Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

18-12: Voorlichting vuurwerk bureau HALT gr. 8
19-12: Voorbereiding Kinderraad gr. 8
20-12: Kerstviering aula
12.30 Start kerstvakantie (t/m 3-1)
6-1: Opening thema Trefwoord
9-1: Presentatie maken Kinderraad gr. 8
10-1: 12.00 Voorleeshalfuurtje gr. 1-2B
14-1: 19.30 MR vergadering
15-1: Spelletjes gr. 1-2
16-1: Normeringstoets Route 8 in gr. 8 als oefen-eindtoets
20.00 Vergadering OV
17-1: Kopij nieuwsbrief aanleveren
8.30 Voorleeshalfuurtje gr. 1-2C
11.45 Leerlingraad
12.00 Voorleeshalfuurtje gr 1-2A
19-1: 11.00-13.00 Open dag LeerRijk
Gastles Unicef gr. 6
20-1: Presentatie Kinderraad gr. in raadszaal gemeente Someren
21-1: Nieuwsbrief wordt verzonden
22-1: Start nationale voorleesdagen (gr. 1 t/m 3 in pyama naar school)
26-1: 12.00-16.00 Open dag Varendonck College

Kerstviering

A.s. vrijdag hebben we in de hal onze kerstviering. Dit keer in het teken van "Vrede"'. De vredesvlag hangt al aan de wand en ook is het thema zichtbaar aanwezig door de zin: "Vrede is dichtbij""
In de onderbouw lezen we het prentenboek: "Het besluit van sneeuwuil" voor. De dieren in het bos maken zoveel ruzie dat sneeuwuil met de mededeling komt: "wegens gebrek aan vrede komt kerst dit jaar niet".
Lees verder

Nieuws uit groep 1/2

Thema
Sinterklaas heeft nauwelijks zijn hielen gelicht, of Kerstmis staat alweer voor de deur. Een korte periode van voorbereiding voor Kerstmis dit jaar. Maar... kinderen zijn flexibel en schakelen snel over op het komende kerstfeest.
We zitten volop in de voorbereiding voor de kerstviering. Thuis zal het liedje "Samenwarmgezellig" wel vaak gezongen worden, een onderdeel van onze viering van a.s. vrijdag.
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Ook dit jaar heeft de Sint groep 6 blij mogen maken met een tweetal cadeaus. Zo hebben we het SQULA spel gekregen, een leerzaam én leuk bordspel. En we hebben ook een fietstrapper voor onder de tafel gekregen zodat er wat calorieën verbrand kunnen worden tijdens het werken! Daarnaast hebben we een hele gezellige dag gehad met prachtige surprises. Mijn complimenten hiervoor! Iedereen heeft super zijn of haar best gedaan. 
Lees verder


Herinnering contributie oudervereniging

schooljaar 2019-2020
Geachte ouders/verzorgers,
Wij hebben al van heel veel ouders de ouderbijdrage ontvangen. We gebruiken deze bijdrage om de kosten van allerlei activiteiten op school te financieren, zoals vieringen rond Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen. 
Lees verder

Lessen in geluk

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij in de groepen aan de slag met de lessen in geluk van Gelukskoffer.  
Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor groep 1 t/m 8 gebaseerd op de positieve psychologie. De lessen in geluk ondersteunen kinderen positief in hun individuele emotionele ontwikkeling.
Lees verder

Voorlichting HALT gr. 8

Jaarlijks verzorgt bureau HALT voorlichting over 'Overlast tijdens de jaarwisseling' in groep 8. Centraal staat onder andere vuurwerk. Zie het infoblad van HALT voor meer informatie.

Rookvrij schoolplein

Op LeerRijk inmiddels al een gewoonte, maar nu wordt het ook wettelijk geregeld. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle schoolpleinen in Nederland rookvrij zijn. Zie de flyer voor verdere informatie.


Kerstactiviteiten bieb

Op LeerRijk vinden we lezen erg belangrijk. Niet alleen op school, maar ook thuis, hoort lezen een vaste plek te hebben. Daarom wijzen we u graag op de activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd in de kerstvakantie.
Klik HIER voor het programma.


Nieuwe staking?

Zoals u wellicht in de media zult hebben gehoord, hebben de vakbonden opnieuw een staking in het volledig Nederlands onderwijs aangekondigd. Wat deze staking concreet op LeerRijk gaat betekenen is nu nog niet bekend. Na de kerstvakantie hoort u hierover meer.
Zie de actieflyer voor de redenen van de stakingen.

Nieuws uit groep 5

Spreekbeurt 
Elk schooljaar wordt er door de kinderen van groep 5 een spreekbeurt gegeven. De voorbereiding hiervoor wordt op school gedaan. Onder begeleiding van een bibliotheekouder zoeken de leerling een informatieboek over het gekozen onderwerp.  Met hulp van deze ouder wordt het eerste gedeelte van het voorbereidingsformulier ingevuld.
Lees verder

Nieuws uit groep 3

De kinderen krijgen voor in de kerstvakantie een leesbingokaart mee naar huis. De bedoeling is dat ze alle vakjes kunnen kleuren en dus ‘bingo’ hebben. Na de kerstvakantie nemen de kinderen de bingokaart weer mee terug naar school. Dit is om het lezen in de vakantie te blijven stimuleren, het is belangrijk dat kinderen veel oefenen zodat het leesniveau wat ze nu bereikt hebben niet daalt. 
Lees verder

Nieuws uit groep 4

In de klas hebben we de afgelopen weken gewerkt rondom het thema sinterklaas. We hebben in circuit gewerkt met verschillende spelvormen, zoals kwartet en domino. Daarnaast hebben we ook veel gelezen en begrijpend lezen in het thema. Er stond welk kind wat in zijn schoen had en de kinderen moesten dan de juiste naam opschrijven, waarvoor ze dus super goed moesten lezen.  
Lees verder

Nieuws uit groep 8

In groep 8 is het project uit de Kinderraad nu echt begonnen. Op donderdag 28 november is de presentatie van het probleem geweest, onder begeleiding van Kristel Berkvens van Prodas en Pieter de Groot vanuit de gemeente. Rondom een klimaatbestendig Someren wordt de komende weken gewerkt aan een drietal vragen:
1. Wat kunnen we zelf doen? 
Lees verder

Nieuws uit groep 7

Met trots namen de jongens van groep 7 de welverdiende wisselbeker mee naar huis. Deze sportieve, fanatieke jongens zijn kampioen geworden van het zaalvoetbaltoernooi in de Postel. Leef organiseerde het toernooi en het was afgelopen woensdag voor alle groepen 7 van de basisscholen van Asten en Someren. 

Schaken

Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de schaakvereniging wordt er een schaaktoernooi georganiseerd voor de kinderen uit groep 3, 4 en 5. 
Eindhoven Brainport organiseert een schaaktoernooi dat wordt gehouden voor scholen in het Brainportgebied in het PSV stadion.Dit toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 15 januari 2020 van 13.30-17.30 uur.
Lees verder

MR veragdering

Op dinsdag 5 november jl. is de tweede MR vergadering van dit schooljaar geweest. Tijdens de MR-vergaderingen passeren alle voorkomende onderwerpen en gebeurtenissen de revue. Elk belangrijk besluit dat de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. 
Lees verder

Info Leo-onderwijs

Dit schooljaar staan er weer een aantal informatieavonden over Leo onderwijs gepland. De eerstvolgende is op woensdag 22 januari 2020
De avonden starten allemaal om 19.00 uur en vinden plaats in de nieuwe schoolomgeving van de Leo op bs. St. Willibrordus, Romboutsstraat 2 te Deurne.
Lees verder

Workshopaanbod

BSO Korein
Beste ouders, 
Voor de kinderen van de basisschool worden op locatie Korein Acaciaweg, Acaciaweg 24 in Someren twee workshop-reeksen georganiseerd.
•    Workshop 'Stuntman' voor groep 3 t/m 8 
•    Workshop 'Ontdek meer Gaming' voor groep 5 t/m 8 
Lees verder
Copyright © 2019 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp