Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2018-2019 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd.
We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

12-11: Studiedag - Alle kinderen vrij
13-11: Gym gr. 4 en 5
19.30 MR vergadering
14-11: 9.00 Voorleeswedstrijd
15-11: 20.00 OV vergadering
19-11: Oudergesprekken gr. 1 (t/m 22-11
Verkeerstuin Maasbree gr. 6 en 7
20-11: Gym gr. 3 en 7
21-11: 12.00 Voorlezen gr. 1-2B
22-11: CuVoSo voorstelling gr. 7 en 8 in Eindhoven
13.30 CuVoSo voorstelling gr. 5 en 6 in de Ruchte
23-11: Kopij nieuwsbrief aanleveren
8.30 Voorlezen gr. 1-2A
10.00 Bezoek kasteel Sinterklaas gr. 3
12.00 Voorlezen gr. 1-2C
Didactische voortgangsrapportage wordt verzonden gr. 3 t/m 8
27-11: Gym gr. 5 en 6
Nieuwsbrief wordt verzonden

Groep 8

Op woensdag 14 november vindt op LeerRijk weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats. In de klas hebben zich 6 kinderen aangemeld. Zij gaan vooraf in de klas al een keer voorlezen. Uit deze 6 kandidaten blijven er dan 3 over die in de schoolfinale gaan voorlezen. Uiteindelijk levert dit een schoolkampioen op die LeerRijk op 31 januari in de Ruchte gaat vertegenwoordigen.
Lees verder

Gezins- en jongerencoach 

Hallo ouders en kinderen van Leerrijk! Ik wil me via deze nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Ik ben Ilona van Raak. Ik ben werkzaam als Gezins- en Jongerencoach bij het gebiedsteam ZO (Zorg en Ondersteuning) Someren. 
De gezins- en jongerencoaches zijn er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Ook jongeren zelf kunnen bij ons terecht met vragen.
Lees verder

Herinnering ouderbijdrage

Wij hebben al van veel ouders de ouderbijdrage mogen ontvangen. We gebruiken deze bijdrage om de kosten van allerlei activiteiten op school te financieren. Aan de ouders die de bijdrage nog niet overgemaakt hebben willen wij dan ook vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Het bedrag hiervan is vastgesteld op € 12,00 per leerling per schooljaar. 
Lees verder

Nieuws uit groep 4

De kinderen van groep 4 werken dit jaar met 'Classdojo'. Hierbij krijgen alle kinderen een eigen digitaal monstertje waarmee ze punten kunnen verdienen en deze vervolgens inwisselen voor een beloning. Ze kunnen punten verdienen door bijvoorbeeld goed samen te werken, zelfstandig te werken of goed mee te doen in de les. Zij kunnen deze punten individueel, in groepjes of met de hele klas verdienen. 
Lees verder

Nieuws uit groep 5

Binnenkort starten we met het kunstproject: WE LIKE BOSCH. Naar aanleiding van het nationale evenementenjaar `Jheronimus Bosch 500` is er een cultuurproject ontwikkeld voor kinderen van de basisschool. Leerlingen maken kennis met het werk van de kunstenaar Jeroen Bosch. 
Lees verder

Vrijwilligers gevraagd!

Zoals velen van jullie al hebben meegekregen zijn we achter de schermen druk bezig met het realiseren van een vernieuwd schoolplein. Inmiddels wordt er geld binnengehaald via verschillende fondsen. 
Met dit geld alleen gaan we het helaas niet redden. Nu is het idee ontstaan om een sponsorweek te organiseren. In overleg met leerlingen zijn we tot een aantal leuke activiteiten gekomen die we op touw gaan zetten.
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Groep 6 heeft de afgelopen periode weer van alles uitgevoerd en geleerd. Zo hebben we paddenstoelen gezocht in de bossen, maar we zijn ook druk bezig met het oefenen van de tafeltjes. Het snel kunnen benoemen van de tafeltjes blijft lastig. Thuis 5 à 10 minuten oefenen zou fijn zijn. 
Ook zijn de kinderen gestart met het maken van een spreekbeurt. 
Lees verder

Opening Mozaïekmuur

Afgelopen jaar is er heel hard gewerkt door de ouders en kinderen van onze school aan de mozaïekmuur achter het schuurtje. Wij willen graag de mensen bedanken die hieraan hebben meegeholpen. 
Op maandag 26 november om 14.30 uur zal de mozaïekmuur officieel geopend worden. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tot dan!
Groeten De leerlingenraad

Nieuws uit groep 1-2

Na een warme (na) zomer zijn we nu echt de herfst ingedoken. De kinderen van groep 1-2 gaan dit ondervinden tijdens de herfstwandeling in de Hubertusbossen. De kinderen van groep 1-2A zijn afgelopen vrijdag al geweest, groep 1-2B gaat op 9 november de herfst ervaren en groep 1-2C gaat op 14 november. 
Lees verder

Wecycle

Hallo allemaal,  
We hebben een paar weken geleden de Wecycle actie week gehad. En wat heeft iedereen zijn best gedaan. De grabbeltonnen waren leeg en de dozen helemaal vol. We hebben nu al meer dan 270 apparaten opgehaald. Dat is 3x meer dan vorig jaar. De definitieve uitslag volgt nog. We willen iedereen bedanken voor de apparaten. Je kunt tot 9 november inleveren.  
Lees verder


Nieuws vanuit de peuteropvang Norlandia:

Tonny en Tineke hebben deelgenomen aan de cursusavond van Teun Custers over Natuurlijk Bewegen, speciaal gericht op de kinderopvanggroepen. Na deze inleidende avond zijn wij meteen hiermee aan de slag gegaan met onze peuters. We starten en sluiten de beweegactiviteit steeds met een vast herkenbaar liedje:
Lees verder

IB - nieuws 

Vanaf oktober is mijn zwangerschapsverlof afgelopen en ga ik weer aan de slag. Mijn opleiding tot intern begeleider is afgerond en ik heb veel zin om met deze kennis aan de slag te gaan! Vorig schooljaar heb ik deze taken samen met Ans Kunen vervuld, nu ga ik alleen aan de slag i.v.m. het pensioen van Ans. Tijdens mijn verlof heeft Marioleine mij vervangen en hebt u haar wellicht gezien en gesproken op LeerRijk. Marioleine, bedankt voor het waarnemen van mijn taken!
Lees verder

Symposium mediawijs

Op dinsdagavond 20 november is er van 19.00 - 21.30 uur voor de tweede keer het symposium Mediawijs Asten-Someren voor ouders en leerkrachten/docenten. Er wordt gestart met een keynote door YouTuber Teun Peters. Vervolgens kunt u in twee rondes kiezen uit negen verschillende workshops. Zie de infobrief voor meer informatie.

Nieuws uit groep 7

Vorige week dinsdag zijn we via het cultuurproject “Museumschatjes” naar het Prehistorisch museum te Eindhoven geweest. Terug in de tijd vanaf de prehistorie tot en met de middeleeuwen. Er was van alles te zien, je kon er oude spellen spelen en diverse workshops volgen: o.a. ringen maken, vuur maken met vuursteen, een hek vlechten met wilgentenen, leren buideltje maken, amulet snijden uit kalksteen. Het was voor ons zeer de moeite waard!

Nieuws uit groep 3

Groep 3: thuis aan de slag met lezen
In de klas oefenen we veel in het lezen en hebben daarbij ook extra aandacht voor de letters. Daarnaast is het erg belangrijk dat kinderen thuis veel oefenen in lezen. Bij de bibliotheek zijn verschillende boeken op niveau te vinden. Inmiddels zijn we aan het eind van kern 3. In de bibliotheek kunt u boekjes vinden van iedere kern, ook kunnen de kinderen oefenen in boekjes met AVI START.
Lees verder

Kasteel van Sinterklaas

Groep 3 brengt op 23 november een bezoek aan het Sinterklaaskasteel in Helmond. De kinderen mogen die dag als Sint of Piet verkleed naar school. Verdere informatie rondom de organisatie hiervan volgt nog via de mail. 

Shally Verheijen

Hallo allemaal!
Sinds dit schooljaar loop ik met heel veel plezier stage bij José in groep 7! 
Sinds enkele jaren ben ik aan de slag als jeugd- en gezinsprofessional en hier wilde ik me graag verder in verdiepen. Vandaar dat ik vorig jaar gestart ben met de PABO. 
Lees verder

Christian Vleeshouwers

Mijn naam is Christian Vleeshouwers en de komende periode kom ik werken op BS Leerrijk. Ik woon in Weert samen met mijn 2 dochters van 7 en 8. Mijn werkdagen zijn maandag, donderdag en vrijdag. 
Lees verder

Vrienden van CuVoSo

Donderdag 22 november komt voor ons allen en zeker voor de groepen 7 en 8 heel dichtbij. Zij gaan dan met de bus naar Eindhoven.
Hiervoor hebben wij een persbericht gemaakt dat verstuurd is naar de regionale media en wij hopen dat het veel aandacht krijgt. 
Wij hopen en vertrouwen op een schitterende 22 november!
Lees het persbericht.


Interessant voor u?

Op dinsdag 13 november organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. Zie de flyer voor meer info.
Copyright © 2018 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp