Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Nieuws uit groep 4

Deze week zijn we weer met de volledige groep aan de slag gegaan. Aan de ene kant jammer, want veel kinderen komen helemaal tot hun recht in kleinere groepen. Maar natuurlijk ook heel fijn om samen het schooljaar af te kunnen sluiten. We gaan er in ieder geval nog een paar hele mooie weken van maken.
Komende week zullen we ook starten met de cito toetsen. AVI en DMT hebben we afgelopen week al afgenomen bij alle kinderen en komende week maken de kinderen nog de cito van rekenen en spelling. We zullen dus niet alle toetsen afnemen. 

Nieuws uit groep 1-2

Thema water
In deze corona tijd met al zijn beperkingen zijn we gelukkig weer met complete groepen gestart.
De kinderen doen ontzettend hun best om zich te houden aan de corona maatregelen en we zien ook dat de kinderen vanuit thuis heel goed geïnstrueerd zijn.
Handen wassen, bij de poort afscheid nemen, de juf niet knuffelen, fantastisch hoe ze het doen. 
Lees verder

Doorschuifmiddag

Tijdens de doorschuifmiddag op maandag 6 juli, maken alle kinderen van onze school kennis met de 'nieuwe' juf of meester en werken/spelen ze in hun 'nieuwe' klas. Dinsdag 30 juni ontvangen de kleuters een uitnodiging voor deze doorschuifmiddag van hun 'nieuwe' juf. Dus dan is de groepsverdeling bekend. 
Lees verder

Nieuws uit groep 7

Fijn dat we weer met de hele groep samen zijn. De eerste week begon heel goed met af en toe weer wennen aan het ritme en aan de regels die nog eens aangescherpt moesten worden. Behalve hard werken hebben we tussendoor ter ontspanning, de film van de toenmalige kleutermusical gekeken. Echt lachen! WAT EEN SCHATJES!!!! Het valt me op dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel veranderd zijn, alleen een stukje groter met een ietwat zwaardere stem. 😉 
Lees verder

Nieuws uit groep 8

Minder dan 4 weken zijn er nog te gaan voor de kinderen en voor groep 8 betekent dat ook de laatste periode op LeerRijk. Het afscheid komt dus nu heel snel dichterbij.
Dit afscheid moeten we door de huidige omstandigheden anders gaan inrichten en we zullen er alles aan doen om dit toch op een mooie manier af te sluiten.
Lees verder

Plusklas

De plusklas is helaas in de 2e ronde vroegtijdig komen te vervallen door de Corona crisis. De RIVM richtlijnen staan het helaas niet toe dat de klassen weer draaien omdat gewerkt wordt met kinderen van verschillende basisscholen. In schooljaar 2020/2021 komen de Plusklassen van Prodas te vervallen. Er wordt momenteel binnen de basisscholen van Someren gekeken naar welke andere mogelijkheden er zijn. Zodra wij hier meer over weten zult u dit kunnen lezen in de nieuwsbrief.

Topklas

De Topklas is helaas moeten stoppen vanwege Corona. Vanwege de RIVM richtlijnen was het niet mogelijk om dit schooljaar een vervolge te geven aan de Topklas. De kinderen die deelnamen kunnen volgend schooljaar hun periode afmaken. 

Trainingen SOVA en Veerkracht

In de afgelopen periode waren er verschillende kinderen die deelname aan een training via school: SOVA training of de veerkrachttraining. Helaas is bij beide training slechts een begin gemaakt en zijn de verdere bijeenkomsten vanwege corona komen te vervallen. Volgend schooljaar zullen deze trainingen opnieuw opgepakt en vervolgd worden. Als duidelijk is per wanneer dit weer start zal dit met u gecommuniceerd worden. 

Nieuws uit groep 3

Wat fijn dat we weer samen zijn! Na weken thuis te hebben gezeten en daarna met de helft van de klas, zijn we eindelijk weer met de hele klas samen. De eerste week hebben we volop bijgepraat en groepsvormingsspelletjes gedaan. Ook gaan we de gelukslessen weer oppakken. De meeste kinderen hebben hun geluksdozen aan de klas laten zien en hebben ook al geluksvoorwerpen verzameld. 
Lees verder

Juf Bente

Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
Wat fijn om te mogen werken op basisschool LeerRijk. Aankomend schooljaar ben ik de fulltime groepsleerkracht van groep 3b. Ik heb veel zin om er samen met de kinderen, ouders en leerkrachten een fijn schooljaar van te maken. 
Lees verder

Interne verhuizing

Zoals bekend starten we het komend schooljaar met twee groepen 3. Groep 3 A: Juf Anne en groep 3 B: juf Bente. Groep 3 A blijft in het lokaal van de huidige groep 3. Groep 3 B komt in het lokaal van de huidige groep 1-2C van juf Renee. In de speelzaal komt groep 1-2 C van juf Renee. De speelzaal wordt zo ingericht dat alles vrij eenvoudig naar een zijde geschoven kan worden zodat deze ruimte ook nog als speelzaal gebruikt kan worden. Deze interne verhuizing staat gepland op vrijdag 26 juni. 

Nieuws uit groep 6

Jaja, we zijn gelukkig weer gestart. Eindelijk! De eerste week zit erop. Het was even wennen maar het ritme  en de structuur zit er al snel in. Ik en de kinderen zijn in ieders geval blij dat we elkaar weer allemaal zien. 
De komende vier weken gaan we nog lekker werken en het gezellig maken in de klas zodat we het schooljaar goed kunnen afsluiten.

Vacature GMR

Op iedere school is een MR actief, zo ook op LeerRijk. Daarnaast is er Prodasbreed ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Hierin zitten zowel leerkrachten als ouders van de aangesloten scholen. Zij houden zich bezig met de bestuurskant van de organisatie. 
Voor de GMR is er nu een vacature voor een ouder. Let op: de termijn voor aanmelding is uiterlijk 18 juni!
Zie poster

Leef Sportstuif

Vrijdagmiddag activiteit 
Nu de scholen weer volledig zijn gestart, vindt ook de vrijdagmiddag activiteit van Leef Sportstuif weer plaats.
Voor meer informatie zie de poster.
Inschrijven kan op de website.


Nieuws van Peutergroep LeerRijk

Donderdag 9 en vrijdag 10 juli nemen Tineke van Ooijen en Tonny Cramers afscheid bij peutergroep LeerRijk na 30 jaar werkzaam te zijn geweest met peuters. Ze hebben dan ook zeker veel kinderen en zelfs ouders in hun groep gehad. 30 Jaar geleden zijn ze begonnen als vrijwilliger en werken inmiddels al jaren met veel passie en plezier als peuterspeelzaal juf of pedagogisch medewerker zoals de functie nu officieel heet.
Lees verder

Groepsfoto ‘s

Dit jaar worden er, i.v.m. corona, geen foto’s gemaakt via de schoolfotograaf. Een leerkracht zal daarom van iedere groep een klassenfoto maken zodat iedereen toch nog een foto van zijn of haar groep heeft.
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp