Copy
SPZA en partners gedurende het eerste halfjaar van 2017.

‘Ubuntu umngamntu ngabanye abantu’ - Mensen zijn mensen door medemensen
(Xhosa gezegde)
 

• UBUNTU NIEUWSBRIEF • uitgave 01 (aug) 2017

Verschijnt 2x per jaar • ISSN 1572-428x
Redactie: Martje Nooij en Riekje de Vries-Pels
Eindredactie: Hilde von Michaëlis
 

Librijesteeg 105 3011 HN Rotterdam NL | Fax. ++31-84-7352214 | info@spza.org | www.spza.org
KvK 30164717 | ANBI | CBF erkend goed doel | Transparantprijs 2008+2011+2012
TRIODOS Bank 39-04-37-603 | IBAN: NL51 TRIO0390 4376 03. BIC(SWIFT):TRIONL2U


PROGRAMMA'S

 

Programma Beter Basisonderwijs

alle links staan onderaan

Kleuterscholen. Rhiza Babuyile stuurde een mooie rapportage over de kleuterschool in Fisantekraal die nu geheel up-to-date is met getrainde leidsters en een adequate uitrusting.

Sponsorkinderen. Oproep aan sponsorouders die hun bijdrage voor 2017 nog niet hebben overgemaakt. De scholen waar de sponsorkinderen naartoe gaan zouden het heel fijn vinden als u dat alsnog zou doen. De kosten zijn € 220 voor een kind op de basisschool en € 110 voor een kind op de kleuterschool. Wilt u meer bijdragen: fantastisch! (de werkelijke kosten zijn resp. € 550 euro en € 220 euro per jaar). Bijdrage voor 2016 vergeten?: regel het a.u.b. alsnog. Nieuwe sponsorouders voor kindplaatsen zijn van harte welkom. Als u het formulier voor een jaarlijkse vaste gift invult, kunt u het hele bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Doneren kan snel en veilig via de iDEAL module op onze website.


Programma Buitenschoolse Activiteiten

alle links staan onderaan

Holiday Schools. Er zijn diverse holiday schools georganiseerd in de zomervakantie (december-januari), in de paasvakantie en in de wintervakantie (juli-augustus), o.a. door Masakhe Development Centre, Net vir Pret, Breede Centre en Khwela. Vele honderden kinderen waren veilig en van de straat en hadden een fijne tijd.

Khululeka begeleidt kinderen die na het verlies van vader, moeder of een andere dierbare zijn vastgelopen in het rouwproces. Kinderen kwamen beter in hun vel te zitten en gingen beter functioneren, zowel thuis als op school. Een evaluatie van het werk van Khululeka en de bereikte resultaten is in The Lancet gepubliceerd.

Toneellessen. De toneellessen in het township Ocean View leverden prachtige voorstellingen op. Er is veel contact met ouders, community en met de school: “We had a wonderful parent and teacher day at Kleinberg Primary. The kids worked hard to prepare and the community loved it!”

Ubuntu4all. In Imizamo Yethu, het township bij Hout Bay waar Ubuntu4All actief is, raakten door een grote brand die snel om zich heengreep ruim 15.000 mensen dakloos. Dankzij diverse spontane giften konden wij extra geld overmaken voor enkele nieuwe huizen. Minstens zo belangrijk zijn echter de opleidingen voor stafmedewerkers die we cofinancieren. Goed voor hun zelfvertrouwen en goed voor de kwaliteit van hun werk.

VisionAfrika alumnus aan het woord tijdens een radio-interview. Hij studeert nu aan de universiteit.

Programma Studiefinanciering

alle links staan onderaan

Association for Educational Transformation (ASSET) en Rural Education Access Programme (REAP). Dankzij Stichting Forza krijgen zes studenten die door ASSET worden begeleid een beurs. Daarnaast helpen we twee medische studenten die door REAP worden begeleid nog één jaar met een beurs. In 2018 nemen we afscheid van REAP omdat ze voldoende andere donoren hebben.

Young People @ Work. YP@W helpt jongeren aan training, opleiding en werk. We ontvingen hun jaarverslag met fraaie resultaten.

Links:
Formulier jaarlijkse gift (geef fiscaalvoordelig voor maximale belastingaftrek).
Doneren via iDEAL module
Evaluatie Khululeka in The Lancet
Foto’s Khululeka Workshop voor hulpverleners
Foto’s en films toneellessen Ocean View
Brand Imizamo Yethu, zie ook Start wederopbouw
Vision Afrika Alumnus aan het woord
Jaarverslag Young People @ Work 


STICHTING

alle links staan onderaan

Afscheid van bestuurslid Frits Jansen. Om Frits te bedanken voor zijn inzet gedurende de afgelopen vijf jaar namen we hem en zijn vrouw mee uit in Amsterdam waar bestuursleden en aanhang o.a. gezamenlijk de Zuid-Afrika tentoonstelling in het Rijksmuseum bezochten.

Netwerklijst Zuid-Afrika. Een update van de lijst met alle bij ons bekende kleine organisaties die actief zijn in Zuid-Afrika staat op de website.

Steun en bezoek aan partners. Dankzij onze donateurs en donororganisaties konden wij gedurende het eerste halfjaar van 2017 financiële steun verstrekken aan Masakhe, Breede Centre, Ubuntu4All, ASSET, REAP, Khwela, Waumbe, REAP en Khululeka. Mede dankzij de uitstekende rapportages van partners VisionAfrika, Khululeka en Net vir Pret steunt Kerk in Actie hun activiteiten ook in 2017 met een bijdrage van € 7.700. In het najaar zullen diverse partnerorganisaties in Zuid-Afrika door SPZA bestuurders worden bezocht.

Jaarverslag en jaarrekening 2016. Staan beide op de website, inclusief de controleverklaring.

Tweedehands spullen verkopen voor het goede doel. Op Sale4Charity.nl kunt u gebruikte spullen kopen en verkopen en een percentage van de opbrengst bestemmen voor Stichting Projecten Zuid-Afrika. De site is alleen bestemd voor particulieren. Als u iets koopt wordt het geld op een derdenrekening geparkeerd tot het gekochte product is ontvangen. Pas daarna ontvangt de verkoper zijn geld. Veiliger dan Marktplaats dus.

Youbedo. Koop uw boeken online via Youbedo.com en doneer gratis. Met ingang van 1 februari 2017 is het donatiebedrag afhankelijk van: het type boek dat u bestelt, het aantal boeken, de marge die YoubeDo ontvangt, de verwerkingskosten van uw order. YouBeDo garandeert altijd een minimale donatie van 1% en maximaal 12% van het aankoopbedrag, zonder dat het u iets extra's kost. Plaats een bestelling, zoek naar Projecten Zuid-Afrika en klik op ons logo. Boeken worden snel en accuraat geleverd, prima service dus.

Links:
Afscheid Frits Jansen
Netwerklijst Zuid-Afrika
Jaarverslag en jaarrekening SPZA 2016 www.spza.org/publicaties
Tweedehands spullen verkopen. Vink overige goede doelen aan + kies Stichting Projecten Zuid-Afrika + plaats een advertentie.
Online boeken kopen: Youbedo
Formulier jaarlijkse vaste gift
Doneren via iDEAL module
Like ons op Facebook en vraag uw vrienden dat ook te doen
Voor commentaar, ideeën, kritiek en complimenten, naar Contact
 

LEESTIPS

Disruptie door vermogensfondsen. Kritisch commentaar op vermogensfondsen door Henk van Stokkom: “Vermogensfondsen dienen het werk van anderen mogelijk te maken. Negenennegentig van de honderd vermogensfondsen zijn niet opgericht, noch ingericht, om zelf oplossingen te bedenken, laat staan die uit te voeren. En dat hoeft ook niet. Er zijn genoeg mensen met verstand van zaken die financiering zoeken. En durf dan als vermogensfonds eens wat vaker organisatiefinanciering te geven ...”. SPZA onderschrijft deze oproep, niet voor haarzelf, maar voor haar partners. Ook in Zuid-Afrika kunnen mensen niet van de lucht leven. Download.

Van Niekerk, L-J., Ashley-Cooper, M., Atmore, E. (2017). Effective early childhood development programme options meeting the needs of young South African children: a research report for the Programme to Support Pro-Poor Policy Development (PSPPD). Cape Town: Centre for Early Childhood Development (CECD). Bevat tevens kostenplaatjes per interventietype. Download (40 Mb). Er is ook een korte versie.

Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (2017). World Happiness Report 2017. Mondiaal overzicht op basis van diverse metingen o.a. levensverwachting, inkomen, gezondheid en vrijheid. Nederland eindigt op de 6de plaats en Zuid-Afrika op de 101ste. Download.

Apartheid van boven. Weinig verhullende foto’s van demografische patronen in Zuid-Afrika.

Copyright © 2017 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA)-South Africa Foundation, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Stuur mij geen Ubuntu meer | Ik wil mijn naam of adres wijzigen