Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2018-2019 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd.
We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

27-3: 12.00 Voorlezen gr. 1-2B
28-3: 9.00 Bank voor de klas (gr. 8)
10.30 Corepower gr. 8 les 1
29-3: 8.30 Voorlezen gr. 1-2A
9.45 FunRun speelpleinactie
12.00 Voorlezen gr. 1-2C
2-4: Gym gr. 5 en 6
13.30 Generale repetitie musical gr. 1-2
3-4: Grote Rekendag
4-4: 10.30 Corepower gr. 8 les 2
13.30 Musical gr. 1-2
18.30 Musical gr. 1-2
8-4: 10.00 Opening thema Trefwoord
9-4: Gym gr. 3 en 4
Uitstapje Wijnen perkgoed gr. 1-2 A + B
10-4: 9.00 Bootcamp gr. 6
10.00 Bootcamp gr. 7
11.00 Bootcamp gr. 8
11-4: 10.30 Corepower gr. 8 les 3
Uitstapje Wijnen perkgoed gr. 1-2C en 3
12-4: Aanleveren kopij nieuwsbrief
Koningsspelen
16-4: Gym groep 6 en 7
Nieuwsbrief wordt verzonden
17-4: Eindtoets gr. 8 (Route 8)
11.45 Spelletjes gr. 1-2
18-4: 9.30 Mad Science show gr. 6-7-8
10.30 Mad Science show gr. 3-4-5
12.45 Imaginatie sessie gr. 7
13.45 Imaginatie sessie gr. 8
19-4: Paasviering

Nieuws uit groep 5

Ik eet beter 
Eind maart starten we in groep 5 met het project: Stapel Gezond.  
Met het project Stapel Gezond ontdekken de kinderen waarom de Schijf van Vijf een handig hulpje is om dagelijks lekker en gezond te eten en drinken. Zo gaan we leren om allerlei gezonde producten uit de verschillende vakken van de Schijf van Vijf te herkennen. 
Lees verder

Nieuws uit groep 4

Met het groepsoverstijgend werken zijn we gestart met het nieuwe thema. Met behulp van de werkvorm 'Wie weet meer van', hebben de leerlingen het nieuwe thema gevonden: 'lente'. 
Op dit moment zijn de leerlingen in groepjes bezig met het maken van een collage over de lente. Sommige kinderen hebben deze ook al gepresenteerd in de kring. Met de gemaakte collages hebben we ook een geheugenspel gedaan. Welke woorden zag je op de collage?

Penningmeester gezocht

Voor het komende schooljaar is de oudervereniging op zoek naar een nieuwe penningmeester. Taken zijn onder andere het incasseren van de ouderbijdragen, de financiële administratie van de oudervereniging en eventueel ook het mede organiseren van diverse activiteiten. De vergaderingen van de oudervereniging zijn in de avond en ongeveer 6 keer per jaar. Heb je interesse of vragen, neem dan contact op met Astrid Meeuws (06-48217078).

Nieuws uit groep 3

Afgelopen maandag is het nieuwe thema geopend. Er kwam een tuinman op bezoek en die had wat tuingereedschap meegenomen. Hij had gehoord dat de kinderen al veel wisten over het bouwen van huizen. Nu het mooier weer wordt gaan we weer wat meer naar buiten. Dus hij was benieuwd wat de kinderen willen leren over de tuinen en het aanleggen van tuinpaden enzovoorts. 
Lees verder

Voorstelling ‘Feestje’

Vorige week maandag verzorgde theaterproductie ‘Letter Belangrijk’ een wervelende voorstelling in de bibliotheek.
De kinderen raakten niet uitgekeken op de twee actrices die een feestje organiseerden waarbij allerlei kleuterliedjes gezongen werden. Complimenten voor deze actrices, die ervoor zorgden dat de kinderen van het begin tot het einde geboeid bleven.

Musical: Kikker is Kikker

De kinderen van groep 1-2 zijn flink aan het oefenen voor de musical: Kikker is Kikker.
Elke ochtend galmen de liedjes door school, ouders oefenen de rollen en werken op de achtergrond hard aan het decor, attributen, kleding kortom de gehele omlijsting. Op dinsdagmiddag 2 april is de generale repetitie waarbij alle leerlingen van onze school aanwezig zijn. 
Lees verder

Onderwijsassistente Jamie

Vanaf 18 maart hebben we in de groepen 1-2 extra ondersteuning van onderwijsassistente Jamie. Voorlopig ziet haar programma er als volgt uit:
Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend werkt ze voornamelijk met groepjes jongste kleuters. Woensdag- en vrijdagochtend assisteert Jamie de leerkrachten in de groep. Op de middagen geeft zij Schrijfdans aan de kinderen van groep 2 en ondersteunt ze bij HoekenRijk. 

FunRun

Beste ouders,
Aanstaande vrijdag 29 maart vindt de FunRun plaats. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor het schoolplein. De bedoeling is dat de kinderen vooraf al geld ophalen en deze envelop vóór vrijdag 29 maart inleveren. 
We hebben deze dag een normaal lesprogramma tot 9:45. Hierna gaan we een warming-up doen en van 10:00 – 10:45 start het rennen. 
De groepen 1 t/m 3 rennen een rondje om de school en de groepen 4 t/m 8 rennen een rondje om de vijver. Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken!

Grote Rekendag

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! En natuurlijk doet LeerRijk ook weer mee! Op woensdag 3 april 2019 staat onze school in het rekenthema: ‘Uit verhouding’. 
Lees verder

Einde interim-periode

Zoals jullie weten is Anke weer terug op school. Voor mij betekent dit dat ik de school overdraag aan Anke. De komende twee weken ben ik nog anderhalve dag op school om Anke te ondersteunen en om de lopende zaken door te spreken.
Ik heb de school ervaren als een hele fijne werkplek. Team, kinderen en ouders zijn allemaal erg enthousiast en betrokken. De school is goed in beweging.
Graag dank ik jullie voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.
Nicole Peeters

Nieuws uit groep 8

In de vorige nieuwsbrief bleek de 'Lees verder'-link niet actief, waardoor het niet mogelijk was de rest te lezen. daarom nog een keer een link, zodat dit alsnog kan worden ingezien. Excuses hiervoor.

Het is zover: Het oefenen van de musical is van start gegaan. Alles is nu duidelijk: De keuze van de musical en de rolverdeling. 
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Afgelopen week heeft groep 6 een super coole muziekles gekregen. Deze muziekles had juffrouw Mieke gewonnen voor de groepen 6 en 7. We hebben de nieuwste top 40 hits meegezongen en allerlei instrumenten uitgetest. 
Verder is er goed nieuws! We hebben meegedaan aan een project van Unicef. Hierbij was de opdracht om een script te maken over een kinderrecht. 
Lees verder

Opbrengst textielcontainer

Het afgelopen jaar is de opbrengst van de textielcontainer hoger geweest dan verwacht, wat betekent dat de oudervereniging heeft besloten om alvast € 1.000,- bij te dragen aan het nieuwe schoolplein. Dit bedrag kan nog groeien, vandaar dat wij iedereen oproepen om oude kleding en ander textiel in een gesloten zak in te leveren in onze textielcontainer. Hieronder ziet u wat er allemaal ingeleverd mag worden.
Lees verder

Sportdag “koningsspelen” 2019

Op vrijdag 12 april is het weer zover. Dan is het weer de jaarlijkse sportdag. 
Dit keer gaan we met de hele school naar de blokhut van de Scouting bij de Donck. Het is de bedoeling dat de kinderen daar om half 9 zijn. Ze komen die dag dus niet op school. Om half 1 gaan de kinderen naar huis of worden opgehaald door hun ouders.
Lees verder

Verkeersexamen gr. 7

Donderdag 4 april is het jaarlijkse theoretische verkeersexamen. Voor de eerste keer wordt dit examen digitaal afgenomen. We zijn in de klas al hard aan het werken in het verkeersboekje. Bij “Veilig Verkeer Nederland” staan een paar oefenexamens.
Dinsdag 9 april wordt het praktische verkeersexamen afgenomen. Zorg ervoor dat je een goed werkende fiets hebt, die door de keuring heen komt. Let op remmen, bel, verlichting, juiste grootte. De route stuur ik binnenkort door, zodat je alvast een beetje kunnen oefenen en alert bent op (gevaarlijke) situaties. Succes allemaal!

Thema groep 1-2-3 
Van binnen naar buiten

Vorige week is er een tuinman op bezoek geweest. Hij liet allerlei tuingereedschap zien en hij vroeg wat de kinderen nog meer willen weten over dit thema. De kinderen zijn vooral nieuwsgierig naar hoe een plantje groeit. Dus we gaan vanalles zaaien.
In de aula is er een begin gemaakt met het creëren van een tuincentrum. 
Lees verder

Prentenboek cadeau

Geef een prentenboek cadeau 2019 – kikker is kikker – 5 april in de winkel!
Bijna is het zover: na ‘Kruistocht in spijkerbroek’ voor de wat oudere boekenwurmen is het komende maand tijd voor een schitterend cadeautje voor de jongsten. Vanuit de actie Geef een (prenten)boek cadeau worden 400.000 exemplaren van ‘Kikker is kikker’ verspreid die te koop zijn voor het symbolische bedrag van maar €2. 
Lees verder

Seksuele weerbaarheid

In de vorige nieuwsbrief hebben zich 2 medewerkers van Onis voorgesteld die zouden starten met lessen om bij de kinderen van groep 7 en 8 bewustwording te verkrijgen m.b.t. seksuele weerbaarheid.
Helaas blijkt nu dat het bij Onis niet lukt om hiermee nu te starten. We proberen dit nu alsnog na de meivakantie te laten plaatsvinden. We hopen dat dit lukt.
Copyright © 2019 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp