Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. Dit is de januari-versie. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

t/m 7-2 worden er Cito lovs toetsen afgenomen
22-1:
 Start nationale voorleesdagen (gr. 1, 2 en 3 in pyjama naar school))
Corepower gr. 4
19.00 Infoavond LEO-onderwijs (info)
26-1: 12.00-16.00 Open dag Varendonck college
27-1: 10.00 Opening Trefwoord thema
30 en 31-1: Onderwijsstaking - LeerRijk gesloten
31-1: 18.00-21.00 Open Dag Willibrord Gymnasium Deurne
3-2: 19.30-21.00 Informatieavond Willibrord Gymnasium Deurne
5-2: Corepower gr. 4
7-2: Kopij nieuwsbrief aanleveren
17.30-20.30 Open dag Citaverde College Nederweert
11-2: 9.30-11.00 Voorleeswedstrijd Someren gr. 8 in de Ruchte
19.30 Bijeenkomst werkgroep verkeer
Nieuwsbrief wordt verzonden
14-2: 11.45 Vergadering Leerlingenraad

Nieuws uit groep 4

De weken in het nieuwe jaar vliegen voorbij. Over 5 weekjes is het alweer carnaval. Dat is ook het moment dat juf Lisa met zwangerschapsverlof gaat, als alles goed blijft gaan. Haar laatste werkdag is woensdag 19 februari en zij heeft verlof tot en met het einde van het schooljaar, wat betekent dat zij niet meer voor de klas zal staan dit schooljaar. Op dit moment is er nog niet bekend wie haar zal vervangen. Zodra er meer bekend is, zullen jullie dit horen.
Lees verder

Nieuws uit groep 7

Dit jaar is de jeugdraad van de Meerpoel sterk vertegenwoordigd door kinderen uit onze klas. Ninte, Eva, Sarah, Thijs en Milan zitten in de jeugdraad, samen met kinderen van de Mariaschool waaronder prinses Lynn en adjudante Mare. De kinderen hebben het er maar druk mee! ;-)  Zij hadden zondag 12 januari receptie in Centraal. Wat een overdonderende belangstelling! 
Lees verder

Nieuws uit groep 8

Inmiddels is de presentatie van de kinderraad geweest. In de raadszaal van het gemeentehuis hebben de groepen hun presentatie gegeven voor mensen van diverse instanties. Ook burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels waren onder de aanwezigen. Zeker de discusie na de presentatie was mooi om mee te maken. Binnenkort kunt u dit zien en horen bij Siris.
Op 17, 18 en 19 februari vinden de adviesgesprekken plaats. Binnenkort krijgen jullie een mail om in te plannen.

Prijs, prijs, prijs, prijs !!!

Ongelofelijk, maar waar! Ons kinderrechtenfilmpje van Unicef heeft gewonnen!
We staan in de top 3 wat betekent dat ons filmpje vertoond gaat worden in het grote Tuschinsky theater in Amsterdam. Op zaterdag 27 juni zal er een bus onze filmsterren van groep 7 komen ophalen en naar Amsterdam brengen. Er worden negen filmpjes vertoond waarna er 4 prijzen te winnen zijn: Beste film -  beste acteerprestaties – beste kinderrecht – publieksprijs. 
Het duurt nog even, maar we hebben er zin in! Dus op 27 juni allemaal even een kaarsje aansteken om ons succes te wensen!

Gymrooster

Het gymrooster voor het komend halfjaar kunt u hier vinden.

Oudervereniging

Beste ouders/verzorgers,
Graag lichten we kort toe wat we met de ouderbijdrage allemaal bekostigen. Hopelijk zorgt deze uitleg voor extra betalingen. Verderop in deze nieuwsbrief is over de ouderbijdrage meer te lezen. Met het geld dat jullie jaarlijks naar ons overmaken vullen we de snoeppotten zodat er in de klassen op een leuke manier aandacht besteed kan worden aan de verjaardagen van alle leerlingen. 
Lees verder

Ouderbijdrage !!!

