Copy
Digitale Nieuwsbrief van BS LeerRijk
Voorwoord nieuwsbrief - U ontvangt ook in schooljaar 2018-2019 de digitale nieuwsbrief van BS LeerRijk. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer drie-wekelijks. In de nieuwsbrief leest u waar wij op school mee bezig zijn. Ook zaken die op korte termijn staan te gebeuren, worden hierin aangekondigd.
We wensen u veel leesgenot. Wilt u reageren, doe dat vooral!

Agenda

22-5: Fietsvaardigheid gr. 1 t/m 4
23-5: Bezoek DAF-museum gr. 8
Techniek Moving on
27-5: Opening thema Trefwoord
IVN enge beestjes gr. 4
28-5: Gym gr. 3 en 4
29-5: IVN kriebelbeestjes gr. 1 en 2
LeerRijk's Got Talent
30-5: Hemelvaartsdag (vrij t/m 31-5)
3-6: Toetsweken t/m 14-6
4-6: Gym gr. 6 en 7
6-6: Scholenproject gr. 8
7-6: Schoolfotograaf
Seksuele weerbaarheid gr. 7 en 8
Aanleveren kopij nieuwsbrief
10-6: Tweede pinksterdag (vrij)
11-6: Studiedag (kinderen vrij)
Nieuwsbrief
14-6: Seksuele weerbaarheid gr. 7 en 8

Formatie schooljaar 2019-2020

We zijn blij dat we u nu al een overzicht kunnen geven van de 9 groepen waar we het schooljaar 2019-2020 mee gaan werken. De leerkrachten die de groepen gaan bemensen zijn ook al bekend.
We starten schooljaar 2019-2020 nog niet helemaal met het complete LeerRijk-team: 
Juffrouw Renee is nog met verlof i.v.m. de geboorte van haar dochtertje Ive. Zij start weer met haar werkzaamheden eind september. 
Lees verder

LeerRijk’s Got Talent

We, een groep kinderen uit groep 8, organiseren op 29 mei 2019 LeerRijk’s Got Talent. Het start om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
De kinderen van groep 3 tot 8 mogen hun talent laten zien. De inschrijvingen zijn al geweest. 
Alle kinderen bedenken 2 acts en bereiden die voor.
Van de deelnemende kinderen mag één ouder bij de show aanwezig zijn. 

Nieuws uit groep 5

Tennisclinic 
Op dinsdag 7 mei zijn we met groep 5 naar het tennispark van Packador geweest. Daar kregen de kinderen van tennis leraar Frank de Leeuw een introductie les. Met het racket in de hand werd er volop geoefend om zich wat baltechnieken eigen te maken. Daarna werd er aan het net serieus getraind om de bal over te spelen naar elkaar.  
Lees verder

Nieuws vanuit de MR

In de MR hebben we twee nieuwe ouders mogen begroeten die de plaats van een tweetal vertrekkende ouders gaan invullen. Frits Hurkans en Elke Wirtz stellen zich graag aan u voor. 
Ook is er op dinsdag 7 mei weer een MR vergadering geweest
Lees verder

Wecycle

Wij hebben ons komend schooljaar weer opgegeven om mee te doen met Wecycle. 
Dit betekent dat je vanaf half september klein huishoudelijke apparaten met een stekker of batterij weer kunt inleveren op school. Ook dit jaar gaan we een actie week houden. In het volgend schooljaar worden jullie op de hoogte gebracht. 
Lees verder

High Tech ontdekken !

Beleef de HighTech ontdekkingsroute!
Elk jaar wordt de Dutch Technology Week georganiseerd. In zuid-oost Brabant zitten erg veel high tech bedrijven. Deze bedrijven laten eens per jaar zien, beleven en ervaren wat techniek is. De hele week worden workshops gegeven voor de kinderen van het voortgezet onderwijs. 
Lees verder

Schoolplein

Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten wordt er achter de schermen hard gewerkt om het vernieuwde schoolplein te realiseren. Graag houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
De afgelopen weken is er, mede door alle acties die de leerlingen en ouders hebben uitgevoerd plus de sponsorloop, veel geld binnengehaald. Nogmaals dank voor ieders inzet! 
Lees verder

Techniek Moving On

Dit jaar wordt op donderdag 23 mei de techniekmiddag gehouden voor de groepen 1 t/m 7. Het doel van deze middag is dat de kinderen een knikkerbaan gaan maken met kosteloos materiaal. We willen jullie daarom vragen om zoveel mogelijk kosteloos materiaal mee te nemen. Te denken aan melkpakken, wc-rollen, buizen, flexibele slangen etc. Die kunnen jullie inleveren in de doos in de aula.
José en Silke

Nieuws uit groep 7

Een tijd terug heeft ieder kind in groep 7 een leerdoel geformuleerd. Waar wil je graag beter in worden? Dit valt uiteindelijk te toetsen aan de resultaten van het volgende rapport. Kinderen hebben nagedacht over de manier waarop ze hun doel zouden kunnen bereiken. Iets dat bij jou past, bijvoorbeeld extra huiswerk, andere werkhouding, meer herhaling, goede focus, serieuzer samenwerken....... Wat zeker is; de meeste kinderen zijn super hard aan het werken om hun streefdoel te behalen!

Thema "Eropuit" groep 1-2-3

Vanaf deze week (20 mei) starten we met ons nieuwe thema 'Eropuit'. Binnen dit thema gaan we samen ontdekken op welke manieren je eropuit kan gaan. Er is misschien wel meer in de buurt waar je nog helemaal geen kennis mee hebt gemaakt. Wat heb je nodig om eropuit te gaan en hoe kom je ergens? 
Deze week hebben we het thema geopend met een kleine camping op het podium. We kwamen heel wat spullen te kort om op LeerRijk een echte camping te realiseren (bijvoorbeeld tentjes, luchtbedden, zwembanden, slaapzakken, koffers, kindertuinset enz.). Misschien hebt u thuis nog spullen die wij mogen gebruiken (voorzien van naam).

DAF-museum groep 8

Op donderdag 23 mei gaat groep 8 naar het DAF-museum. Dit wordt aangeboden vanuit Veilig Verkeer Nederland. De kinderen gaan er met de bus heen. 
Om op tijd in het museum te zijn voor de rondleiding, is het belangrijk dat de bus al om 8.15 uur kan vertrekken. De kinderen worden dus eerder op school verwacht.

Seksuele weerbaarheid

In de nieuwsbrief van februari (02) schreven we over een stukje seksuele voorlichting voor de groepen 7 en 8. Medewerkers van Onis stelden zich toen voor. Helaas konden de geplande data geen doorgang vinden, maar op 7 juni start dit traject alsnog. Op een viertal momenten komen de medewerkers naar school om met de groepen 7 en 8 hierover in gesprek te gaan.

Nieuws uit groep 8

Op donderdag 6 juni nemen de kinderen van groep 8 deel aan het scholenproject. Op deze dag ervaren ze hoe het is om met een beperking door het leven te moeten gaan en ook gaan ze in gesprek met mensen die ook echt met een beperking leven.
Een leerzame dag die 's ochtends buiten de school, in en rond het centrum wordt doorgebracht, om 's middags in de klas in gesprek te gaan.
Lees verder

Schoolfotograaf

Op vrijdagmorgen 7 juni komt de schoolfotograaf weer naar LeerRijk. Er zullen dan klassenfoto’s gemaakt worden en foto’s van ieder kind individueel. Anders dan voorgaande jaren krijgt u nu niet de foto’s mee naar huis, maar krijgt uw kind een bestelbriefje met einddatum mee naar huis. U kunt de foto’s dan online bestellen en doet u dat voor deze einddatum, dan krijgt u een korting van € 3,-. Ook zorgt de fotograaf er dan voor dat de foto’s nog voor de grote vakantie op school afgeleverd worden. Voor bestellingen na de einddatum wordt er geen korting meer verleend en worden de foto’s naar u thuisgestuurd.

Penningmeester en nieuwe leden gezocht!

Voor het komende schooljaar is de oudervereniging nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. Taken zijn onder andere het incasseren van de ouderbijdragen, de financiële administratie van de oudervereniging en eventueel ook het mede organiseren van diverse activiteiten. De vergaderingen van de oudervereniging zijn in de avond en ongeveer 6 keer per jaar.
Lees verder

Nieuws uit groep 3

Op dinsdag 7 mei hebben we een tennisclinic gehad op de tennisbaan in Someren. De kinderen mochten eerst oefenen om de bal op de racket te houden. Dit bleek nog best lastig! Hierna mochten ze verschillende trucjes uitproberen. Ook hebben ze geoefend met het slaan van de bal en het vangen van de bal in een bakje. De kinderen waren betrokken en hebben goed meegedaan. Het was een leuk, sportief begin van de dag.  
Op woensdag 22 mei hebben de kinderen fietsvaardigheid, hiervoor hebben ze een goede fiets nodig, zie vorige nieuwsbrief. Op donderdag 6 juni hebben de kinderen het ‘enge beestjes project’ van IVN.   

Nieuws uit groep 4

Communie 
Zondag 12 mei was een bijzondere dag. Niet alleen voor alle moeders, maar ook voor een aantal kinderen uit groep 4. Ze deden namelijk de communie. Wat zagen ze er allemaal prachtig uit en gelukkig hebben ze er allemaal van genoten!
IVN
Maandagmiddag 27 mei krijgen de kinderen van groep 4 het project "Enge beestjes" van IVN. 
Lees verder

Nieuws uit groep 6

Jammer genoeg is de vakantie weer voorbij en gaan we de laatste periode alweer in. Dit wordt een leuke, maar een drukke periode. 
Over ongeveer twee weken staan de cito-toetsen alweer gepland. Ook zijn er inmiddels al twee corepower lessen geweest. De kinderen hebben geleerd om baas te zijn van hun eigen aandacht. Middels allerlei oefeningen hebben ze dit geoefend. (Dit kunnen ze heel goed voordoen). 
Lees verder

Fietsvaardigheid gr. 1 t/m 4

Op woensdag 15 mei vindt er voor de groepen 1 t/m 4 een activiteit rondom verkeer plaats: de fietsvaardigheid. Deze dag nemen de kinderen een (loop)fiets of step mee naar school en leggen hiermee een parcours mee af. Spacescooters mogen niet meegenomen worden. Het doel van deze activiteit is bewustwording creëren m.b.t. verkeersveiligheid bij de kinderen. 

Midzomerjuffenfeest gr. 1-2

Op 21 juni organiseren de juffen van de groepen 1-2 een heus "Midzomerjuffenfeest" op camping "de Somerense Vennen" in Lierop. Deze dag vieren we de verjaardagen van de juffen en vieren we tevens het begin van de zomer en de langste dag van haar jaar. Wij zijn al druk bezig met organiseren en we hebben er al super veel zin in. Hopelijk jullie ook! Aanvullende informatie volgt nog.


Interessant voor u?

Ouderbijeenkomst leesplezier voor kinderen:
De bibliotheek Helmond Peel houdt een ouderbijeenkomst rondom het thema leesplezier voor kinderen. Anoek Dirks, dyslexiespecialist van BCO Onderwijsadvies, geeft tijdens de bijeenkomst informatie over dyslexie en andere leesproblemen. 
Zie flyer voor meer info.

Stichting Leergeld Asten - Someren heeft speciaal voor kinderen die opgroeien in een gezin met minder financiële mogelijkheden en die komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan, aanvullende middelen vrij gemaakt om hen extra te ondersteunen.
Kijk hier voor meer info.
Copyright © 2019 BS LeerRijk.
Email Marketing Powered by Mailchimp