Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. Dit is de februariversie. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

13-2: Corepower gr. 7
14-2: 11.45 Vergadering Leerlingenraad
17-2: 12.00 Opening Trefwoord thema
Adviesgesprekken gr. 8 (t/m 19-2)
19-2: 11.45 Spelletjes gr. 1-2
Corepower gr. 4
20-2: 9.00 IVN activiteit gr. 8 (Stulp)
Rapporten (gr. 3-8) worden verstuurd
21-2: Carnaval op LolRijk
24-2: Carnavalsvakantie t/m 28-2
2-3: Start oudergesprekken gr. 2, 3, 5, 6 en 7 (t/m 5-3)
3-3: 10.30 Corepower herhaling gr. 8
4-3: 11.45 Vergadering leerlingenraad
6-3: Kopij nieuwsbrief
11.30 Seksuele weerbaarheid door Onis gr. 7-8
9-3: Aanmelden Varendonck 
10-3: Aanmelden Varendonck
10.30 Corepower herhaling gr. 8
Nieuwsbrief wordt verstuurd
12-3: Excursie Klok en Peel gr. 5
13-3: Studiedag - kinderen vrij

Nieuws uit groep 3

Letterfeest
Op woensdag 22 januari heeft groep 3 een geslaagd letterfeest gehad. De
kinderen hebben alle letters geleerd, superknap! De kinderen hebben eerst laten horen dat ze de letters kenden en daarna hebben ze het lied over het alfabet gezongen. Hierna volgden een letterbingo, spellencircuit en een
letterspeurtocht. De kinderen waren heel betrokken en enthousiast.
Lees verder

Nieuws uit groep 4

Groepsoverstijgend werken
Op 27 januari zijn we begonnen met groepsoverstijgend werken met groep 3 en 4 samen. De kinderen zitten dan gemengd in beide lokalen. We zijn gestart met een gezamenlijke opening in de aula. Er waren 2 ruimtereizigers die de ruimte in wilden gaan met hun spaceshuttle, maar ze wisten er nog niet alles van. In de komende weken gaan de kinderen op onderzoek uit in groepjes. 
Lees verder

Nieuws uit groep 7

De Cito-toetsen zijn inmiddels helemaal klaar voor midden groep 7. Kinderen gaven aan dat ze dit op verschillende manieren hebben ervaren. De een raakte in de stress, terwijl de ander rustig kauwend op de “doorgeknipte Bubbelgum” 😉 de toetsen doorliep, ieder op zijn/haar eigen tempo. We hebben aandacht besteed aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en strategieën die helpend kunnen zijn.
Lees verder

Oudergesprekken

De oudergesprekken voor de groepen 2, 3, 5, 6 en 7 vinden vanaf maandag 2 maart plaats. Binnenkort kunt u uw eigen voorkeur weer inplannen in ons digitale rooster. Dit rooster vind u op de website onder het kopje 'Ouders'.
De groepen 4 en 8 hebben voor de carnavalsvakantie al gesprekken gehad en staan dus ook niet in het rooster.

Vervangingsoplossingen

Met enig geregel en geschuif én medewerking van flexibele collega's hebben we de komende vervangingsproblematiek op kunnen lossen.
Lees verder

2-Talig Havo

Het Varendonck College komend start schooljaar met tto-havo! Deze info kregen we van hen.
We starten met deze tto-stroom omdat er veel vraag is van leerlingen en ouders om ook op de havo onderwijs in het Engels te volgen en zo bijvoorbeeld beter voorbereid te zijn op de Engelstalige vervolgstudies na het voortgezet onderwijs. 
Lees verder

Hoe overleef ik de brugklas?

Aankomende 4 maart heeft het Willibrord gymnasium in Deurne een "hoe overleef ik de brugklas"-dag voor alle kinderen met een havo/VWO of VWO advies. Tijdens deze dag geven ze tips en tricks geven voor de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Ze doen dit d.m.v. leuke en informatieve workshops. 
Heb je zin om te komen laat het dan weten via de website van de school.

Nieuws uit groep 5

In de maand februari en maart staan er buitenschoolse activiteiten gepland. 
De IVN  tentoonstelling zoogdieren is op 12 februari a.s. Die dag gaan de kinderen o.l.v. IVN - gidsen actief aan de slag over het onderwerp zoogdieren.   
Op donderdag 20 februari gaat onze groep samen met groep 6 in de voormiddag deelnemen aan de Make It dag op hogeschool de Kempel in Helmond. 
Lees verder

Nieuws uit groep 8

Op maandag 9 en dinsdag 10 maart vinden op het Varendonck de aanmeldingen weer plaats. De meeste kinderen gaan vanuit LeerRijk naar het Varendonck. Uiteraard is dit geen verplichting, aanmelden kan op de school waar iedereen zich het best voelt. Overigens is het met ingang van het nieuwe schooljaar op het Varendonck ook mogelijk om 2-talig havo te volgen. Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer info.
Lees verder

Nieuws uit groep 1-2

Op dit moment zijn we volop bezig met het thema: "Geluk". Hierbij staat het prentenboek Moppereend centraal. In de hal bij de kleuters hebben de kinderen het boek volop nagespeeld. Ook in de klas staat alles in het teken van "Geluk". De regenboog, de geluksvogel, maar ook allerlei onderzoekjes m.b.t. water zoals: wat gebeurt er met stoom, experimenten met water en stof (waar gaat water wel doorheen en wat neemt water niet op) en natuurlijk experimenten met kleur kwamen aan bod.
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Helaas, maar echt helaas, moeten wij afscheid nemen van Juf Renske. Juf Renske heeft ruim een half jaar in onze klas meegedraaid. Ze heeft het zo goed gedaan dat ze eindexamen mag gaan doen voor de opleiding onderwijsassistent. Helaas mag ze dit niet in groep 6 doen, maar gaat ze naar groep 7. Stiekem maken we soms nog gebruik van haar hulp. 
Lees verder

Open Dag en aanmelden leerlingen

We kijken terug op een geslaagde Open Dag. Dank je wel ouders, leerlingen en leerkrachten voor jullie inzet op deze dag. De nieuwe ouders hebben zich heel welkom gevoeld. We hebben al een flink aantal peuters in mogen schrijven. We willen graag de ouders van leerlingen die al op LeerRijk zitten eraan herinneren dat zij hun jongere kind ook gaan aanmelden. Dit kan digitaal via de website. 

Carnaval

Vrijdag 21 februari vieren wij op LolRijk carnaval onder leiding van prinses Guusje en onze eigen raad van Elf. Op deze ochtend krijgen we ook bezoek van carnavalsvereniging "De Meerpoel".
De verdere ochtend zullen er in de verschillende groepen spelletjes gespeeld worden. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen; graag géén confetti en spuitbussen meegeven aan de kinderen.
ALLLLAAAFFFFF!

Gezins- en jongerencoach

Hallo ouders en kinderen van Leerrijk! Ik wil me via deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Ik ben Amy Meulendijk. Ik ben werkzaam als Gezins- en Jongerencoach bij het gebiedsteam ZO (Zorg en Ondersteuning) Someren. 
Lees verder


Interessant voor u?

Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional samen.
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband PO Helmond Peelland een ABC voor ouders. 
Lees verder
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp