Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2019-2020 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

??-?: Aangezien nog niet bekend is hoelang de scholen nog gesloten zijn, is er nog geen agenda bekend.

Contactmoment

Aangezien het nog even duurt voordat de scholen weer starten, gaat het team de komende week met alle leerlingen van hun groep contact leggen. De kinderen van groep 1 t/m 5 worden opgebeld door de juf. De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben contact met de groepsleerkracht via Google classroom. We kunnen niet wachten om alle kinderen weer te horen.

Tips thuisonderwijs

Je kunt als ouder te kampen hebben met kinderen die thuis niet willen leren. Kinderen die het gevoel hebben dat het vakantie is of niet door hun ouder(s) onderwezen willen worden. Of je vindt het lastig om een goed antwoord te geven op een hulpvraag. Het blijkt op school anders uitgelegd te worden dan hoe je als ouder dit uitlegt. Hier volgen enkele tips om zo goed mogelijk deze tijd door te komen.
Lees verder

Feliciteren

Via deze nieuwsbrief willen we de kinderen die in deze periode jarig zijn geweest nogmaals Hartelijk Feliciteren!! We hebben vernomen dat de jarigen ondanks alle beperkingen die deze periode met zich meebrengt, genoten hebben van een fijne feestdag. 

Lezen

Gewoon lekker blijven lezen of prentenboeken kijken, dat kan!
Omdat de bibliotheek gesloten is, verwijzen we naar de online Bibliotheek.
Lees verder

Eerste schooldag

Den, Peer en Ninthe zijn 4 jaar geworden. Zodra de school weer start, heten wij ze welkom en zullen zij zich in de aula voorstellen aan alle kinderen van LeerRijk. Hopelijke start hun eerste schooldag snel.

Nieuws uit groep 1-2

Wat missen we die vrolijke, open, spontane kinderen en hun verhalen/ belevenissen. Gelukkig gaan we binnenkort met alle kinderen even contact hebben. Fijn om te merken dat de kinderen en jullie ouders zo actief bezig zijn met het thuisonderwijs-aanbod. Het is vooral belangrijk om het ritme vast te houden. Als geen ander weten jullie dat de kinderen gebaat zijn bij structuur en routines.
Lees verder

aanmelden leerlingen

We hebben al een flink aantal peuters in mogen schrijven.
We willen de ouders van leerlingen die al op LeerRijk zitten graag nogmaals eraan herinneren dat zij hun jongere kind ook gaan aanmelden als dat nog niet is gedaan. We willen als school graag een overzicht van de te verwachten leerlingen in het schooljaar 2020-2021 i.v.m. de planning.
Dit kan digitaal via de website. 

Gevonden voorwerpen

De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit! Woensdagmorgen ligt de inhoud op de vloer van de aula; dit is om het u gemakkkelijker te maken om de eigendommen van uw kind te herkennen. Neemt u alsjeblieft de spullen mee.
Wat overblijft zal helaas bij het afval belanden en er zitten best nog mooie spullen tussen. 

Leef!: Beweegkalender

Vanuit Leef! zitten wij niet stil: wij hebben een Beweegkalender gemaakt zodat kinderen, en ook ouders, thuis lekker kunnen bewegen! Deze beweegkalender hebben we gemaakt omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen dagelijks 60 minuten bewegen. 
Lees verder

Coronavirus

Geen kinderen op schooL …...
Zoveel nog te doen …. Zoveel willen doen …… Zoveel vragen ……..
Maar … we doen allemaal wat in deze rare en onzekere tijd binnen onze mogelijkheden ligt.
Zo wordt er door het team wekelijks hard gewerkt om alle lespakketjes op tijd klaar te krijgen en ……YES… SAMEN is het gelukt!!
En …… alle pakketjes zijn opgehaald! Mooi om de verbondenheid en betrokkenheid van de kinderen en ouders en het team te ervaren!!!
Thuisonderwijs vraagt heel wat van de kinderen én de ouders. Want naast het thuiswerken moeten de ouders ook nog tijd vrij maken om hun kind(eren) te begeleiden bij het maken van het huiswerk. Petje af voor jullie allemaal! Zo zie je maar weer dat we SAMEN een heleboel voor elkaar krijgen. Dank je wel ouders!!!

Challenge Geluk

We willen een heleboel andere mensen (denk hierbij aan zieke mensen, ouderen, mensen in de zorg) een geluksmomentje bezorgen, daarom dagen we alle kinderen uit, om deel te nemen aan de volgende challenge: Maak een geluksgedicht of een gelukskaart of een gelukstekening voor een ander die het nodig heeft. Zie filmpje.

Baby Liam geboren

Juf Lisa en Daniël zijn de trotse ouders geworden van zoontje Liam. Juf Lisa Hartelijk Gefeliciteerd!! Heel veel geluk samen.
Kaartje: voorkant - binnenkant

Schoolactiviteiten afgelast

In verband met het coronaviris zijn er een heleboel schoolactiviteiten afgelast.
Zodra de scholen weer starten, brengen we u op de hoogte van de schoolactiviteiten die we nog op kunnen pakken. Dit is namelijk mede afhankelijk van de RIVM maatregelen en waar op dat moment de prioriteit naar uitgaat. We rekenen op uw begrip.

Wie O Wie?

Nieuwe leerlingen van onze school worden aangenaam verrast met een LeerRijkkoffertje met daarin een Lodewijkknuffel en -sleutelhanger. Om onze voorraad op peil te houden, zijn wij op zoek naar ouders/grootouders die Lodewijkknuffeltjes en -sleutelhangers willen naaien. Meld je hiervoor aan bij de groepsleerkracht. Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking!

Nieuws uit groep 8

De regering heeft besloten de eindtoets van groep 8 voor dit schooljaar niet door te laten gaan, gezien de huidige omstandigheden. De ouders van groep 8 leerlingen hebben hier ook een mail over ontvangen.
Verder vragen we uw aandacht voor de flyer 'Plezier op school - Voor aanstaande brugklassers'. Deelname hieraan is gratis. Aanmelden kan met de link in de flyer.

Beterschap gewenst!

Anke is enkele weken geleden gestart met haar behandeling. Ze voelt zich naar omstandigheden goed. Anke, fijn om te merken dat je voldoende energie hebt om ons op afstand te volgen😊Heel veel groetjes van ons allemaal!!

Oudergelding MR

Aan het einde van dit schooljaar loopt de zittingstermijn van Monique Debeij in de MR van LeerRijk af. Ze is dan 4 jaar lid geweest en sinds kort ook voorzitter. Ze heeft als vertegenwoordiger van ouders meegedacht over beleidszaken van school. Met ingang van volgend schooljaar ontstaat er dus een vacature in onze MR.
Lees verder

MR Nieuws

Op dinsdag 10 maart jl. is de vierde MR vergadering van dit schooljaar geweest. 
We spraken eerst over het ziekteverlof Anke, waarover ouders per e-mail zijn geïnformeerd. We wensen Anke heel veel sterkte en beterschap. Haar afwezigheid heeft invloed op de lopende en aanstaande organisatorische zaken voor LeerRijk. 
Lees verder
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp