Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2020-2021 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd. We wensen u veel leesgenot. 

KleurRijk schooljaar

Schooljaar 2020-2021:
Vol frisse moed zijn we weer begonnen aan ons nieuwe schooljaar. 
De kinderen en het team hebben er zin in.
Een ander begin dan andere jaren i.v.m. de corona maatregelen, maar wij hebben de indruk dat de kinderen het prima vinden zoals het nu gaat.
Zoals altijd was er ook dit jaar een openingsactiviteit. Alle groepen mochten een "slogan"zetten op een gekleurd lint en naderhand werden de linten in onze LeerRijk-eik opgehangen. Ze hangen er nog steeds en het is de moeite waard om eens te kijken wat er op de gekleurde linten staat. Ook rondom de school zag het er "KleurRijk" uit. Iedere groep heeft met  stoepkrijt het pad rondom school mooi versierd. 
 

Nieuws uit groep 3

Nieuws uit groep 3
We hebben een gezellige start gemaakt, de eerste week van het nieuwe
schooljaar. De kinderen hebben kennisgemaakt met veel nieuwe dingen:
het lokaal, klasgenootjes, de juf, werkboekjes, de witte kastjes met een
‘leeslade’ en een ‘rekenlade’, de “wc-eendjes”, enzovoorts. We hebben
zelfs al een aantal dingen geleerd; handig tellen met fiches en de letters
‘r’, ‘d’, ‘i’, ‘k’.  
Lees verder

Nieuws uit groep 5

De eerste week zit erop. Altijd weer even spannend voor de kinderen. Andere leerkrachten, nieuwe lesstof enz. Gestart met rekenen, taal en spelling maar ook veel aandacht voor groepsvormende activiteiten. Dit jaar geen kamp daarom hebben wij op donderdag 10 sept. een kennismakingsdag gepland waar ook de groepsvorming een belangrijke plek inneemt.  
Lees verder

Nieuws uit groep 4

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Wat is het snel gegaan zeg. We zijn de week begonnen met een vakantiebingo en gelukkig heeft iedereen leuke dingen gedaan in de vakantie. Fijn om te horen dat iedereen er ondanks de corona van heeft genoten! Na elke vakantie is het altijd weer even wennen in een groep en zijn er wat dingen veranderd. 
Lees verder

Nieuws uit groep 1-2

Maandag 7 september starten we met ons nieuwe thema: "Vroeger, toen....".
Het thema van de Kinderboekenweek is hier aan gerelateerd. Tijdens dit thema willen we de onderzoekende houding van de kinderen stimuleren.
Het is de bedoeling dat kinderen zodanig geprikkeld worden dat ze zelf met vragen komen over dit onderwerp. Vanuit die vragen gaan we dit onderwerp verdiepen. 
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Jaaa!! We zijn weer begonnen. We hebben de eerste week er alweer op zitten en we hebben een fijne start gemaakt. Poeh, even wennen aan de volle klas maar dat zal zeker goed komen. We gaan er met z’n alle een mooi jaar van maken. Zoals al vermeld in de mail, zal juf Silke op dinsdag (om de week), donderdag en vrijdag er zijn en juf Inge op maandag en op woensdag.
Lees verder

Wereldoriëntatie

Blink geïntegreerd 
Komende periode gaan we in groep 3 t/m 8 de methode Blink geïntegreerd uitproberen. Bij deze methode wordt wereldoriëntatie geïntegreerd aangeboden m.b.v. thema's. Dit gebeurt op een onderzoekende en ontdekkende manier met ruimte voor eigen onderzoek.
Lees verder

Rekentuin

Voor de zomervakantie hebben we op school besloten een ander softwareprogramma aan te schaffen dat Rekentuin vervangt. Met ingang van vandaag (1 september) is de bestaande licentie van Rekentuin vervallen en kan het programma niet meer worden gebruikt. Het nieuwe programma is alleen op school te gebruiken.

Rookvrij schoolplein!

Ook op LeerRijk vinden we op LeerRijk een rookvrij schoolterrein heel belangrijk!
Dit was eigenlijk al een goede gewoonte op onze school en nu geldt officieel voor heel Nederland vanaf het nieuwe schooljaar dat alle schoolterreinen rookvrij zijn. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. 
Lees verder

Kind-ouder-gesprekken

Het jaar is weer van start en zoals elk jaar staan er ook dit jaar kind-ouder-gesprekken gepland. Vanuit de overheid mogen ouders het schoolgebouw betreden mits er vooraf een triage wordt uitgevoerd. Binnen het team is afgesproken dat de leerkrachten zelf een keuze mogen maken tussen het voeren van fysieke of digitale gesprekken. 
Lees verder

Controle hoofdluis

Normaal wordt iedere keer na een vakantie door enkele ouders bij alle kinderen een controle gedaan op de aanwezigheid van hoofdluis. Dit zal nu in ieder gevan tot aan de herfstvakantie niet gebeuren. Om nu toch te voorkomen dat er een verspreiding van hoofdluis kan gaan plaatsvinden, vragen we u allen om uw eigen kind(eren) goed te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis.
Lees verder

Nieuws uit groep 7

Deze best wel spannende maar gezellige eerste week zit er alweer op. De kinderen hebben hard gewerkt, terwijl er leuke groepsvormende spelletjes tussen de lessen door fietsten. We moeten allemaal wel weer even wennen aan de routines en de regels, maar wat een leuk "enthousiast" clubje! In september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Daarover krijgt u binnenkort bericht. Verder moet ik eerlijk toegeven dat ik er samen met juf Nathalie en juf Saskia enorm veel zin in heb.😀 Groetjes, juf José

Nieuws uit groep 8

Met 21 kinderen zijn we dit schooljaar in groep 8. Zij gaan zich voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor de zomervakantie zijn de voorlopige adviezen besproken en al eind februari 2021 moet er een definitief schooladvies liggen, zodat de kinderen kunnen worden aangemeld op een vervolgschool.
Lees verder

Kennismakingsdag en groepsvorming

De kennismakingskampen gaan dit schooljaar vanwege Corona helaas niet door. Wij vinden het belangrijk om een goede start te maken met de kinderen zodat ze elkaar en de leerkracht goed kennen en zich veilig voelen in de groep. Daarom heeft elke groep in de  eerste twee weken van september een kennismakingsdag op woensdag of vrijdag. 
Lees verder

Inge Kuijten:

Hoi allemaal,
Mijn naam is Inge Kuijten. Dit schooljaar sta ik samen met juf Silke in groep 6, ik ben er op maandag en woensdag.
Ik woon in Bakel, samen met mijn man en 3 kinderen. 
Lees verder

Saskia Kanters

De komende tijd zullen jullie mij zien rondlopen op het LeerRijk. Ik kom namelijk iedere maandag en dinsdag stage lopen in groep 7 en soms zal ik er een hele week zijn. Mijn naam is Saskia Kanters en ik ben 22 jaar oud. 
Lees verder


Interessant voor u?

nodigt kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar uit op het Urban hockey Event op vrijdag 4 september van 16.00 uur tot 18.00 uur (zie leaflet) om te kijken of ze het een leuke sport vinden en ook graag lid willen worden. 
Copyright © 2020 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp