Copy
Extra nieuwsbrief
donderdag 24 april 2014
Klik hier indien dit bericht moeilijk leesbaar is.
Een wel zeer bijzondere nieuwsbrief die wij u mogen versturen met schitterend nieuws. Gezien uw relatie met Bednet wensen wij u dit nieuws als eerste te vertellen.

Bednet verankerd in decreet

Synchroon internetonderwijs wordt een recht voor langdurig zieke kinderen
Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet goedgekeurd dat het ‘synchroon internetonderwijs’ (SIO) structureel verankert in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. 
Dat betekent dat Bednet echt deel wordt van het Vlaamse onderwijssysteem, naast het Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). Voor Bednet en het “onderwijs voor iedereen” is dit een mijlpaal. Het recht op onderwijs dat langdurig zieke kinderen moesten hebben, wordt nu echt werkelijkheid.
 
Dit had niet gekund zonder uw steun gedurende al deze jaren. Dankzij deze hulp kon Bednet al 1000 kinderen helpen naar een toekomst waar de klas een actieve rol vervult.
 
Bednet wenst iedereen die verbonden is door de dagelijkse werking, door het gebruik van Bednet, door vrijwillige inzet, door het organiseren van acties, door het geven van giften, … te bedanken en de inhoud van dit decreet te verduidelijken.
 
Het decreet betreffende het onderwijs XXIV  bevat een reeks aanvullingen aan de bestaande onderwijsdecreten. Een van deze aanvullingen is het opnemen van SIO in het onderwijssysteem. Synchroon internetonderwijs, zoals Bednet, biedt langdurig/chronisch zieke kinderen de mogelijkheid om de leerachterstand te beperken en de sociale contacten met de klasgenoten, de leerkrachten en de volledige leeromgeving te behouden als ze door hun ziekte niet aanwezig kunnen zijn op school. Via internet kunnen kinderen in verbinding komen met hun klas, zodat ze van op afstand live kunnen deelnemen aan de lessen, samen met hun klasgenoten.
 
Bednet ontstond in 2002 als innovatieproject in stad Antwerpen. De gelijknamige vzw werd 10 jaar geleden opgericht door Kathy Lindekens, samen met enkele zeer gemotiveerde vrijwilligers. Bednet heeft ondertussen al 1000 kinderen kunnen helpen in Vlaanderen en Brussel, in alle netten en alle onderwijsrichtingen. Bednet zorgt voor het ICT-platform en de hardware (webcam, scanner/printer, computer, …) alsook de begeleiding van het hele project. Ongeveer 9 op 10 kinderen die Bednet gebruiken kunnen samen met hun vrienden overgaan naar het volgend leerjaar.
 
Bednet biedt zijn diensten volledig gratis aan voor zowel het kind als de betrokken school. Het heeft door de jaren heen steeds weer een beroep gedaan op bedrijven en particulieren om dit unieke project te steunen. Dit decreet zal daarin niet dadelijk verandering brengen maar het is een erkenning en biedt een duidelijk toekomstperspectief, zoals directeur Els Janssens het verwoordt: “We weten dat we financieel nog niet aan land zijn en sponsors zullen noodzakelijk blijven om ervoor te zorgen dat een kind krijgt waar het recht op heeft, zijnde onderwijs …ook als het langdurig ziek is. Maar dit decreet effent het pad voor een mooie toekomst.”
 
Uw hulp en steun blijven zeer welkom. De volgende twee jaar zal Bednet er immers voor moeten zorgen voldoende materiaal en medewerkers te vinden om aan de toenemende vraag te kunnen beantwoorden. Tot nu was niet iedereen vertrouwd met Bednet. Door de verankering zal het bestaan van Bednet bij ieder hulpbehoevend kind gekend zijn en dient Bednet zich voor te bereiden om meer kinderen te helpen. Een droom die in vervulling komt.
 
Dit onderdeel van het onderwijsdecreet XXIV kwam tot stand door onderhandelingen onder alle democratische politieke partijen en werd unaniem door hen goedgekeurd, wat de vreugde bij Bednet er enkel groter op maakt. Het feit dat alle politici dit initiatief zien als een natuurlijke ontwikkeling van het ‘onderwijs voor alle kinderen’ is een grote erkenning.  Voorzitter Kathy Lindekens: “Bednet is een initiatief dat al jaren door vele handen gedragen wordt. Het stemt ons dan ook gelukkig dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement dit vangnet structureel en stevig willen maken. Dit politieke engagement voor zieke kinderen verdient een pluim!”
 
De parlementsleden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen waren overtuigd dat deze stap nog deze legislatuur moest gezet worden.  Bestuurslid van Bednet en politiek commentator Guy Tegenbos: 'In de onderwijscommissie ontstond de laatste maanden, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen,  spontaan een ongewoon grote eensgezindheid dat Bednet nu in de regelgeving verankerd moest worden. Dit heb ik in mijn journalistieke loopbaan nog niet vaak gezien.'
 
De nieuwe regelgeving rond synchroon internetonderwijs wordt van kracht op 1 september 2015.

Meer informatie over Bednet vindt u op www.bednet.be.
Met steun van Belgacom en GDF Suez Stichting.
 
 
Els Janssens, Directeur
els.janssens@bednet.be
 
Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 / 4, 3000 Leuven
www.bednet.be ; +32 16 20 40 45
 

Tot slot willen we dit nog graag met u delen:

Getuigenis van Sander in “De Fanfare”
Sander zit in het 6de leerjaar , hij zendt zijn bedanking via de Bednet-installatie op het 4de verdiep van pediatrie UZ Gent!.
http://www.een.be/programmas/iedereen-beroemd/de-fanfare-sander, dinsdag 22 april 2014
 
 
Copyright © 2014 Bednet vzw, All rights reserved.