zekerheid een werknemer of een zelfstandige is. Beide zijn mogelijk, al kan niemand voor eenzelfde activiteit én werknemer én zelfstandige zijn. We geven daarom graag wat meer uitleg over de criteria die ieders sociaal statuut bepalen.
Lees meer
Youth4Coop gaat online
Coopkracht lanceert nieuwe website Youth4Coop

Voortaan vind je alle nieuws over het lerende netwerk Youth4Coop op www.youth4coop.be: een website boordevol inspiratie over ontmoetingsmomenten, leermateriaal, coaching of bedrijfssafari’s.
Oproep: Jonge coöperatie en je werft aandelen via de Tax Shelter?
Maak je kenbaar!
Coopkracht wil jonge coöperaties die een beroep doen op de Tax Shelter online zichtbaarheid geven. Zo kunnen we burgers die maatschappelijk relevant willen investeren met de voordelen van de Tax Shelter gericht informeren. Zo helpen we het slapende spaargeld in Vlaanderen te activeren voor de investering in mens- en milieuvriendelijke coöperaties.
 
Je dienst uitbouwen als jonge coöperatie vergt veel tijd en middelen. Fondsen werven is cruciaal. Als jonge coöperatie kan je een beroep doen op de relatief nieuwe Tax Sheltermaatregel van de overheid om jouw kapitaalsdoel sneller te bereiken. Via de Tax Shelter stimuleert de overheid particulieren om te investeren in startende ondernemingen, door hen een groot fiscaal voordeel te verlenen. Gebruik dit voordeel! Erkende coöperaties zijn uitermate geschikt om de bestaande nood aan maatschappelijk relevante investeringen bij burgers te lenigen, en de fiscale voordelen van de overheid te helpen democratiseren.

Biedt jouw coöperatie aandelen aan onder de Tax Shelter? En wil je genieten van bijkomende online promotie door Coopkracht?
Laat het ons weten via ines.rothmann@coopkracht.org !
Heb je vragen over de Tax Shelter, lees hier een samenvatting.
Inspiratie: De kunst van Participatief Leiderschap
We leven in een “verandering van tijdperk” (Jan Rotmans, 2014) in plaats van in een tijdperk van verandering. We hebben nood aan nieuwe leiderschapsmodellen en nieuwe, effectieve en gezonde patronen van organiseren, innoveren, verbinden en communiceren. Dat is geen geheim meer!

Maar welk soort leiderschap hebben we dan nodig? Hoe kan het coöperatieve model hieraan bijdragen? En wat kunnen coöperaties hiervan leren? Met deze vragen op zak liet Coopkracht zich inspireren door de ‘Kunst van Participatief Leiderschap’. We kwamen thuis met een hoop nieuwe inzichten en werkmethoden maar vooral met enthousiasme om dit te delen met onze leden en te integreren in onze eigen werking. De kunst van Participatief Leiderschap is interessant voor coöperaties omdat het nieuwe vormen van samenwerken centraal stelt en mede-eigenaarschap en medezeggenschap waardeert in het cocreatieproces; te begrijpen als een proces van voortschrijdend inzicht in onze gezamenlijke toekomst. Neem de proef op de som en laat je inspireren met nieuwe concepten (zoals Theory U, The Art of Hosting, …), participatieve werkmethoden (Open Space, Pro-Action Café, Appreciative Inquiry, Scenario Planning, …) of simpelweg enthousiasmerende films over participatief leiderschap. Bekijk het begin. En als je meer wilt, neem deel aan een van de volgende trainingen. Veel plezier op deze boeiende reis!
Coopkracht-netwerkactiviteiten voor het najaar 2015
28 oktober 2015 - Jonge BAAS ondernemers vertellen over hun opstart: Jeugdhuis Kavka hielp onlangs tien jongeren om hun ondernemersdroom waar te maken binnen het BAAS project. En Coopkracht gaat met hen in gesprek over waar ze hun mosterd hebben gehaald, hun plek der moeite en hoe hun ervaringen ons kunnen inspireren met de ontwikkeling van leermateriaal over coöperatief ondernemen. Meer info.
Coopkracht in samenwerking met Kavka vzw.
27 november 2015 – De droomonderneming van Tieners: Coopkracht en Globelink bevragen tieners uit Beerse welk soort onderneming ze willen opstarten, volgens welke principes en wat hen kan helpen om door te zetten? Allemaal bijkomend voedsel voor het uitwerken van het leermateriaal over coöperatief ondernemen. Meer info.
Coopkracht in samenwerking met Globelink vzw.
4 december 2015 - Welke mogelijkheden bieden EU-subsidieprogramma’s voor coöperaties?
Tijdens deze infosessie krijg je een overzicht van de subsidiemogelijkheden die Europa te bieden heeft voor coöperaties. Ook krijg je uitleg over hoe een Europees project op te starten. Daarnaast ga je met concrete projectideeën aan de slag tijdens de workshops. Veel, weinig of geen ervaring met Europese projecten? Geen probleem. Naast de algemene uitleg zijn er workshops op maat van je ervaring. Meer info.
Coopkracht in samenwerking met Kenniscentrum Sociaal Europa
Nieuws in de kijker
De cvba blijft overeind

Het Belgisch Centrum voor het Vennootschapsrecht houdt rekening met de aanbevelingen van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) en adviseert Minister Geens om voortaan vier van de 18 bedrijfsvormen te behouden, waaronder de cvba. Men steunt het advies om de coöperatie als vennootschapsvorm niet alleen te behouden maar ook en vooral om haar coöperatieve eigenheid te versterken. Alle vennootschappen met sociaal oogmerk zouden wel verdwijnen, dus ook de cvba-so.
Ondernemerschapsprojecten in Vlaamse Jeugdhuizen ontdekken de coöperatieve optie

Op 8 oktober 2015 sensibiliseerde Coopkracht in samenwerking met Formaat, de federatie van Vlaamse jeugdhuizen, projectmedewerkers uit die jeugdhuizen over de coöperatieve principes. Ook gingen we in gesprek met hen over hun ervaringen met de ondernemerschaps projecten in de jeugdhuizen en de behoeftes, visie, en kennis van jongeren over (coöperatief) ondernemerschap.
Dit is een initiatief in het kader van Youth4Coop.
Kalender
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2015 Coopkracht - De koepel voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp