Copy
Nieuwe partners, olifantenparade, toneellessen en art therapie.

‘Ubuntu umngamntu ngabanye abantu’ - Mensen zijn mensen door medemensen
(Xhosa gezegde)
 

• UBUNTU NIEUWSBRIEF • uitgave 2 (23 december) 2016

Verschijnt 2x per jaar • ISSN 1572-428x
Redactie: Martje Nooij en Riekje de Vries-Pels
 

Librijesteeg 105 3011 HN Rotterdam NL | Fax. ++31-84-7352214 | info@spza.org | www.spza.org
KvK 30164717 | ANBI | CBF Keurmerk | Transparantprijs 2008+2011+2012
TRIODOS Bank 39-04-37-603 | IBAN: NL51 TRIO0390 4376 03. BIC(SWIFT):TRIONL2U


Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start in 2017!

 

PROGRAMMA'S

 

Programma Beter Basisonderwijs

alle links staan onderaan

Kleuterscholen. Omdat Centre for Early Childhood Development (CECD) onze steun niet meer nodig heeft, hebben we een nieuwe partner gezocht. Dat is Rhiza/Babuyile geworden, een organisatie die vier kleuterscholen in Fisantekraal (Durbanville, Kaapstad) intensief gaat begeleiden. Doel: alle vier binnen drie jaar op eigen benen, mede dankzij training en opleiding.

Sponsorkinderen. Vriendelijk verzoek aan alle sponsorouders: maak uw bijdrage voor 2017 over: 220 voor een kind op de basisschool en 110 voor een kind op de kleuterschool. Wilt u meer bijdragen: fantastisch! (de werkelijke kosten zijn resp. 550 euro en 220 euro). Bijdrage voor 2016 vergeten: doe het alsnog. Rapporten en foto's van individuele sponsorkinderen worden in januari verzonden. Nieuwe sponsorouders voor kindplaatsen zijn van harte welkom.
Als u het formulier voor een jaarlijkse vaste gift invult, kunt u
het hele bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Doneren kan via de iDEAL module op onze website.

Programma Buitenschoolse Opvang

alle links staan onderaan

Holiday Schools. Het is weer zomervakantie in Zuid-Afrika. In december/januari worden diverse holiday schools georganiseerd. O.a. door Masakhe Development Centre, Net vir Pret, Breede Centre en Khwela. Net vir Pret startte op 16 december met een grote parade van township Smitsville naar het centrum van Barrydale, met zelfgebouwde olifanten.
Onze partners Township Roots en Breede Centre gaan samenwerken, geweldig nieuws!
This will be an ongoing partnership, … taking children to camps during school holidays (at least 3-4 times a year).”

Khululeka verzorgde art therapy voor kinderen die na het verlies van vader, moeder of een andere dierbare waren vastgelopen in het rouwproces. Kinderen functioneerden daarna veel beter.

Toneellessen. Wij steunden een toneeldocent die op twee townshipscholen in Ocean View les ging geven. Zij wist ook Helen O'Grady Drama School warm te krijgen om bij te dragen. Resultaat: enthousiaste kinderen, ontroerde en blije ouders die kwamen kijken naar een prachtige voorstelling en trotse scholen: "Ocean View has been forgotten. There has been no input in the last ten years until now. We thank you so much."

Ubuntu4all. Ubuntu4all is een nieuwe partner. Deze jonge organisatie geeft extra les aan kinderen met leerproblemen en verzorgt buitenschoolse opvang. Ook werken ze met jongens en meisjes die in bendes zitten of hebben gezeten, een doelgroep die niet veel organisaties aandurven. Wij willen in 2017 twee Ubuntu-initiatieven steunen: naschoolse opvang en training en opleiding voor enkele jongeren tot assistent- sociaal werker. Helpt u mee?

Programma Studiefinanciering

alle links staan onderaan

Association for Educational Transformation en Rural Education Access Programme. In totaal negen studenten zijn in 2016 via deze partners van een aanvullende beurs voorzien, mede dankzij een bijdrage van Stichting Forza.

