Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Kennismakingskampen

Beste ouders/verzorgers,
Elk jaar vinden vlak na de zomer-vakantie de kennismakingskampen plaats. Echter is voor het aankomende schooljaar in samenspraak met de MR besloten dit kamp eenmalig geen doorgang te laten vinden. Dit heeft te maken met de onduidelijkheid m.b.t wel/niet mogen overnachten.
Lees verder

Formatie 2020-2021

Beste Ouders/Verzorgers,
Het maken van een formatieplaatje is elk jaar een grote puzzel. Allereerst wordt er gekeken naar het plaatje van de school met daarin de leerlingaantallen, de zorg, de ontwikkeling, etc. Te noemen: het schoolbelang. Daarna wordt er gekeken naar het belang van het personeel: wat zijn de wensen van de mensen? 
Lees verder

Personeel schooljaar 2020-2021

Na de zomervakantie komt juf Lisa (groep 4) terug van zwangerschaps-verlof. Ze start maandag 24 augustus.
In september gaat juf Renee (groep 1-2 C) met zwangerschapsverlof. Juf Lotte vult dit verlof in.
Zoals bekend, heeft Juf Bente uitbreiding van uren en zal zij fulltime gaan werken in groep 3 B.
Lees verder

Inloop

’s Morgens om 8.20 uur, als de eerste zoemer gaat, gaat de deur open en is er een inloop voor de kinderen tot 8.30 uur. Er is dan bijvoorbeeld de gelegenheid om  te lezen, een opdracht uit te voeren of een praatje met de klasgenootjes en/of groepsleerkracht te maken. Als de kinderen eenmaal binnen zijn, blijven ze in de klas. Er is buiten geen pleinwacht. Als om 8.30 uur de tweede zoemer gaat, start het lesprogramma. 
Lees verder

Nieuws uit groep 3

Op woensdag 8 juli vieren we juffendag. Zoals jullie in de mail hebben kunnen
lezen, mogen de kinderen een gezelschapsspel meenemen.
De laatste week in groep 3 staat in het teken van opruimen en afsluiten. We
gaan samen poetsen, letterdozen sorteren, kastjes opruimen, enz., zodat er volgend jaar weer een frisse start gemaakt kan worden. 
Lees verder

Nieuws uit groep 5 

Nog even en we hebben vakantie. Al terugkijkend kunnen we zeggen dat we ondanks de Corona tijd een gezellig en fijn schooljaar hebben gehad. Er is volop met plezier gewerkt en we hebben genoten van deze groep kinderen die we het afgelopen schooljaar mochten begeleiden. Bedankt voor alle hulp die we dit jaar van ouders hebben gekregen. We wensen iedereen een hele zonnige vakantie toe !!! 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Op onze website staat een overzicht van de vakanties voor het volgende schooljaar. Hier ziet u ook de overoge vrije dagen, zoals de dagen waarop het team een studiedag heeft.
Klik hier voor het overzicht.

Ik lees in de zomervakantie. Jij ook?

Kinderen die doorlezen in de zomervakantie zakken niet terug in hun leesniveau blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk. Natuurlijk kun je in de vakantie voor boeken terecht in de Bibliotheek. Tijdens de vakantie is de Bibliotheek geopend, kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor de openingstijden in de zomervakantie.
Lees verder

Zomervakantie

Schooljaar 2019-2020 wat een bijzonder jaar! Een jaar dat veel van de flexibiliteit en creativiteit van de kinderen, ouders en het team heeft gevraagd. De corona-maatregelen brengen beperkingen met zich mee maar bieden ook weer mogelijkheden/eye-openers. Deze hebben we samen ontdekt en ervaren. Door er SAMEN voor te gaan, is het gelukt en kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken. Nog een paar dagen en dan ...... gaat iedereen genieten van een welverdiende vakantie!

Protocol i.v.m. corona

Het huidige protocol en het daarbij behorende verkeersplan blijft van kracht totdat we vanuit de PO-raad een nieuwe update ontvangen.
Om de doorstroom van het verkeer rondom de school te bevorderen, willen wij u vragen om indien uw kind brengt, kort afscheid te nemen en gelijk weer te gaan. De wegen/paden blijven op deze manier ook vrij voor het overige verkeer. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verkeersexamen

Theoretisch- en praktisch verkeersexamen groep 7 
Door de coronacrisis zijn het theoretisch- en praktisch verkeersexamen van groep 7 van dit jaar afgelast. Het praktisch verkeersexamen is verzet naar volgend schooljaar. De school heeft de mogelijkheid gekregen om het theoretisch verkeersexamen dit schooljaar alsnog te maken of er voor te kiezen om dit begin volgend schooljaar te doen. 
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Beste allemaal,
Het schooljaar zit er alweer op. Wat is het snel gegaan in deze gekke tijd. Toch vond ik het hartstikke leuk en wil jullie ook bedanken voor de samenwerking. Ik ga de kinderen ontzettend missen!
We gaan groep 6 afsluiten met gezellige activiteiten deze week. Waaronder de juffendag van morgen! En…. Op vrijdag gaan we gezellig bingo spelen.
Nogmaals bedankt en ik zie jullie volgend jaar nog!

Nieuws uit groep 1 en 2

Gisteren hebben de kinderen tijdens de doorschuifmiddag kennisgemaakt met hun nieuwe juf..... Morgen vieren we samen een flodderig juffenfeest..... Zo nadert de laatste schooldag. We kijken terug op een fijn maar bijzonder schooljaar. Door de corona hebben we de kinderen enkele schoolweken moeten missen. Fijn, om te ervaren hoe betrokken de ouders de 'lestaken' van ons overnamen. We zeggen vol trots: "LeerRijk heeft fantastische kinderen met fantastische ouders". 
Dankzij de inzet van de ouders kunnen we terugkijken op een schooljaar met veel LeerRijke momenten! 
DANK JE WEL OUDERS!!!!

Beterschap juf Anke

Juf Anke zit nog volop in haar behandeling. Fijn om te merken dat ze voldoende energie heeft om ons op afstand te volgen. We wensen haar heel veel beterschap toe!

Zomertoernooien Leef!

Deze zomervakantie kun je meedoen aan een knotshockeytoernooi en/of voetbaltoernooi! Check de poster voor alle informatie of klik op de website link. Hier kun je jezelf ook direct inschrijven.
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp