Copy
View this email in your browser


Mis on HYPATIA?


Projekti HYPATIA raames toimuvad koolides ja väljaspool koolikeskkonda reaal- ja loodusteaduseid ning nende valdkondadega seotud erialasid tutvustavad tegevused, mis on suunatud peamiselt 13- kuni 18- aastastele tüdrukutele. 
 

Milleks projekti vaja on ja mille eest see seisab? 


Kõrgkoolidesse sisseastumise statistika näitab, et kuigi viimase kahe kümnendi jooksul moodustavad suurema osa üliõpilaskonnast naised – 2014. aastal 59% kõigist kõrghariduse omandajatest, siis samal ajal on naisüliõpilaste osakaal täppisteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) erialadel meestega võrreldes selgelt väiksem:Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ülevaade praegusest olukorrast esitab kõneka fakti: kogu EL-is on naiste osakaal professorite (kõrgeim akadeemiline aste) seas kõige suurem humanitaar- ja sotsiaalteadustes (vastavalt 28,4 % ja 19,4 %) ning kõige madalam inseneriteadustes ja tehnoloogias (7,9 %). Suuresti on selle taga ühiskonnas endiselt levinud stereotüübid nais- ja meesteadlaste kujutamises, mis omakorda on tinginud STEM erialade tööturul märkimisväärse soolise lõhe ja meeskandidaatide eelistamise.

Komitee on koostanud dokumendi teemal „Naised teaduses“, kus peamise eesmärgina on sõnastatud ELi kohustus kõigi oma liikmesriikide poliitikavaldkondades, sh teaduses ja innovatsioonis, edendada soolist võrdõiguslikkust ning naiste ja meeste võrdseid võimalusi ning on välja toodud soovitused nii naisteadlaste kuvandi muutmiseks kui ka üldise soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks.

HYPATIA projekt just seda eesmärki täidabki.
 

Varsti tulekul:

 
HYPATIA projekti järgmine kohtumine leiab aset juba 25.09 Tartus. Vajalik on eelnev registreerumine, kontakt: elyne.aaviksoo@ahhaa.ee

Teadusamps! 25.09 kell 12-15 kohvikus Krempel (Rüütli 12, Tartu)
Esimene brunch koos teadlastega! Arutle koos "Science For Women" programmi esindajate Aija Miglane ja Kristine Salmaga (Läti) ning Energia Avastuskeskuse juhi Kertu Saksaga teadustegevuse, tuleviku ja tehnoloogia üle. Brunch toimub inglise keeles.

Noortepaneel, 25.09 kell 18-21 AHHAAs (Sadama 1, Tartu)
Arutelu tuleviku hariduse, teaduse ja ühiskonna tolerantsuse üle. Teadusest, teadlastest ja isiklikust eduloost kõnelevad ka L'Oreal Baltikumi noorteadurid ja Energia Avastuskeskuse juht Kertu Saks. Sündmus toimub peamiselt inglise keeles.
HYPATIA projekti kohtumine toimub koostöös Teadlaste Öö Festivaliga. Kogu festivali kavaga saab tutvuda siin: http://www.teadlasteöö.ee/


HYPATIA noorte võrgustikule


Kõigi HYPATIA projekti liikmesriikide noortepaneelid saavad üheks kuuks võimaluse kajastada enda nägemust ühiskonnas praegu valitseva olukorra üle STEM ja noorte naiste seisukohast. Eesti noortepaneeli järg on jaanuaris 2017. Et rohkem aimu saada, kuidas ja mida teha, toimub juba selle aasta novembris proovisündmus!

10.11.2016 toimub rahvusvaheline teaduskeskuste ja -muuseumide päev, mille raames on noortepaneelis osalejatel võimalus korraldada või luua teemakohane tegevus. Sellest lähemalt juba 25.09 noortepaneeli kohtumisel.
 

HYPATIA sotsiaalmeedias


#HYPATIA #WomenInSTEM #ExpectEverything


Kontaktid ja lisainformatsioonKasutatud allikad:
- Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Naised teaduses” (omaalgatuslik arvamus)
- Brüssel, 15. oktoober 2014, raportöör: Indrė Vareikytė
- Teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) töökohad ja haridus: Eesti reaalsus ja vajadused. Mait Raava, Pro Konsultatsioonid. 19. 11. 2015. a. Tallinnas
- Arve ja fakte (2016), koostanud Marika Kivilaid, Mihkel Servinski, Greta Tischler, Kirjastanud Statistikaamet
- http://novaator.err.ee/v/teaduselu/421888c2-40e2-4091-b8e3-5b26da7f6b42/naisi-aitaks-teadusesse-tuua-eelarvamustest-vabanemine


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teaduskeskus Ahhaa · Sadama 1 · Tartu 10143 · Estonia