Copy
Coopkracht nieuwsbrief
November 2014
Op woensdag 19 november 2014 stelde Coopkracht het ICA-kompas officieel voor. Het was een succesvolle lancering! Meer dan 60 coöperaties en andere organisaties die coöperatiever willen werken, gingen in dialoog over de coöperatieve principes en kregen een creatief, gevarieerd programma aangeboden om concreet aan de slag te gaan met de principes. Zo konden deelnemers een duik nemen in de fascinerende wereld van de coöperatieve principes, zich laten gidsen op hun reis doorheen de self-scan, verkennen hoe de coöperatieve principes hun business-idee kunnen aanscherpen, of meer leren hoe ze ledenbetrokkenheid in een coöperatie kunnen versterken.
Er werd ook veel getwitterd (zie #icakompas).

Wil je het event herbeleven, bekijk dan hier enkele impressies en de presentaties.

Wist je dat ... over het Coopkracht ICA-kompas?

  • het Coopkracht ICA-kompas is ook geschikt voor andere organisaties en ondernemingsvormen die coöperatiever willen werken
  • het Coopkracht ICA-kompas kan je ook toepassen als je nog niet opgestart bent als coöperatie
  • het Coopkracht ICA-kompas biedt je de mogelijkheid om samen met een groep mensen de Self-Scan in te vullen
Wil je meer weten? Klik hier.
Lid in de kijker: De Landgenoten ijvert voor coöperatieve grondeigendom

Eind april 2014 werd de coöperatie De Landgenoten opgericht. De Landgenoten streeft ernaar om met de hulp van vele burgers-aandeelhouders landbouwgrond aan te kopen en deze te verhuren aan bioboeren. Op die manier helpt de coöperatie bioboeren bij het opstarten of uitbreiden. Grond is immers erg duur in ons verstedelijkt Vlaanderen. Bovendien beschermt de coöperatie zo het levenswerk van elke bioboer: een bioboer investeert veel in het opbouwen van een vruchtbare grond. Dankzij de coöperatie gaat die investering niet verloren wanneer de boer stopt. De coöperatie garandeert dat een andere bioboer het van hem overneemt. Schrijf je in voor een aandeel op www.delandgenoten.be en maak het mee mogelijk. Meer info

De Landgenoten werven aan: dankzij de goedkeuring van een projectsubsidie kunnen ze twee tijdelijke medewerkers aanwerven. Ze zoeken een projectmedewerker die zich focust op grond en alles wat daarbij komt kijken (zoeken, beoordelen, aankopen, ter beschikking stellen ...). En een bewegingsmedewerker die zich richt op het sensibiliseren en activeren van burgers. Je leest de volledige vacatures op hun website. Reageren kan tot 15 december.
Andere nieuwe leden: Het Stroburo cvba, ThinkCore cvba-so en SoCrowd cvba-so.

Coopkracht en de promotie van coöperatief ondernemen in het onderwijs
Tijdens de International Summit of Cooperatives in Quebec begin oktober, riepen jongeren in ‘Cooperate to Transform Society’ op om meer resources beschikbaar te stellen zodat jongeren nieuwe en innovatieve coöperaties kunnen opstarten. Het is immers niet alleen belangrijk om jongeren op te leiden en te laten participeren in bestaande coöperaties.

Coopkracht is begonnen een onderwijsstrategie uit te werken, naar aanleiding van het Coopkracht Memorandum 2014 waarin de verankering van coöperatief ondernemen in het onderwijs als een van de kernprioriteiten werd geïdentificeerd. We zullen binnenkort een aantal eigen initiatieven opstarten. Maar we zullen ook trachten samen te werken met bestaande initiatieven. Zo hebben zich onlangs een aantal coöperaties bereid verklaart om binnen het Vlajo programma 'Ondernemers voor de Klas' begin 2015 jongeren meer te vertellen over coöperatief ondernemerschap.

Ben je een leerkracht of docent? En wil je spelenderwijs samen met je leerlingen of studenten kennis maken met coöperatief ondernemen?
Dan zijn deze twee spelen misschien interessant.
  • Red Coöpenhagen! is een spel over coöperatief ondernemen en duurzaamheid voor de 3e graad basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs en is beschikbaar in het Nederlands. Het spel is een uitgave van het Centrum Informatieve Spelen vzw, in opdracht van RVO Society, Groep T en Core cvba-so, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant en Agentschap Ondernemen. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met info@rvo-society.be
  • Coopoly is een spel over coöperatief ondernemen geïnspireerd door het spel Monopoly. Dit spel is alleen in het Engels beschikbaar en er is een versie voor volwassenen en een voor onderwijs. Meer info

Nieuws in de kijker

“Let’s go for true leadership with an intelligent heart!” Onder dit motto lanceert het coöperatieve communicatiebureau het ‘Compass Charter’.Wil je te kennen geven dat jij een menselijke ethiek in jouw leven hoog inschat, dan kun je dit online charter ondertekenen. Ieder vult dit op zijn manier in, maar engageert zich rekening te houden met de vier basiswaarden: authenticiteit, verantwoordelijkheid, engagement en vertrouwen.
Meer info
De Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 van Minister Liesbeth Homans schenkt aandacht aan coöperatief ondernemen. En daar is Coopkracht tevreden mee. Coopkracht pakte begin dit jaar in de aanloop naar de verkiezingen uit met het Coopkracht Memorandum 2014. Hierin schetsten we dat méér ondernemerschap en ander ondernemerschap, zoals dat door coöperaties onder het motto “zelf, samen en beter doen” wordt ingevuld, onontbeerlijk is, willen we naar een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving evolueren. Coopkracht zal ook de komende tijd verder ijveren om het Vlaamse beleid ten gunste van de coöperaties te beïnvloeden.
Lees meer.
Coöperaties weten voltijds of deeltijds werk te verschaffen voor 250 miljoen mensen, aldus het nieuwe rapport van CICOPA 'Cooperatives and employment: a global report'. 15 miljoen daarvan zijn bedienden in een coöperatie, 11 miljoen zijn werknemers-coöperanten van hun eigen coöperatief bedrijf en dus tegelijk werknemer en eigenaar. En het grootste deel, wel 224 miljoen, zijn producenten die hun productie samen met anderen toevertrouwen aan hun coöperaties. In de meeste gevallen gaat het om landbouwers. In de G20 werkt bijna 12 procent van de werknemers in coöperaties.

Lees hier meer.
De rol van coöperaties in de gezondheidssector
Op 19 november gaf onderzoeker Jean-Pierre Girard  een toelichting in het Europees parlement over zijn internationale studie waarin de rol van coöperaties in de gezondheidszorg in kaart wordt gebracht. België is één van de onderzochte landen in de studie.

Lees hier Volume 1 van de studie.
 
Begin oktober vond de International Summit of Cooperatives in Quebec plaats.
Verschillende nieuwe studies werden gepresenteerd, waaronder:
Greenpeace ondersteunt het coöperatieve model met film over energiecoöperaties.

Bekijk hier het filmpje:
Energiecoöperaties: energie in eigen handen
Agenda
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2014 Coopkracht - overlegplatform voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp