Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?   Bekijk in browser

Picturing the Future Class 2015

Deze extra editie van de ROZENBROOD Nieuwsbrief is gewijd aan ons trendevent op donderdag 1 oktober in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. U vindt hieronder het programma.
 
PROGRAMMA
12.30 – 13.00  INLOOP
13.00 – 13.15  INTRODUCTIE door Nanon Soeters | ROZENBROOD Trendacademy
13.45 – 14.15
NEW UNITING
‘From king of all to all are king’
door Etty de Boer

Verenigingen ontstaan omdat een groep mensen een gezamenlijk belang deelt en dit op een efficiënte manier nastreeft. Op elk denkbaar terrein zijn er verenigingen in onze samenleving: politiek, geloof, sport, muziek, toneel, milieu, beroepen en branches. Echter in een samenleving die steeds individueler en flexibeler wordt, zien we dat traditionele ledenorganisaties het zwaar hebben om nieuwe, jonge leden te werven en bestaande leden aan zich te blijven binden. ‘New Uniting’ laat zien hoe en vooral waarom mensen zich anno 2015 verbinden. Etty de Boer geeft met haar presentatie inspiratie en oplossingsrichtingen voor een ieder die betrokken is bij het reilen en zeilen van een vereniging of ledenorganisatie.
13.15 – 13.45
BEZIT ALS BALLAST
Van bezit naar gebruik in de interieurbranche
door Chantal van der Nat

We hebben altijd al dingen geleend, gedeeld en geruild. Vooral met familie, vrienden en directe buren. Technologie heeft het mogelijk gemaakt dat we bezit nu ook via (online) platformen met volstrekt vreemden kunnen delen. Op steeds meer vlakken zie je dan ook deelinitiatieven ontstaan. In de presentatie ‘Bezit als ballast’ herleidt Chantal van der Nat deze initiatieven tot de achterliggende waarden. Vervolgens maakt ze aan de hand van inspirerende voorbeelden duidelijk hoe deze waarden zich laten vertalen naar kansen voor de interieurbranche.
14.15 – 14.45 
TOEKOMST VAN HET STADSPARK
door Ellentine van Elderen 

In ons land woont in 2050 70% van de mensen in de stad. De stad is aantrekkelijk vanwege zijn voorzieningen en het veelzijdige aanbod. De grond is schaars en kostbaar, dus we wonen compacter.
De roep om duurzaamheid en leefbaarheid vormt samen met de toenemende verstedelijking belangrijke drivers achter het opnieuw nadenken over de leefbare stad.
In de trendpresentatie ‘Toekomst van het stadspark’ onderzoekt Ellentine van Elderen hoe het park een rol hierin kan spelen. Elke stad heeft parken, oorspronkelijk, ontwikkeld voor ontspanning. Maar kan een park misschien ook energieleverancier, klimaatverbeteraar en de nieuwe sociale verbindingsplaats worden?
14.45 – 15.15  PAUZE
15.15 – 15.45
IS ER TOEKOMST VOOR MANAGEMENT?
door Myrjam Burger-Gerritsen

De besturing van organisaties gebeurt al decennia lang op dezelfde manier. Het management denken leek weinig innovatief te zijn. De laatste jaren komt hierin verandering en krijgen andersdenkenden over de inrichting van organisaties en de aansturing van mensen meer voet aan de grond. Organisaties roepen om innovatieve en creatieve medewerkers die het nemen van de eigen verantwoordelijkheid tot kunst verheffen. Maar hoe zorg je dat hier ruimte voor is? Met traditioneel management lijkt het een kansloze opgave dit aan te raken in mensen. Controle en beheersing maken niet creatief en werken angst in de hand. Myrjam Burgers-Gerritsen stelde zichzelf de vraag: Is er toekomst voor management? Beleef haar zoektocht mee!
15.45 – 16.15
THE FUTURE MUSEUM | Visiting a tasteful friend
door Ellen Groenveld

De waarden van de huidige musea dateren uit de 19e eeuw. Het gaat om het verzamelen en tonen van objecten. Maar zijn deze waarden nog wel houdbaar in de 21e eeuw? Is verzamelen nog een noodzakelijke en realiseerbare taak? Biedt het tonen van objecten de prikkelbeluste consument wel voldoende beleving? De presentatie ‘The Future Museum. Visiting a tasteful friend’ toont op een vriendelijke manier andere perspectieven voor het museum van de 21ste eeuw. Cultureel ondernemer Ellen Groenveld, gepokt en gemazeld in de museumwereld, laat trendgebaseerde kansen zien voor juist middelgrote musea om zich te positioneren en het publiek aan zich te binden
.
16.15 – 16.45
BODYWATCHING
door Nora Vrba

Mensen communiceren al door de eeuwen heen met hun lichaam. Kleding, lichaamsversiering en -houding spelen hierbij een grote rol en zijn altijd een bron van mooie beelden geweest. De presentatie ‘Bodywatching’ geeft een indruk van manieren waarop we in de 21e eeuw met ons lichaam omgaan. Hoe we teruggrijpen op de geschiedenis en andere culturen. En van de mogelijkheden die de technologie ons in de nabije toekomst gaat bieden. Hoe maakbaar is ons lichaam eigenlijk? En bepalen we in de toekomst op onderdelenniveau hoe we eruit zien? Nora Vrba neemt u mee in een adembenemend mooie presentatie. Met zo nu en dan schokkende beelden vertelt de presentatie het verhaal van de individualisering van het naakte lichaam.
16.45 – 18.00  AFSLUITING & BORREL
Datum: 1 oktober
Aanvang: 12.30 inloop, start 13.00 uur
Einde: 17.00 uur, borrel tot 18.00 uur
Locatie: Grote Zaal, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Tickets: € 50,- / studenten € 30,-

Ticketverkoop
Copyright © 2015 ROZENBROOD. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een contact bent van ROZENBROOD.

Postbus 241 
1860 AE  Bergen NH
office@rozenbrood.nl


* Klik hier om je af te melden
**Klik hier om je gegevens te wijzigen