Copy

Lajmet e fundit

Universiteti i Mitrovicës

Isa Boletini

Excerpts:

Thirrja e hapur për aplikim në kuadër të projektit ”Skema e Praktikes me të diplomuarit nga fakultetet teknike”

Në kuadër të projektit:”Skema e Praktikes me të diplomuarit nga fakultetet teknike”, parashihet që deri në nëntor të vitit 2020 të përfshihen 300 të diplomuar nga tre universitetet nënshkruese të këtij memorandumi. Të drejtë në aplikim  kanë te gjithë te…

The post Thirrja e hapur për aplikim në kuadër të projektit ”Skema e Praktikes me të diplomuarit nga fakultetet teknike” appeared first on Universiteti i Mitrovicës.


Read on »

Projekt për punë praktike me pagesë për ata që kanë diplomuar në programet teknike

Studentët që kanë diplomuar në programet teknike të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB),  por edhe të universiteteve tjera publike në Kosovë, do të mund të angazhohen për 6 muaj në punë praktike me pagesë. Ky projekt do të realizohet…

The post Projekt për punë praktike me pagesë për ata që kanë diplomuar në programet teknike appeared first on Universiteti i Mitrovicës.


Read on »

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 University of Mitrovica "Isa Boletini", All rights reserved.