Copy
The festival of Performance Art We Are All Emotional will take place on May 6–7, 2022 in Prague.

The program comprises new works by Luis Manuel Otero Alcántara, Larisa David, Helena Eribenne, Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová, Laundry Collective, Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich, and Zorka Wollny.

The event is being organized by tranzit.cz / Matter of Art in collaboration with Divadlo X10 and co-curated by members of the tranzit.org network (Judit Angel, Dóra Hegyi, Livia Pancu, Georg Schöllhammer, Tereza Stejskalová & Attila Tordai-S.)

The joint event heralds the twentieth anniversary of tranzit.org celebrated in 2022. Admission to the festival is free of charge. ​​

→ Details
Facebook event
→ Press release
Festival performance
Všichni jsme emotivní proběhne od 6. do 7. května 2022 v Praze.


Nové performativní umělecké projekty pro festival připravují umělci a umělkyně nejen ze střední a východní Evropy, ale i z dalších zemí – Luis Manuel Otero Alcántara, Larissa David, Helena Eribenne, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Kolektiv Prádelna, Hajnal Németh, Ovid Pop, Maja Štefančíková, Doris Uhlich a Zorka Wollny.

Festival pořádá tranzit.cz / Ve věci umění ve spolupráci s Divadlem X10 a spolukurátorují ji členové sítě tranzit.org (Judit Angel, Dóra Hegyi, Livia Pancu, Georg Schöllhammer, Tereza Stejskalová & Attila Tordai-S.). 

Událost se koná k příležitosti dvacátého výročí, které tranzit.org slaví v roce 2022. Vstupné na celý program festivalu je zdarma.

→ Detaily
Událost na Facebooku
→ Tisková zpráva
In the sixth episode of our podcast, we spoke about the transformation of the Polish cultural landscape with journalist and artist Igor Stokfiszewski. 

”Our government, headed by the Law and Justice Party, has replaced a number of directors of prestigious cultural institutions. The Minister of Culture Piotr Gliński is using brutal language against contemporary art. He is labelling artists Bolsheviks, using the Nazi term “degenerate art” and so on,” argues Igor Stokfiszewski.

The minister is refusing to extend contracts for directors unfriendly to the regime, and filling the vacated posts with stooges. In the long term the cultural infrastructure is therefore being closed off from critical and engaged curators and artists. Although these personnel changes are legal, from the perspective of the Polish artistic community the minister’s measures are illegitimate.

You can listen to the original English version of the interview here. Subscribe to Raut on Spotify, Apple Podcasts, and SoundCloud
šestém dílu našeho podcastu jsme mluvili s novinářem a umělcem Igorem Stokfiszewskim o proměnách polské kulturní krajiny.

„Polská vláda v čele se stranou Právo a spravedlnost vyměnila několik ředitelů významných kulturních institucí. Ministr kultury Piotr Gliński používá proti současnému umění brutální jazyk. Umělce označuje jako bolševiky, používá nacistický termín „zvrhlé umění“, a tak dále,” říká v rozhovoru Stokfiszewski.

Šéf resortu nepohodlným ředitelům neprodlužuje smlouvy a na uvolněná místa dosazuje spřízněné osoby. Dlouhodobě se tak kulturní infrastruktura uzavírá kritickým a angažovaným kurátorům a umělcům. Přestože jsou tyto personální změny legální, z pohledu polské umělecké obce nejsou ministrovy kroky legitimní.

Podcast Raut můžete poslouchat na Apple PodcastsSoundCloudu a Spotify.

Website: matterof.art
Email: info@matterof.art 
Facebook, Instagram

Dittrichova 13/337
120 00 Prague, Czech Republic

Bienále Ve věci umění organizuje
tranzit.cz  /  Biennale Matter of Art
is organized by tranzit.cz

You may unsubscribe if you no 
longer wish to receive our emails.