Beste ouders/verzorgers,
De betaling van de ouderbijdrage blijft dit jaar helaas flink achter met andere jaren. Bijna 40% van de ouders / verzorgers heeft de bijdrage nog niet betaald. Voor deze ouders/verzorgers daarom nog deze extra herinnering.
Voor informatie wat er met de ouder-bijdrage betaald wordt verwijzen we je graag naar het kopje "oudervereniging" in deze nieuwsbrief.
Lees verder

Schaken

Op zondag 26 januari 2020 organiseert schaakvereniging De Combinatie uit Asten het jaarlijkse regionale schaaktoernooi voor teams van basisscholen uit district Helmond.
Je kunt je hier voor aanmelden als je een team van vier personen hebt. Heb je een team van vier personen, mail de namen van je team, uiterlijk woensdag 22 januari, door naar jamie.kolen@prodas.nl. In de bijlage vind je meer informatie.

Staking - LeerRijk dicht

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal LeerRijk i.v.m. de landelijke onderwijsstaking gesloten zijn. Het team staat volledig achter de eisen aan de politiek en het merendeel zal op een of ander manier gehoor geven aan de stakingsoproep. Via de mail bent u hierover al op de hoogte gebracht.
Op het moment van schrijven stond de teller inmiddels op 2871 scholen die hebben aangegeven deze dagen gesloten te zijn.

Toets periode LeerRijk

In week 4, 5 en 6 zullen de midden toetsen van ons leerlingvolgsysteem CITO worden afgenomen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven de ontwikkelingsgroei weer op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat en studievaardigheden. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan met een of meerdere van deze toetsen aan de slag.
Lees verder

Digitaal toetsen Cito

In schooljaar 2019/2020 zullen de CITO spellingtoetsen in groep 7 en groep 8 digitaal afgenomen worden. Zoals u wellicht weet wordt de eindtoets van groep 8: Route 8, ook digitaal afgenomen. LeerRijk kiest ervoor om de spelling toets van CITO digitaal af te nemen zodat de kinderen wennen aan de manier van (digitaal) toetsen. 
Lees verder

Nieuws uit groep 3

Letterfeest 
Aan het einde van thema 6, het thema waar we nu mee bezig zijn, hebben de kinderen alle letters geleerd. Dat moet natuurlijk gevierd worden! 
Dit gaan we dus ook doen tijdens een letterfeest. Het letterfeest vindt plaats op woensdag 22 januari van 10.30 tot 12.30 uur. 
Ouders zijn van harte welkom. 
Lees verder

Nieuws uit groep 1-2

Thema Geluk
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen, werken we de komende weken rondom het thema geluk. Het prentenboek ‘Moppereend’ dat centraal staat tijdens De Nationale Voorleesdagen, sluit perfect aan bij dit thema. Door het gemopper van moppereend gaan ook de andere dieren mopperen. De wolk die boven Moppereend hangt, wordt steeds groter.
Lees verder

Kiss en Ride plek

Kiss en Ride wat is dat ook alweer?
We kregen laatst de vraag of we nog eens willen uitleggen wat een Kiss en Ride plek nou eigenlijk is. Dit omdat ze ook bij ons op school gebruikt wordt zoals niet de bedoeling is...
Een Kiss en Ride plek is een tijdelijke parkeerstrook. Ze zijn bedoeld om kinderen af te zetten of op te halen en meteen weer verder te rijden. 
Lees verder

Vakantierooster nieuw schooljaar 

In de bijlage vind u het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021. Hierin zijn nog niet de studiedagen opgenomen.

Blog Anke

Wat een geluk dat ik op LeerRijk werk. In mijn blog kunt u lezen hoe wij er mee bezig zijn.

Nieuws uit groep 6

Afgelopen week hebben de kinderen hun ‘beloning’ mogen uitvoeren. Ze hadden met z’n allen twintig groepsduimen bij elkaar verdiend voor hun harde werken. En wat kozen ze…: een make-over! Lippenstiften, haren verven en elkaar make-uppen. de lol kon niet op. De kinderen vonden het in ieders geval ‘geweldig’. Hopelijk is de verf goed uit de haren gekomen…
Lees verder


Interessant voor u?

Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en opvoeders. Groepstrainingen
bieden het voordeel dat deelnemers van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De
trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. Hier vindt u het aanbod voor de
komende maanden. Aanmelden en meer informatie op lerenmetlev.nl (zinzicht)
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp