Copy

       Novinky / News
 

Vyhlašujeme otevřenou výzvu pro nové členy kurátorské skupiny druhého ročníku bienále Ve věci umění v roce 2022. Zveřejnili jsme také komentované videoprohlídky nedávno ukončeného prvního ročníku. / We announce an open call for curators for the 2022 edition of the Biennale Matter of Art. We have also recently published a guided video tour of the first edition of the biennale.

       Bienále Ve věci umění 2022
Výzva pro kurátor(k)y


tranzit.cz vyhlašuje otevřenou výzvu, jejímž cílem je rozšíření týmu o členy a členky nové kurátorské pracovní skupiny. Jejím úkolem bude vyvinout koncepci výstavy bienále Ve věci umění / Matter of Art pro rok 2022 v kontextu debat o tématu dekolonizace. Téma plánovaného ročníku bienále reaguje na současné diskuse o dekolonizaci muzejních sbírek v USA i v Evropě a má ambici ukotvit tyto diskuse ve specifickém česko-slovenském a šířeji východoevropském kontextu.

Nově utvořený kurátorský kolektiv by měl toto téma uchopit, rozvinout a společně s týmem tranzit.cz připravit výstavní projekt a publikaci pro druhý ročník bienále Ve věci umění, který se uskuteční v roce 2022.

→ Detaily výzvy
→ Tisková zpráva

       Biennale Matter of Art 2022
Call for curators


tranzit.cz announces an open call for the new members of the curatorial working group for the next edition of the Biennale Ve věci umění / Matter of Art. The task of the group will be to develop a conception of the biennale edition for 2022 within the context of debates on decolonisation. The theme of the planned biennale is a response to contemporary discussions on the decolonisation of museum collections in the USA and Europe, and its ambition is to develop these discussions within the specific Czech-Slovak and broader Eastern European context.

The newly formed curatorial collective should take up this theme, develop upon it, and in co-operation with the team of tranzit.cz prepare an exhibition project and publication for the second edition of the Biennale Matter of Art, which shall take place in 2022.

Call details
→ Press release

       Naše publikace s předvánoční slevou

Ve spolupráci se spřízněným knihkupectvím ArtMap jsme připravili předvánoční akci. Pokud si objednáte bienálový reader společně s jedním z vybraných titulů (Didiera EribonaBruna LatouraChris Kraus nebo Marcela Duchampa), na celý balíček získáte slevu 33 %. Všechny další publikace z našeho nakladatelství tranzit.cz pak koupíte se slevou 20% a všech pět svazků série Postkoloniální myšlení I.–V. je pak možné koupit jako celek za speciální cenu 999 Kč 

Publikace si můžete jednoduše objednat ZDE, sleva platí pro objednávky uskutečněné do 23. 12. 2020

       Pre-christmas sale on our publications

We've prepared a special pre-Christmas offer in cooperation with our associated bookstore ArtMap – if you order The Biennale Reader in combination with one of selected titles (by Didier EribonBruno LatourChris Krausor Marcel Duchamp), you’ll get 33% off of the whole package. The entire catalog of our publishing house tranzit.cz is now also 20% off and we’ve also prepared a special offer on our series of publications Postcolonial Thinking I.–V. All five volumes are available together for the special price of 999 Kč (the regular price for the entire series is 1455 Kč)

You may discover the entire catalog and order your books HERE. The special offer will run until December 23rd 2020.

      Komentované prohlídky bienále jsou online

Na našem Vimeo kanále můžete streamovat tři díly obsáhlé videodokumentace bienále Ve věci umění 2020. Kurátoři Tereza Stejskalová a Vít Havránek vás provedou všemi pěti hlavními lokalitami bienále Ve věci umění: Galerií hl. m. Prahy v Městské knihovně, Pražskou tržnicí v Holešovicích, Panorama Hotelem Prague, podchodem u nádraží Praha–Holešovice a piazzettou u OC DBK. Videoprohlídky jsou tak alespoň malou náhradou pro ty diváky, kteří návštěvu bienále nestihli – výstava byla v říjnu předčasně ukončena z důvodu druhé vlny koronavirové pandemie a celkově tak byla přístupná jen necelé tři ze čtyř měsíců trvání. 

      Guided video tours of the Biennale are online

You can now stream a three-part comprehensive guided video tour of the Biennale Matter of Art 2020 on our Vimeo channel. Curators Tereza Stejskalová and Vít Havránek will lead you through the five main locations of the recently concluded exhibition – Prague City Gallery in the Municipal Library, Prague Market in Holešovice, the plaza of the DBK Shopping Mall, Panorama Hotel Prague, and the pedestrian underpass at the Prague–Holešovice railway station. The exhibition was closed prematurely in October due to the second wave of the coronavirus pandemic, and so in total it was only open for three of the four months of its duration. These video tours are at least a small compensation for viewers who didn’t manage to make it to the exhibition

Video tour III. | Podchod u nádraží – Praha–Holešovice – train station underpass | Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020

Website: matterof.art
Email: info@matterof.art 
Facebook, Instagram

Dittrichova 13/337
120 00 Prague, Czech Republic

You may unsubscribe if you no 
longer wish to receive our emails.