Copy
21.12

שחיתות בהמשכים: שלושה דברים שאתם צריכים
לדעת על חוק החטיבה להתיישבות של ח"כ סמוטריץ'

הצעת החוק של ח"כ סמוטריץ' משקפת את סדרי העדיפות הלאומיים של הימין. עם אישורו בקריאה שלישית הכריז סמוטריץ' כי "החוק מבהיר מי מנהל את מדינת ישראל". הצדק איתו: החוק מבטיח כי החטיבה להתיישבות תמשיך לשרת בעיקר את הימין הדתי - את ההתנחלויות שנמצאות בראש מעייניו, את רשת העמותות התורניות שלו ואת אנשי המנגנון המפלגתי של "הבית היהודי".

חוק החטיבה להתיישבות של הנהגת יש"ע שעבר בשבוע שעבר בקריאה שלישית אינו פותר אף אחד מהליקויים הקשים שנחשפו בחוות הדעת החמורה של היועץ המשפטי לממשלה ובדוח של מבקר המדינה. אפילו השקיפות שמבטיח החוק היא שקיפות חלקית מאוד - וממילא, זה כבר מזמן לא סיפור על שקיפות אלא סיפור על שחיתות. כפי שמודה ח"כ סמוטריץ' בעצמו, החוק בסך הכל "ממשיך את הקיים" ומבטיח כי מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל - וחצי מיליארד השקלים המממנים אותה - ימשיכו להיות מנוהלים בניגוד לכללי המינהל התקין על-ידי המינויים הפוליטיים של נפתלי בנט:
1. הצעת החוק משקפת את סדרי העדיפות הלאומיים של הימין. ×¢× אישורו בקריאה שלישית הכריז סמוטריץ' ×›×™ "החוק מבהיר מי מנהל את מדינת ישראל". הצדק איתו: ×”חוק מבטיח ×›×™ החטיבה להתיישבות תמשיך לשרת בעיקר את הימין הדתי - את ההתנחלויות שנמצאות בראש מעייניו, את רשת העמותות התורניות שלו ואת אנשי המנגנון המפלגתי של "הבית היהודי". 
הנהגת יש"×¢ מבינה ×›×™ לציבור נמאס מקבוצות האינטרס שסוחטות את הקופה למטרות סקטוריאליות ופוליטיות. כדי להמשיך להיעזר בחטיבה להתיישבות זקוקים בנט וחבריו לחטיבה במתכונתה הנוכחית - כלומר, כשחלק ניכר מהתנהלותה מוסתר מעין הציבור וכשפעילותה מנוגדת לכללי המינהל התקין. חטיבה להתיישבות שהייתה עוברת רפורמה מקיפה ומבריאה מהשחיתות המאפיינת אותה, לא הייתה יכולה עוד לשרת את אנשי "הבית היהודי" שזקוקים למסך כבד של ערפל שיפריד בינם לבין רוב הציבור הישראלי. 
2. החוק לא יתקן את הליקויים החמורים שהתגלו בהתנהלות החטיבה להתיישבות. ×”שנתיים האחרונות היו קשות במיוחד עבור החטיבה להתיישבות: בסוף 2014 חשף תחקיר "מולד" ×©×”תפרסם ב"ידיעות אחרונות" את התקציב הסודי של החטיבה, והראה ×›×™ היא מזרימה את חצי מיליארד השקלים שמגיעים אליה מדי שנה בעיקר לרשויות מעבר לקו הירוק וכן לרשת ענפה של עשרות עמותות תורניות המקורבות לראשי "הבית היהודי"; לאחר מכן פשטה יחידת להב 433 על משרדי החטיבה, לאחר ששמה נקשר בפרשת "ישראל ביתנו"; בתחילת 2015 התפרסמה ×—וות דעת ×—מורה של היועץ המשפטי לממשלה אודות התנהלותה הקלוקלת של החטיבה; ולקראת סוף השנה ×ž×‘קר המדינה ×”צביע על שחיתות קשה בפעילות החטיבה. 
חשוב להבין: החוק של ×—"×› סמוטריץ' איננו אלא × ×™×¡×™×•×Ÿ להסיח את הדעת ×ž×Ÿ השחיתות הממוסדת המתבצעת כבר שנים באמצעות כספי הציבור, והוא ××™× ×• פותר אף אחת מהבעיות המרכזיות ×©×¢×œ×™×”ן הצביעו חוות הדעת ודוח המבקר. למעשה, אין בו כל מענה, אפילו מדומה, לבעיות אלו. 
כך נכתב בחוות הדעת של היועמ"ש: "החטיבה הפכה למעין 'חצר אחורית' לממשלה לביצוע פעולות שלא במסגרת הדין: מעצמאות בעיצוב המדיניות על-ידי גורם שאינו שלטוני; דרך העברות כספים בלתי-מפוקחות; דרך פעולה שלא בהתאם לסטנדרטים המאפיינים שלטון בפעולתו... 'אזור דמדומים ממשלי' אליו מנוקזות סמכויות שלטוניות רחבות, לצד תקציבי עתק המחולקים בהתאם לפרמטרים פנימיים המוחלים באופן וולנטרי בלבד וללא בקרה אפקטיבית".  
החוק של סמוטריץ' והנהגת יש"×¢ לא מתייחס כלל ועיקר לדברי הביקורת הללו, שעליהם חזר גם מבקר המדינה. ההפך הוא הנכון: החוק מבטיח ×›×™ המצב המעוּות הקיים יישאר על כנו. סמוטריץ' העיד על כך בעצמו בראיון לפני כמה שבועות: "מה שהיה טוב 40 שנה לאחור, טוב גם 40 שנה קדימה. ×× ×—נו בסך הכל ממשיכים את הקיים".  
 