Studente Sociaal Werk. De studente sociaal werk zal in 2017 afstuderen. Wij verwachten dat ze, gezien het enorme tekort aan sociaal werkers, snel een baan zal krijgen.

Young People @Work. Wij brachten YP @W in contact met een donor die voor twee jaar steun heeft toegezegd en houden YP @W aan als netwerkpartner: alleen informatieuitwisseling.

Links:

STICHTING

alle links staan onderaan

Bezoeken aan partners. Bestuursleden bezochten Peter Pan Down Syndrome Centre, Ubuntu4All, Hermanus Waldorf School en Waumbe. Er werd veel informatie uitgewisseld en bestuursleden kwamen geïnspireerd en gemotiveerd terug.

Jaarverslag en jaarrekening 2016. Daar gaan we binnenkort mee aan de slag. We laten het u weten als de stukken op de website staan.

Beleidsplan en begroting 2017. In het beleidsplan kunt u lezen wat we in 2017 willen aanpakken.

CBF Keurmerk. Alle gekeurde organisaties, groot of klein, voeren nu hetzelfde CBF logo.

Oikocredit. We hebben enkele fondsen op naam waarvan de besteding een lange looptijd heeft. Omdat geld op de bank nauwelijks rente oplevert hebben we een deel van het geld belegd in Oikocredit Nederland participaties. Dat is veilig en geeft naast 1,5-2% groei per jaar ook nog maatschappelijk rendement. Oikocredit geeft leningen aan kleine bedrijven en cooperaties in ontwikkelingslanden. 80% van de betrokkenen is vrouw. Reguliere banken zien deze doelgroep niet staan.

Belastingaftrekbaarheid van giften in gevaar? Ambtenaren op het Ministerie van Financiën kijken helaas alleen naar de kortetermijnvisie van de cijfertjes en niet naar het enorme maatschappelijke rendement van particuliere giften. Nu nog snel zo'n periodieke gift regelen kan u en SPZA veel geld schelen! En bovendien: dankzij uw gift krijgen kinderen en jongeren meer kansen. Download het formulier, invullen is zo gebeurd. De eerste reactie op onze oproep is binnen: een gift van 1.200 gedurende vijf jaar. Veel dank aan deze donor. Doe ook mee!

Youbedo. Doneren door online boeken te kopen. Koop uw boeken via Youbedo.com. En doneer 10% van de aankoopprijs aan SPZA, zonder dat het u iets extra's kost. Plaats een bestelling, zoek naar Projecten Zuid-Afrika en klik op ons logo. Boeken worden snel en accuraat geleverd, prima service dus.

Links:


LEESTIP

Tunnelvisie door armoede. Zuid-Afrika is formeel een middeninkomensland. Ruim 16 miljoen mensen, 94% vrouwen en kinderen, zijn afhankelijk van een uitkering waarvoor strenge regels gelden. Alleenstaande moeders die meer dan R 3.500 ( 230) per maand verdienen komen niet in aanmerking voor kinderbijslag. Dus wie 229 per maand verdient, heeft met drie kinderen beneden de 18 bijna € 300 te besteden (incl. 3x R 350), terwijl de prijzen in de supermarkt nauwelijks lager zijn dan in Nederland. En de inflatie is meer dan 6%. Wist u dat armoede tot 'tunnelvisie' leidt: er is nù eten nodig, nù medicijnen voor de zieke echtgenoot. De baby laten vaccineren, aandacht voor de kinderen? Misschien morgen. Dat heeft niets met kennis, intelligentie of luiheid te maken, maar met moeilijke afwegingen die veel energie kosten en de 'mentale bandbreedte' verkleinen. Lees meer over sociale uitkeringen in Zuid-Afrika. Lees meer over tunnelvisie door armoede.


Copyright © 2016 Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA)-South Africa Foundation, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Stuur mij geen Ubuntu meer | Ik wil mijn naam of adres wijzigen