Copy
http://blocs.xtec.cat/zermontsant/files/2010/01/esverda.jpg

El Rivo Informa #38
28 d'abril de 2014
Butlletí especial


VISUALITZA AQUEST CORREU AL TEU NAVEGADOR
Aquest butlletí especial que us hem preparat dedicat al tema mediambiental, respon a una necessitat i alhora a una voluntat que tenim des de l’escola :

Redefinir el model de residus de l’escola , els seus contenidors i l’ús que se’n fa.
REPLANTEJANT ELS NOSTRES GESTOS ENVERS EL MEDI

Des de la creació de l’escola l’eix de la sostenibilitat i la significativitat dels aprenentatges  han estat uns pilars bàsics del seu projecte. Des de fa 4 cursos, a més, som escola verda.

La nostra trajectòria ha seguit en tot moment aquesta línia, però el creixement exponencial que l’escola ha experimentat en els darrers 5 cursos, ha fet que l’organització dels contenidors i normativa referent al tema dels residus hagués quedat obsoleta.

És per això que aquest curs ens hem plantejat aquest projecte, i deixar organitzat per als cursos futurs el traspàs de la revisió del funcionament i de les seves bases, és a dir, cada curs els alumnes de 4t, 5è i 6è es responsabilitzaran d’explicar als companys més petits el funcionament del model implementat enguany, tot recordant els principis bàsics de sostenibilitat recollits al nostre decàleg d’Escola Verda.
EL NOSTRE DECÀLEG D'ESCOLA VERDA
 1. Utilitzar al màxim la llum natural i quan necessitem encendre els llums, apagar-los així que no siguin necessaris i en sortir de l’aula.
 2. Separar les deixalles en diferents contenidors: paper, orgànica, envasos i rebuig.
 3. Mantenim l’escola i el seu entorn net utilitzant les diferents papereres, traspassant aquesta cultura a la utilització dels diferents espais de la ciutat.
 4. Reduir el consum de paper fent sols les còpies necessàries i, potenciant la seva reutilització. (Fer fotocòpies a dues cares sempre que sigui possible, reutilitzar l’altre cara d’un paper ja imprès i sobrant com a paper de “proves”, etc).
 5. Reduir el consum d’aigua i reutilitzar-la quan sigui possible per al reg de les plantes.
 6. Fer que en totes les activitats escolars l’exemple del mestre /adult així com les pautes donades reflecteixin sempre l’educació sostenible i medi-ambiental.
 7. Tancant la calefacció de les aules quan no sigui necessària.
 8. Utilitzar una carmanyola per a l’esmorzar de l’escola.
 9. Reutilitzar tots aquells embolcalls de productes per a un segon ús a l’escola i a la família.
 10. Introduir el compostatge a l’escola com a treball conjunt d’aules i menjador.
UN NOU MODEL DE RESIDUS

Com diem anteriorment, l'escola s'ha trobat amb la necessitat de redefinir el seu model de residus, explicar-lo a les aules a través dels alumnes més grans de l'escola i que aquest rol de difusió es mantingui per la resta dels cursos, per tal d'anar recordant les bones pràctiques.

Per poder fer-ho, hem partit del model de residus de la nostra ciutat, però hem hagut de tenir en compte tot allò que les escoles generem, i que pot ser molt diferent del que es genera des d'una llar qualsevol.

Per això, hem creat un document que es troba a totes les aules, que explica on hem de llençar cada cosa.

A més, hem definit quins contenidors hi ha d'haver als diferents espais de l'escola, des de les aules dels grups fins als espais comuns.

Les imatges de sota, resumeixen aquest model, que podeu observar amb més detall clicant aquí.
PERQUÈ NO NOMÉS A L'ESCOLA SEPAREM ELS RESIDUS

Volem compartir i aprendre més sobre el tema amb tots vosaltres i per aquest motiu us convidem a visitar una interessant exposició sobre la gestió dels residus al gimnàs de l’escola els següents dies.

Atenció! Els guies de l'exposició seran els alumnes de 4t, 5è i 6è, que segur que us ho explicaran molt bé. Les famílies esteu convidades a venir:
 • Famílies d'Infantil:  dia 5 de maig a les 15:30 a 16:25.
 • Famílies de Cicle Inicial ( 1r. i 2n.):  dia 6 de maig a les 15:30 a 16:25.
 • Famílies de CM i CS ( 3r, 4t, 5è, i 6è):  dia 7 de maig a les 15:30 a 16:25.
 • L'exposició també serà oberta als veïns del barri.
WEBGRAFIA RELACIONADA

En aquest apartat podeu consultar informacions relacionades amb el tema i que us recomanem de visitar. Hi trobareu informació, vídeos...

Ajuntament de rubí
Agència de residus de Catalunya
Contenidor de paper
Contenidor orgànica
SORTIDA A LA PLANTA DE TRIATGE DE VACARISSES

Des de l'AMPA, que també s'ha volgut implicar en el projecte, s'ha preparat una sortida familiar oberta a totes les famílies i mestres de l'escola.

Serà el dia 10 d'abril sortint a les 9:30 de l'escola. La sortida, que és gratuïta, es farà en autocar que ens portarà fins a Vacarisses i ens retornarà un cop acabada la visita.

La visita planteja tot el procés que segueix la brossa del contenidor de resta abans que arribi a l'abocador, com per exemple: triatge (per si el contingut de la brossa es pot reciclar), tractament dels diferents materials que es poden trobar, tractament de matèria orgànica que no es pot compostar...

El plantejament està preparat per explicar aquest procés tant a nens com adults , i sensibilitzar de la separació de residus a casa i els beneficis pel medi ambient que comporta, de manera que hi podreu anar tant grans com petits.

Per apuntar-vos-hi només heu de fer saber al vostre delegat o delegada, abans del 4 de maig, el nom de la família i el nombre d'assistents. És molt important que concreteu el nombre d'assistents de cara a la previsió de places per l'autocar.

Us animem a participar-hi. És una activitat diferent, didàctica i molt constructiva!!!
DES DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS...

Des de l'associació de veïns, volem reafirmar-nos en la convicció que la millor opció per gaudir del millor entorn per a tots, passa necessàriament per cuidar el mitjà en què vivim, reciclar, no contaminar, respectar l'entorn, s'estan convertint en una necessitat que tots hem de complir i vetllar per què els altres compleixin, recolzant qualsevol iniciativa encaminada a fomentar o educar en aquests principis de respecte cap al mitjà i rebutjant aquelles aptituds que no respecten l'entorn, doncs això suposa una total falta de respecte cap als altres.

Per tot això aplaudim l'acció que l'escola està portant a terme portes endins i us demanem a tota la comunitat educativa que respecteu l'entorn de l'escola aplicant portes enfora, els mateixos valors de civisme . Estem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment que pugui servir per a millorar el nostre barri, que també ja és el vostre.
PER ACABAR...

Aquest butlletí especial és una part mateixa del nostre projecte de redefinició del model, ja que creiem que la seva difusió li donarà encara més sentit per als nostres alumnes, des del moment en que des de casa, i tot l'entorn dels alumnes, adquirim aquestes actituds de compromís de millora del nostre entorn, com pot ser la saparació de residus.

Us convidem, si encara no ho feu, a separar els residus des de casa.
informatiurivorubeo@gmail.com
(només per gestionar  el Butlletí Electrònic, no per consultes referents a activitats de l'escola)
unsubscribe from this list   (si voleu deixar de subscriure-us)
update subscription preferences (si voleu revisar les preferències de subscripció)