במלים אחרות, קביעת מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל מוענקת במלואה לגוף שאין בו שום פרמטרים או נהלים ברורים, וצמרתו מאוישת במינויים פוליטיים (את מקורבו של ליברמן, דני קריצ'מן החליף לפני שבועות ספורים איש "הבית היהודי", גאל גרינוולד). בזכות החוק תוכל הנהגת המתנחלים להמשיך להתייחס לכספי המסים של אזרחי ישראל כאילו היו תקציבה הפרטי - על חשבון הנגב והגליל. 
 
3. החוק מבטיח שקיפות מוגבלת בלבד - וממילא, ×–×” כבר מזמן לא סיפור על שקיפות. ×”טיוטה המקורית של החוק כללה שלוש פסקאות בלבד שפטרו את החטיבה מכל החובות המינימליות הנדרשות מגוף ציבורי במשטר דמוקרטי. בעקבות לחץ ציבורי, תקשורתי ופרלמנטרי ניאותו ראשי "הבית היהודי" להוסיף לחוק את חובת המכרזים וכן החלה חלקית מאוד של חוק חופש המידע על החטיבה.  
שקיפות זו חלה אך ורק על נתוניה הכספיים של החטיבה, ולא על שאר תחומי פעילותה, כמו, למשל, הקריטריונים שעל בסיסם היא עובדת או האופן שבו היא מקצה ומנהלת קרקעות מדינה. "אני לא רוצה", נימק סמוטריץ', "שיידעו את האיחוד האירופי על כל קרקע שבונים עליה".  ××œ× שבניגוד לטענה של יוזם החוק, הוא לא מבקש להסתיר את פעילות החטיבה מפני האיחוד האירופי וארצות הברית, אלא בראש ובראשונה מאזרחי מדינת ישראל שמשלמים עבור השחיתות הממוסדת הזו. בטרם הגיעו לכנסת סמוטריץ' עסק במשך שנים בתחום הבנייה והקרקעות מעבר לקו הירוק, ולכן אין ספק ×›×™ הוא יודע היטב שבעלות בריתה האסטרטגיות של ישראל מבצעות בעצמן מעקב שוטף ומדוקדק אחר הרחבת ההתנחלויות, ואינן זקוקות לנתוני החטיבה להתיישבות כדי להבחין בהתפתחויות בשטח
הבעיה האמיתית של אנשי "הבית היהודי" היא בבית. בישראל. כיצד יסבירו למשלמי המסים שהם מממנים עמותה "התיישבותית" ברמת אביב ×’'? שהם מצ'פרים באמצעות המשכורת החודשית שלהם מקורבים למנגנון המפלגתי של "הבית היהודי"? כיצד יתרצו את ההשקעה הבלתי-פרופורציונלית בשטחים על חשבון הפריפריה?  
 
חשוב להבהיר ×›×™ לאור הליקויים שנחשפו במהלך השנתיים האחרונות, היעדר שקיפות הוא הבעיה הקטנה ביותר של החטיבה להתיישבות. גם אם ראשיה יכבדו את השקיפות החלקית שהסכימו לקבל על עצמם, ×™×”×™×” ×–×” שיפוץ קוסמטי ותו לא. נזכיר ×›×™ ×”×”× ×—×™×” המרכזית של היועמ"ש הייתה לבטל את הצינור הישיר בין קופת המדינה לחטיבה. הרעיון ×”×™×” להקצות לחטיבה כסף פר פרויקט - כך שלא תוכל לינוק באופן ישיר ובאין מפריע מכספי המסים של האזרחים. ×”× ×—×™×” זו נרמסה ברגל גסה, ולא נותר ממנה זכר.  
 
×”× ×—×™×” נוספת של היועמ"ש, שקבעה ×›×™ החטיבה לא יכולה לחלק כסף ציבורי לגופי צד שלישי - עמותות תורניות המקורבות לראשי "הבית היהודי" ופועלות במרכזי הערים בגוש דן, למשל - זכתה להתעלמות מוחלטת בהצעת החוק של סמוטריץ'. 
אגב, פעילות החטיבה בחודשים האחרונים מוכיחה ×›×™ לשקיפות חלקית זו אין כל השפעה על חלוקת התקציבים שהיא מבצעת. ×”דוח ×”אחרון של מרכז מולד בעניין החטיבה, שפורסם ×‘"כלכליסט", הראה ×›×™ אפילו השקעות החטיבה מהתקופה האחרונה, לאחר שחלק מתקציבה נחשף באתר החשב הכללי של משרד האוצר, לא מרמזות על שינוי כיוון. אפילו מבצע "צוק איתן" והשלכותיו הקשות על הדרום לא הצליחו להביא לשינוי סדר העדיפויות בחטיבה. על אף המצוקה החריפה ביישובי הדרום, תמיכות החטיבה ברשויות הופנו בעיקר להתנחלויות, וביתר שאת מבעבר. ×›×š, לדוגמה, ב-2014 השקיעה החטיבה 26 שקלים בתושב מועצת חוף אשקלון לעומת 1,497 שקלים – פי 58 – בתושב מועצת הר חברון.

לפרטים נוספים וראיונות - ×©×¨×•×Ÿ שחף: 054-6738999

Copyright © 2015 מולד, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences