Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. Dit is de tweede novembereditie. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

28-11: 13.30 Eerste presentatie Kinderraad gr. 8
29-11: Schoen zetten
8.30 Voorleeshalfuurtje gr. 1/2C
12.00 Voorleeshalfuurtje 1/2A
1-12: Opening Trefwoord thema
3-12: Gym gr. 3, 4 en 5
5-12: Sinterklaas bezoekt LeerRijk
12.45 Surprises gr. 6, 7 en 8
6-12: Studiedag, kinderen vrij
10-12: Gym gr. 6, 7 en 8
11-12: Spelletjes gr. 1-2
12-12: Bedrijvenbezoek Kinderraad gr.8
13-12: Kopij nieuwsbrief aanleveren
Vergadering leerlingenraad
17-12: Gym gr. 3, 4 en 5
Nieuwsbrief wordt verzonden
19-12: Voorbereiding Kinderraad gr. 8
20-12: Kerstviering

Blog Anke

Wat wordt er veel geleerd in de aula. In mijn blog vertel ik hier over.

Nieuws uit groep 7

Vanmiddag is het spannende moment aangebroken dat de kinderen tijdens Corepower het houten plankje door gaan slaan. Een activiteit, waarbij vooral mentale kracht en zelfvertrouwen nodig is. Deze kracht door stevig te staan en bij jezelf te blijven, hebben de kinderen tijdens de trainingen steeds weer geoefend. Een mooie bekroning!
Verder staat de gezellige tijd van Sinterklaas voor de deur. De lootjes zijn getrokken, dus aan de slag met die originele cadeaus en niet te vergeten gedichten van minimaal 8 regels.

Nieuws uit groep 5

Een gezellige maar ook drukke tijd is weer aangebroken. De kinderen zitten vol van Sinterklaas en volgen het verhaal op de voet. Op 5 december zal de Sint onze school bezoeken en na een welkom met de hele school gaan groep 4 en 5 daarna samen enkele optredens verzorgen voor Sinterklaas en zijn Pieten.   
Lees verder

Sinterklaasfeest 

Donderdag 5 december
Oei oei, maandag 18 december kwam piet Valderico met twee paarden aan op school. De paardenverzorgster was haar paarden kwijt, piet was erop gaan rijden zonder rijdiploma! De paardenverzorgster zei dat piet ook eerst rijlessen moet volgen voordat hij op een paard mag gaan zitten. Gelukkig was er volgens de dierenarts niks aan de hand met het paard. 
Lees verder

Nieuws uit groep 3

Sinterklaaskasteel 
Op donderdag 21 november was het eindelijk zover! Groep drie mocht naar het Sinterklaaskasteel. Super leuk, maar ook super spannend. We werden als eerste begroet door Amerigo, het paard van Sinterklaas mocht bij het kasteel in Helmond lekker uitrusten. We gingen verschillende kamers in: pietenzolder, bakkerij, pietenschool, pakjeskamer en uiteindelijk de kamer van Sinterklaas. 
Lees verder

Opening schoolplein

Ons vernieuwde schoolplein is afgelopen donderdag 20 november op een feestelijk manier geopend.
Vrolijke ballonnen hingen her en der aan de nieuwe speeltoestellen, terwijl alle
kinderen zich verzamelden op het plein. Zoals u weet is dit prachtige plein tot
stand gekomen dankzij de enorme inzet van vele actieve ouders, sponsoren en
de werkgroep.
Lees verder

Afval lunch

Om de afvalstroom op school enigszins in de hand te houden, hebben we in het verleden afgesproken dat de kinderen even drinkpakjes en dergelijke in hun trommeltje wee mee naar huis nemen. Deze afspraak zal vast niet iedereen (meer) weten. Graag willen we dit daarom nogmaals onder de aandacht brengen.

Juf Marieke

Juf Marieke en Willem zijn op 8 november 2019 trotse ouders geworden van Jip.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen!

Varendonck College

Informatieavonden
Op 9 en  11 december a.s houdt het Varendonck College haar jaarlijkse informatieavonden voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
Lees verder voor meer info!

Groep 4 vergeten

Voor de vorige nieuwsbrief was ook een stukje aangeleverd vanuit groep 4. Helaas is dit niet in de nieuwsbrief terechtgekomen. Bijgaand kunt u alsnog het stukje terugvinden.
Onze excuses voor deze fout.
Lees verder

Mails in spam

Over de lerarenstaking van 6 november hebben we alle ouders via de mail op de hoogte gebracht, Gebleken is dat deze mail bij sommige ouders in de spam terecht zijn gekomen. Vervelend, maar helaas kunnen wij daar geen invloed op uitoefenen. U kunt er wel iets aan doen om dit in de toekomst te voorkomen.
Lees verder

Nieuws uit groep 8

Mediamasters: 
De kinderen hebben deelgenomen aan de Mediamasters wedstrijd. Bram is alle dag aangewezen als spelleider en zorgde ervoor dat er beslissingen genomen konden worden en de discussies op de juiste manier werden gevoerd. In de prijzen zijn we niet gevallen, maar het resultaat met 3411 bits (punten) mag er best zijn Super gedaan allemaal!
Lees verder

Doorgaande lijn

Peutergroep en groep 1-2
Zoals u weet, is afgelopen woensdag de speelplaats feestelijk geopend. Leuk om te zien, hoe fijn de kinderen spelen op het nieuwe plein. Ook van het verbindingsplein naast het peuterplein wordt intensief gebruik gemaakt. Ook een ideale plek om peuters alvast wat te laten wennen aan de kleuters. Voor sommige kleuters is het leuk en vertrouwd om juf Tineke en Tonny of jongere broertjes en/of  zusjes te ontmoeten. 
Lees verder

Nieuws uit groep 1-2

Thema foomp 
Wauw, wat hebben we veel foompjes op school gezien. Overal konden we foompjes van maken. Hebben jullie thuis al gehoord wat jullie nieuwe naam werd als we deze in ‘foomp’ letters veranderd hadden? We hadden zelfs nieuwe juffen in de groep. Juffrouw Coorrie, juffrouw Mooke, juffrouw Lootte en juffrouw Roonee. 
Lees verder

Leerlingenraad 

Vrijdag 15 november was de eerste vergadering van de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad zijn: Yara en Stijn van groep 8, Siem en Nadine van groep 7, Lize en Jip uit groep 6 en Jente en Alex van groep 5. Yara is voorzitter en Nadine is secretaris. 

Verlofaanvragen 

Wanneer heeft u wel of niet recht op verlof voor uw kinderen? De folder met informatie hierover staat op de website. U kunt op de website ook het verlofaanvraagformulier vinden. De lessen die gegeven worden tijdens het verlof van uw kind(eren) worden niet meer opnieuw aangeboden. 

Gevonden voorwerpen

Beste ouders,
Mist u geen spullen van uw kinderen? Als dat wel het geval is, kijk dan eens snel in de 2 overvolle bakken in de aula. Er is weer erg veel verzameld en het zou jammer zijn als we dit binnenkort weer moeten weggooien.


Hulpouders gevraagd

Digitaal formulier hulpouders
Enige tijd geleden hebben de kinderen het formulier mee naar huis gekregen waarmee de ouders zich kunnen opgeven voor het helpen bij de verschillende activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd.
Lees verder

Herinnering

Contributie oudervereniging schooljaar 2019-2020
Geachte ouders/verzorgers,
Wij hebben al van heel veel ouders de ouderbijdrage ontvangen. We gebruiken deze bijdrage om de kosten van allerlei activiteiten op school te financieren, zoals vieringen rond Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen.
Lees verder

Heeft u verf over?

Het Jeugdcomité Someren heeft voor de voorbereidingen voor het bouwdorp veel verf nodig.
Heeft u nog ergens verf liggen dan kunt u hen wellicht helpen.
Lees verder
Copyright © 2019 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp