Copy
Coopkracht - april 2016
Wordt deze nieuwbrief niet goed weergegeven?
AV 11 mei 2016: Nieuwe positionering steunt, sterkt en stuwt Coopkracht
Er hing een warme gloed over de Algemene Ledenvergadering van Coopkracht van 11 mei ll.
Het was een fijn wederzien, maar we mochten ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen in de familie. Een dertigtal leden en sympathisanten werden meegetrokken in het verhaal van zes gedreven coöperaties. Zij toonden stuk voor stuk dat de coöperatieve beweging enorm waardengedreven handelt. Het Lezerscollectief, Bike&Co, Nestor, We and Work, Scwitch en het Wereldcafé charmeerden met hun passie, sociaal engagement en oog voor duurzaamheid.
 
Coopkracht heeft zich het afgelopen jaar herbrond. Uit de vraag ‘wie willen we zijn?’ is een duidelijke focus en goesting gegroeid: Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie! En daar gaan we sterker op inzetten. De Algemene Ledenvergadering keurde de purpose, relatiewaarden en doelstellingen voor de komende jaren goed. Binnenkort mag je hier dan ook een concrete actieplan en oproep tot medewerking verwachten. Wil je de sfeer van de Algemene Ledenvergadering herbeleven, bekijk dan hier enkele sfeerfoto’s.
Coöperaties en het beheer van 'commons'
Tijdens “Energía Social”, een event van REScoop.eu dat plaats vond in San Sebastian op 21 mei 2016, gingen zo’n 50 vertegenwoordigers van verschillende coöperaties uit heel Europa en lokale Spaanse besturen in debat over de Energiewende in het Baskenland. In Spanje wordt de opwekking van hernieuwbare energie niet langer gesubsidieerd. Tóch blijft de nood aan energiebesparing en energie-efficiënte in overheidsgebouwen  groot en wil men niet achter blijven op de klimaatdoelstellingen. Lokale besturen zien de burger als ideale partner in deze context. Maar hoe zou zo’n publiek-civiele samenwerking eruit kunnen zien? Lokale besturen kunnen bijvoorbeeld de opstart van hernieuwbare energiecoöperaties (REScoops) ondersteunen, hernieuwbare energieproductie door burgercoöperaties op grond in eigen beheer bevorderen, burgerparticipatie verplichten in hun openbare aanbestedingsprocedures en/of zelf participeren in hernieuwbare energiecoöperaties, ...
Ook in Vlaanderen verkennen we op 8 september 2016 De kracht van coöperaties voor het beheer van commons zoals hernieuwbare energie, grond, huisvesting en gezondheidszorg. Benieuwd hoe wij de commons in Vlaanderen kunnen organiseren zodat ze geen voorbijgaand fenomeen zijn maar duurzame instituties waarmee burgers aan de toekomst bouwen?
Op zoek naar inspiratie over welke rol Vlaamse gemeenten en steden kunnen spelen in het beheer van onze commons?
Ik schrijf me in
Drie nieuwe ICA-ambassadeurs
Apache.be, De Landgenoten en Thuisverpleging Meerdael zijn onze gloednieuwe ambassadeurs die samen met ons de kracht van de ICA-principes willen uitdragen. Wil je weten hoe zij met de ICA-principes omgaan, lees dan hier hun verhalen:
  • "Passieve consumenten worden in een coöperatie actieve burgers die samen met boeren werk maken van een betere toegang tot grond. Zo betrekken we onze vennoten in een beweging die staat voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel. Dat is voor ons de grote meerwaarde van coöperatief ondernemen.” (Adje van Oekelen) Casus De Landgenoten

  • "Toen we keken naar de verschillende vennootschapsvormen, kozen we voor het coöperatieve verhaal vanwege het gelijkheidsbeginsel in de ICA-principes. Als je niet vanuit gelijkheid vertrekt, dan kan je ook geen gedeeld project opbouwen.” (Steven Vancraesbeek) Casus Thuisverpleging Meerdael

  • "De ICA-principes vormen een leidraad voor onze coöperatieve werking. Voor Apache bevestigen de principes de keuze voor een open organisatie gedragen door onze medewerkers, lezers en sympathisanten.” (Bram Souffreau) Casus Apache
Kalender
20/06/2016 - 10u-14u
Coop Workshop: Starten met een coöperatie
Coopburo, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven
28/06/2016 - 14u-16u
Symposium Deeleconomie en Coöperaties
Febecoop, Barricadenplein 1, 1000 Brussel
08/09/2016 - 13u30-18u30
De kracht van coöperaties voor het beheer van commons
Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
12/09/2016 - 17u-20u
Netwerkevent voor Werkerscoöperaties
Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent
12/09/2016 - 10-12u30
Coop Workshop: Starten met een coöperatie
KBC (Boerentoren), Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen
28/09/2016
Save the date: Slotevent Youth4Coop
Zappa, August Leyweg 6, 2020 Antwerpen
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Copyright © 2016 Coopkracht - De koepel voor coöperaties in Vlaanderen

Meer informatie over Coopkracht? www.coopkracht.org
Meer informatie over coöperatief ondernemen in Vlaanderen? www.cooperatiefvlaanderen.be
Lid worden van Coopkracht? Klik hier

uitschrijven    gegevens wijzigen
Email Marketing Powered by Mailchimp